#JQYVRGJ0 PHƯƠNG TRANG

Clan Level

18

Description

AE THÂN MẾN CL TB...1.Drl dúng loại lính và spell theo yêu cầu và phải max...2..War sớm và chọn nhà phù hơp với minh...3..Không nói tục...4..Hòa **** với mọi người xây dựng CL vững mạnh .....chúc ae ol vui vẻ

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
6091
5/50
Vietnam
inviteOnly
0
2000
#JQYVRGJ0
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Donations

Donations

Talkative

Talkative

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [214] #8YY8RQ02R #8YY8RQ02R Phương Trang
leader
2759 3952 0 0
2| [166] #9CPGUV9YU #9CPGUV9YU Bảo Anh
coLeader
2561 2831 0 0
3| [172] #9PC0CYYL8 #9PC0CYYL8 QUỐC NAM
member
2504 2517 0 0
4| [160] #92GUCQYCU #92GUCQYCU FA™Zen.
coLeader
2489 1609 0 0
5| [136] #P0CCC20RP #P0CCC20RP MÈO HOANG ICHI
coLeader
1872 2466 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here