#JQVCLG0P 浪迹天涯

Clan Level

17

Description

活跃部落,不收死鱼、申手党、拒绝未成年加入!部落支持部落实战战神!冲杯高手!禁哥布林,炸弹人⚠每个赛季任务满满!部落QQ聊天群:959882936 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
27485
47/50
International
open
0
2500
#JQVCLG0P

Clan Labels

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Talkative

Talkative

Competitive

Competitive

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [203] #89G9V2YJR #89G9V2YJR ⚡我是你的神⚡
member
3925 3078 867 327
2| [174] #9YR88C88R #9YR88C88R ㊣天煞㊣
coLeader
3744 3096 31 72
3| [184] #YCRQQP8RU #YCRQQP8RU 欲心
Elder
3725 3172 1389 606
4| [187] #RUJQQULY #RUJQQULY ⚡我是你的神⚡
leader
3233 2122 92 186
5| [147] #Y8YLC2YGU #Y8YLC2YGU (●—●)
member
3165 3260 0 35
6| [150] #Y2JV8YYQV #Y2JV8YYQV 齐天大圣之周颜康
Elder
3056 2688 322 186
7| [140] #P2VQUQUG8 #P2VQUQUG8 。。。
member
3034 2918 366 1397
8| [146] #L8RPCPY92 #L8RPCPY92 血℡心
member
2920 3456 90 309
9| [172] #8YUR02090 #8YUR02090 ✨你开的是什么国
coLeader
2884 2536 883 35
10| [110] #YCU9J0VCL #YCU9J0VCL 天下第一
member
2781 2342 10 0
11| [150] #PYCU2PUPY #PYCU2PUPY 枯叶听竹
member
2735 3374 47 0
12| [171] #UUQPRP89 #UUQPRP89 MoonlightShadow
member
2688 2321 31 0
13| [127] #L9YY0JR20 #L9YY0JR20 TAETZU
member
2667 3807 0 0
14| [151] #PVGJG9G8P #PVGJG9G8P Love you foreve
Elder
2638 3062 0 0
15| [120] #L8RU9C92C #L8RU9C92C 情之涟漪
member
2623 2390 2 0
16| [159] #PG9VP0CLG #PG9VP0CLG 爆炒脚趾甲
coLeader
2601 3307 0 0
17| [169] #9292YCCJP #9292YCCJP 太和村
coLeader
2556 3526 2557 415
18| [114] #LQ92J802P #LQ92J802P 孤独的玩家
member
2518 2804 0 37
19| [135] #VCPJJRJ9 #VCPJJRJ9 淡淡得忘
member
2509 1815 101 0
20| [114] #YQL8LPRGG #YQL8LPRGG coc.天才
member
2506 1884 75 1114
21| [169] #Q0VY99UP #Q0VY99UP ‘’离经叛道。
member
2490 2450 0 0
22| [131] #YJYUJ0Y2J #YJYUJ0Y2J 无尽得小丑
coLeader
2480 2289 0 0
23| [92] #Y2JJYRQYL #Y2JJYRQYL 少年轻狂
member
2384 2861 0 66
24| [126] #YQLG90JG2 #YQLG90JG2 伊拉克
member
2318 3166 0 66
25| [119] #YQ8RCULPL #YQ8RCULPL 九本冲杯.仙客
Elder
2309 2350 33 329
26| [188] #YUU8PQ8RJ #YUU8PQ8RJ 太阳部落2018.11.22
coLeader
2272 3244 2790 353
27| [107] #LR29PP0VJ #LR29PP0VJ 圆通快递
Elder
2227 2050 56 1049
28| [99] #PUP02YRVP #PUP02YRVP 姐的温柔你不配拥
member
2142 2070 0 0
29| [189] #9U9YUPQ88 #9U9YUPQ88 月之都
coLeader
2127 2796 979 855
30| [80] #LC0QR8GQY #LC0QR8GQY 无忧
member
2099 1476 0 156
31| [90] #L99QLV2P0 #L99QLV2P0 春夏秋冬2020年2月17
member
2002 1875 0 0
32| [77] #8VC0UJ090 #8VC0UJ090 蓝韵
member
1958 1022 0 62
33| [107] #YJJUVVR8P #YJJUVVR8P 爱与正义
member
1957 2287 0 0
34| [109] #922UQ0UYY #922UQ0UYY 心❤玲
member
1934 2285 0 32
35| [106] #9V2QYLURP #9V2QYLURP ~(≧▽≦)/~
member
1824 2691 0 0
36| [84] #YYLQCRL98 #YYLQCRL98 妇科院
member
1806 1992 0 147
37| [92] #2QG2QRCCY #2QG2QRCCY 天端
member
1780 2708 0 0
38| [75] #2LGQJ00C9 #2LGQJ00C9 5657
member
1616 1576 12 96
39| [109] #YUC9PYJ9V #YUC9PYJ9V Brant,b
member
1441 1999 29 905
40| [64] #L089V9JLV #L089V9JLV 清水鼻子甩面条
Elder
1370 901 0 0
41| [194] #QLGRGGCL #QLGRGGCL 冷眼旁观
Elder
1336 4260 898 309
42| [187] #89QQ0CPUP #89QQ0CPUP 清河
Elder
1324 4616 309 898
43| [54] #LCCGCRUU8 #LCCGCRUU8 ???
member
1305 2043 0 0
44| [125] #9Q99G2P8J #9Q99G2P8J (^_^)星光
coLeader
1298 2076 95 899
45| [137] #L0R0UV9R9 #L0R0UV9R9 欲心❤奶号
member
1269 2488 450 520
46| [105] #L8PJ9PJJR #L8PJ9PJJR 呵呵呵呵
member
955 2067 85 140
47| [23] #Q0QCRPYJL #Q0QCRPYJL 皮卡丘超凶的
member
791 920 0 10

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here