#JR2P9UGC Glory Empire

Clan Level

9

Description

咱们部落有七年的历史,虽然不是最强的,但一定是最团结活跃的,不注重你多强,只注重你多活跃,不看捐收,只要求团结,活跃,一起进步,咱们微信群通道,幽灵微信yy1443045068

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
24035
49/50
International
open
0
1100
#JR2P9UGC
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Donations

Donations

Newbie Friendly

Newbie Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [144] #8RGUV89CP #8RGUV89CP -灵魂在咆哮&
member
4136 2783 0 0
2| [116] #2R2JC920J #2R2JC920J ivanyik
coLeader
3333 2369 435 1564
3| [95] #90CGJQJ2Y #90CGJQJ2Y 雅士玖之
member
2922 2436 75 1666
4| [133] #89PJ9J82P #89PJ9J82P 江湖一根草
member
2847 2505 1 0
5| [105] #LJV0V0JGY #LJV0V0JGY 可可
member
2793 2130 180 401
6| [131] #LQ2U22V8P #LQ2U22V8P 友谊、叉叉
leader
2549 2524 102 1442
7| [155] #YVQLGPJJJ #YVQLGPJJJ Laymanྉ
member
2453 3265 35 168
8| [90] #Q280JJJUP #Q280JJJUP 杀光屠戮
member
2431 2830 0 61
9| [151] #20Y92JYYJ #20Y92JYYJ dhhd
member
2402 1442 363 234
10| [99] #PP8GLJJQR #PP8GLJJQR *寒夜_招财猫*
coLeader
2384 2363 46 1389
11| [109] #902JR8G0G #902JR8G0G black watch
member
2335 2979 187 1036
12| [76] #Q8GLQYCGV #Q8GLQYCGV 她说她的水塘有光
Elder
2312 1970 301 1229
13| [110] #2RPPVVG0Q #2RPPVVG0Q 暗夜&附魔
member
2298 1998 0 66
14| [106] #9Y0GJVY0Q #9Y0GJVY0Q 余生
coLeader
2276 1892 24 448
15| [85] #YRY88UPUU #YRY88UPUU 丰臣秀吉
member
2249 2106 0 65
16| [75] #LJQQQGLLJ #LJQQQGLLJ 阿狼
member
2214 1649 0 1537
17| [89] #8GLYCV2LQ #8GLYCV2LQ KING
member
2188 1898 135 1016
18| [96] #YRCRCQRR8 #YRCRCQRR8 zwkx
member
2186 2121 316 137
19| [119] #928QLPCYC #928QLPCYC 我的女王
coLeader
2165 1220 2634 150
20| [81] #LJPLGLCRR #LJPLGLCRR 魅者无疆
member
2159 1855 1 992
21| [79] #9GY0GLLJ2 #9GY0GLLJ2 友谊,荣荣
Elder
2138 1839 64 1847
22| [87] #LQL9V2V80 #LQL9V2V80 mdf
Elder
2109 2087 32 371
23| [56] #PRU2U8URC #PRU2U8URC 大哥
member
2086 1878 68 1174
24| [100] #P22VVY9C #P22VVY9C 神秘人
Elder
2065 2209 23 1385
25| [97] #L8LQYCYQG #L8LQYCYQG 江湖行走者
member
2039 2412 0 121
26| [96] #LJY902GYC #LJY902GYC 百变正飞
Elder
2008 2181 0 139
27| [111] #PC80V98CG #PC80V98CG 月亮岛
member
1938 2751 0 35
28| [69] #L99Y2G0JL #L99Y2G0JL 友谊、星辰
Elder
1931 1757 0 886
29| [55] #PQQ8UQ2VU #PQQ8UQ2VU 小刀丶小魔王
member
1893 1909 1 514
30| [84] #9VLVRUYCG #9VLVRUYCG 友谊、铁汁
Elder
1815 2073 0 246
31| [113] #Q8J9GYJQL #Q8J9GYJQL 萨日朗
coLeader
1719 3109 58 573
32| [78] #P92800GCC #P92800GCC 灵魂
Elder
1689 2000 0 0
33| [72] #LGYVCJJ99 #LGYVCJJ99 鲨鱼
member
1678 1771 4 506
34| [83] #LGGJ2LP0Y #LGGJ2LP0Y 辣条总统
member
1677 1567 0 0
35| [60] #LRJ2R0CGL #LRJ2R0CGL 友谊、Giao桑
member
1670 1033 0 215
36| [81] #PY9V9PGYG #PY9V9PGYG 阜陽市
member
1647 2076 0 0
37| [47] #Q9YQYQ8LG #Q9YQYQ8LG 谁是大便
member
1555 1990 0 528
38| [73] #YUU0LJYV0 #YUU0LJYV0 凌晨
member
1465 1239 0 62
39| [42] #L2RYY022R #L2RYY022R 招财猫小号
member
1427 1034 102 417
40| [97] #P2YYCYL2U #P2YYCYL2U 乘风™破浪
member
1408 2120 988 1496
41| [102] #9UQG0R9RP #9UQG0R9RP 忆往昔
member
1389 1919 40 452
42| [219] #PYQU0R9JR #PYQU0R9JR Fallen奶妈壹号
coLeader
1358 2540 23344 0
43| [71] #LU2YCVPRU #LU2YCVPRU 王者"不"牛逼
member
1299 2004 0 0
44| [95] #Q9JCL9LGP #Q9JCL9LGP 狂人
member
1291 2518 623 400
45| [58] #L2PRLG0UC #L2PRLG0UC 花近
Elder
1288 1584 128 1401
46| [45] #Q8GGRRRQL #Q8GGRRRQL ā á ǎ à
member
1272 1635 0 76
47| [69] #LLPCGUYQC #LLPCGUYQC 友谊、无名
Elder
1192 1990 6 111
48| [111] #LV0PRQPC0 #LV0PRQPC0 干就完了
Elder
1192 2813 444 416
49| [45] #LJCU8G9CL #LJCU8G9CL 你好
member
1163 757 0 26

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here