#JQYVRGJ0 PHƯƠNG TRANG

Clan Level

18

Description

AE THÂN MẾN CL TB...1.Drl dúng loại lính và spell theo yêu cầu và phải max...2..War sớm và chọn nhà phù hơp với minh...3..Không nói tục...4..Hòa **** với mọi người xây dựng CL vững mạnh .....chúc ae ol vui vẻ

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
4344
4/50
Vietnam
inviteOnly
0
2000
#JQYVRGJ0
Clan War League   War Log

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Donations

Donations

Talkative

Talkative

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [172] #9PC0CYYL8 #9PC0CYYL8 QUỐC NAM
Member
2432 0 0
2| [215] #8YY8RQ02R #8YY8RQ02R Phương Trang
Member
2237 0 0
3| [166] #9CPGUV9YU #9CPGUV9YU Bảo Anh
Co-Leader
2181 0 0
4| [136] #P0CCC20RP #P0CCC20RP MÈO HOANG ICHI
Leader
1841 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here