#JR2QG29V 九天雷劫

Clan Level

9

Description

欢迎加入“九天雷劫”大家庭 ,大佬过来带,新手可以被带(只收不捐)首领在国外,有时差,部落战常开,不打的自觉挂红,挂绿不打的下次会不带,捐兵1000长老,活跃度高的副手。

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
23128
45/50
International
open
1
2400
#JR2QG29V
Clan War League

Clan Labels

Donations

Donations

Friendly

Friendly

Newbie Friendly

Newbie Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [150] #8LL88Y020 #8LL88Y020 蛮蛮
member
3372 2838 2 66
2| [119] #YYGCYPJLQ #YYGCYPJLQ 王牌
member
3090 2818 433 233
3| [165] #9JPU8UV2L #9JPU8UV2L 仙山阁
coLeader
2971 3160 454 172
4| [121] #8L82UG2RP #8L82UG2RP 神袛、破天
member
2808 2499 2 427
5| [120] #YC9J02Q2R #YC9J02Q2R 策动
Elder
2780 2641 0 143
6| [145] #GR0P8YPP #GR0P8YPP 小女子
leader
2753 2761 88 71
7| [141] #8U209GCQQ #8U209GCQQ 123
member
2744 3136 33 36
8| [114] #PLJ9QPUCC #PLJ9QPUCC traker
member
2659 2433 174 233
9| [167] #8PRVY0G8Y #8PRVY0G8Y 即兴
coLeader
2504 2987 783 81
10| [110] #PLRJ8899C #PLRJ8899C 猪先生@打我
member
2462 2247 0 0
11| [133] #YPQ8Y00GL #YPQ8Y00GL 北海追星
member
2420 3041 0 0
12| [108] #8Y0J88JVQ #8Y0J88JVQ 自食其果
member
2308 2713 0 155
13| [132] #9VYJQ9JJU #9VYJQ9JJU 一念
Elder
2296 2549 388 66
14| [141] #LPR2CVV82 #LPR2CVV82 飞翔
member
2290 3129 0 0
15| [106] #PLP9LVJLL #PLP9LVJLL 剑仙阁
member
2265 2697 0 197
16| [120] #Q88PVV0R #Q88PVV0R 老师说话费劲
member
2190 2315 0 233
17| [92] #9PQGVR2JP #9PQGVR2JP 一只小啊giao
member
2135 2400 0 0
18| [87] #PJGVY9VQC #PJGVY9VQC 神奇的英雄
member
2117 2302 0 0
19| [93] #LYQQ2089L #LYQQ2089L 落寞守护
member
2077 2242 70 223
20| [114] #LR2R8PL09 #LR2R8PL09 腾飞班
member
2063 3086 0 0
21| [98] #9PR2L8U9G #9PR2L8U9G 死神
member
2030 2100 0 0
22| [101] #P9GU298PV #P9GU298PV 安妮娜
member
1971 2700 0 0
23| [77] #L928YUL2J #L928YUL2J 北辰
member
1942 2006 0 0
24| [117] #P28VYGJ2P #P28VYGJ2P 英雄联盟官网
member
1937 2586 0 0
25| [94] #YR0QYPU9P #YR0QYPU9P 13787560475
member
1936 2523 0 0
26| [71] #YC2RRGVQY #YC2RRGVQY 即兴
member
1891 1740 2 102
27| [101] #PRC8R99YV #PRC8R99YV 彡kiss依然
member
1776 2373 0 0
28| [111] #8Y0QV22Q0 #8Y0QV22Q0 MDS
member
1739 2592 0 0
29| [81] #L9P8L8P09 #L9P8L8P09 搞不动
member
1702 2383 0 0
30| [94] #YVP0UJUGU #YVP0UJUGU 暗沙
member
1660 2231 0 0
31| [77] #PGU9JVYUJ #PGU9JVYUJ 无影灬菘少
Elder
1531 1069 0 0
32| [97] #PL8JV89PV #PL8JV89PV 西部大飘客
member
1530 2630 0 0
33| [91] #PVYPUCLJ2 #PVYPUCLJ2 拉夫德鲁
member
1222 1810 0 0
34| [65] #PR80UQQ02 #PR80UQQ02 要w怎么宠你
member
1176 984 0 0
35| [58] #LRPPUUGCP #LRPPUUGCP 幸福原味鸡丶
member
1088 1391 0 0
36| [53] #L88Y0UGVL #L88Y0UGVL 阿宝
member
1054 1806 25 20
37| [51] #22UL8YVC2 #22UL8YVC2 小方同学
member
1049 1956 4 0
38| [51] #Y9JC8G9YJ #Y9JC8G9YJ 宇族
member
1007 1859 0 0
39| [45] #YJQG8GPRV #YJQG8GPRV 绝地村
member
993 1608 0 0
40| [44] #LLGUJ290P #LLGUJ290P 北辰
member
967 365 0 0
41| [60] #PUPJJJGJY #PUPJJJGJY EM
member
964 614 0 0
42| [45] #YQUR2GR90 #YQUR2GR90 王浩嘉
member
954 1417 0 0
43| [40] #LL2VQ0LCJ #LL2VQ0LCJ 十八
member
946 1199 0 0
44| [53] #LUR280V0L #LUR280V0L 帅帅村
member
944 1303 0 0
45| [43] #LRRL222CY #LRRL222CY 镇山好
member
881 1343 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here