#JQYYG299 Red Wings

Clan Level

11

Description

Everyone welcome and try to stay active

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
24462
46/50
United States
inviteOnly
2
1900
#JQYYG299

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Capital

Clan Capital

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [188] #PJPVPL2LL #PJPVPL2LL david
Elder
4599 62 0
2| [152] #QC0CGQUQ8 #QC0CGQUQ8 LightningMcQuen
Leader
3685 75 0
3| [209] #PPVQPQ2U #PPVQPQ2U MarkThaGod
Co-Leader
3358 5294 405
4| [178] #2C9RG8YY #2C9RG8YY ༄༜།SwagGod།༜༄
Co-Leader
3131 20 0
5| [177] #J09RJ9G8 #J09RJ9G8 LilJermo
Co-Leader
2977 47 96
6| [176] #2PLCY22LU #2PLCY22LU JoeJoe99Tito
Elder
2751 0 0
7| [127] #YRVL9CCCL #YRVL9CCCL kako
Co-Leader
2708 0 0
8| [135] #YY9CQQQGC #YY9CQQQGC AASHISH 99
Member
2669 30 764
9| [176] #29JCLQ8VQ #29JCLQ8VQ DzHops
Elder
2611 0 0
10| [136] #G2JJ2UCQ0 #G2JJ2UCQ0 perfect copy
Member
2498 641 242
11| [80] #GP89VV229 #GP89VV229 surya79086
Member
2291 0 0
12| [112] #QJ2UGYJCL #QJ2UGYJCL ★TrapStar
Elder
2236 0 0
13| [110] #YP22PV2JP #YP22PV2JP fiercehydra
Member
2214 218 1535
14| [136] #CCYQC09 #CCYQC09 UmaR
Member
2181 328 1373
15| [66] #G8G82GUC2 #G8G82GUC2 LISTON
Member
2041 0 0
16| [114] #LL0J2YY09 #LL0J2YY09 hit or miss
Member
2022 0 367
17| [146] #8LRJVPG9U #8LRJVPG9U Bibek pallab
Member
2003 0 0
18| [102] #YUY89VURL #YUY89VURL Raja
Member
1978 0 198
19| [70] #Q9YL0YYUL #Q9YL0YYUL op DJ
Member
1947 0 175
20| [108] #LUUV98P9J #LUUV98P9J super clash
Member
1902 48 977
21| [107] #LUYVGUYVQ #LUYVGUYVQ thanis
Elder
1881 0 0
22| [103] #QGLU9L0CC #QGLU9L0CC Arnav
Member
1855 0 0
23| [75] #QV8RLVYCP #QV8RLVYCP letmeingrandma
Elder
1839 0 0
24| [103] #J0CLJYYG #J0CLJYYG Thor47
Member
1756 0 67
25| [108] #LLQYJ2UUL #LLQYJ2UUL JerryARdz
Member
1753 0 0
26| [70] #G0C0VQVJG #G0C0VQVJG @#$????????
Member
1746 0 0
27| [124] #8V0RRYPVP #8V0RRYPVP Profighter
Elder
1733 0 0
28| [100] #QPCLL0CLG #QPCLL0CLG robert pattison
Member
1723 0 0
29| [66] #GPPCGGP9U #GPPCGGP9U Vip
Member
1698 0 0
30| [133] #P8CPPU8JJ #P8CPPU8JJ thatboyblanco
Member
1620 0 0
31| [94] #QGYP98LLU #QGYP98LLU TheBigMoneyMan
Member
1584 0 0
32| [72] #G820UUUG8 #G820UUUG8 Victor Van
Member
1548 0 66
33| [100] #GYVUV0V9U #GYVUV0V9U Lak
Member
1536 0 102
34| [88] #LC8QJQ2CG #LC8QJQ2CG kugel
Member
1529 0 0
35| [95] #QG0CQQP8L #QG0CQQP8L mrtalk
Member
1528 20 0
36| [101] #LU28UL8VG #LU28UL8VG Moory
Member
1487 0 105
37| [110] #QVGYPUYUG #QVGYPUYUG DemonKingOfSixH
Member
1449 11 0
38| [116] #8G828PUJ0 #8G828PUJ0 luffy
Member
1389 0 0
39| [99] #QY0Q9QJCY #QY0Q9QJCY greg
Member
1373 0 0
40| [96] #LPJ099VQQ #LPJ099VQQ midnightscoper
Member
1369 0 0
41| [96] #Q0J9JVQJJ #Q0J9JVQJJ Juan6942
Member
1363 0 0
42| [95] #QP9R0QVGL #QP9R0QVGL candice
Member
1336 0 0
43| [61] #Q09VCUJP8 #Q09VCUJP8 youngmc
Member
1294 0 281
44| [69] #G80YUV9RY #G80YUV9RY robsta
Member
1221 0 0
45| [43] #QC9L0VUYU #QC9L0VUYU waterblood
Member
819 0 0
46| [38] #QQ20GPYLP #QQ20GPYLP profighter#2
Member
586 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here