#JQYVRGJ0 PHƯƠNG TRANG

Clan Level

18

Description

AE THÂN MẾN CL TB...1.Drl dúng loại lính và spell theo yêu cầu và phải max...2..War sớm và chọn nhà phù hơp với minh...3..Không nói tục...4..Hòa **** với mọi người xây dựng CL vững mạnh .....chúc ae ol vui vẻ

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
11183
8/50
Vietnam
inviteOnly
0
2000
#JQYVRGJ0
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Donations

Donations

Talkative

Talkative

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [214] #8YY8RQ02R #8YY8RQ02R Phương Trang
leader
3453 3985 0 0
2| [174] #88VPJYLVQ #88VPJYLVQ 48 Zen
Elder
3398 2561 0 0
3| [206] #2UQ20UPU #2UQ20UPU Barbarian King
coLeader
3028 3382 0 0
4| [166] #9CPGUV9YU #9CPGUV9YU Bảo Anh
coLeader
3016 2833 0 0
5| [172] #9PC0CYYL8 #9PC0CYYL8 QUỐC NAM
member
2608 2517 0 0
6| [160] #92GUCQYCU #92GUCQYCU FA™Zen.
coLeader
2474 1609 0 0
7| [107] #L098JCV8G #L098JCV8G KARLO
member
2226 2126 246 235
8| [135] #P0CCC20RP #P0CCC20RP MÈO HOANG ICHI
coLeader
2164 2578 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here