#JR9QPYYQ 中华大地

Clan Level

16

Description

欢迎部落战爱好者,不停开战!捐兵6级起捐,部落战要求11本以下16小时内打完,三星为主:对位没把握可以往下打。竞赛要求积分八百以上,部落战、竞赛、捐兵三者之一突出可留。想打战必先加群QQ:546375886微信加我18116568

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
30275
43/50
China
inviteOnly
0
0
#JR9QPYYQ

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [244] #20GQRUPCR #20GQRUPCR hekan
coLeader
4976 4132 929 376
2| [208] #8Y0Y9CCCG #8Y0Y9CCCG 傲世星天地(龙少)
Elder
4821 3159 517 616
3| [204] #J8JC0UP2 #J8JC0UP2 大宁帝国〖小白〗
Elder
4019 3614 368 646
4| [187] #Q009GURU #Q009GURU KK
member
3958 3134 233 0
5| [213] #8PY8RVJVV #8PY8RVJVV 乔克叔叔开双刀
coLeader
3476 4020 1321 30
6| [101] #YGJ8UYGJ0 #YGJ8UYGJ0 Heklylove
member
3293 2458 74 644
7| [125] #YQ2R8GPG8 #YQ2R8GPG8 戏子多秋
member
3170 2692 9 268
8| [182] #YU9QQ2P2P #YU9QQ2P2P ♥墨默No.2♥
member
3059 3181 47 2
9| [198] #9GRLLL2PP #9GRLLL2PP 北岗的二大爷
coLeader
3058 4586 0 0
10| [125] #YVJ2JV2UP #YVJ2JV2UP 毛毛NO.2
coLeader
3036 2861 299 1230
11| [118] #LQVJ2RVY8 #LQVJ2RVY8 梧桐花语
Elder
2956 2506 0 0
12| [111] #PCQLUCJRL #PCQLUCJRL 橙橙小茗
member
2949 2633 77 462
13| [214] #9PYP2LCC8 #9PYP2LCC8 枫之谷
leader
2880 3643 293 395
14| [153] #YGV2CU889 #YGV2CU889 Miss战神
member
2844 2637 0 0
15| [208] #CRC9GY9L #CRC9GY9L 重低音~主唱
member
2834 3380 2 344
16| [182] #PPGG0PRQ2 #PPGG0PRQ2 NaNa
coLeader
2816 1812 0 0
17| [164] #9ULC8CJLP #9ULC8CJLP 枫叶
Elder
2766 2830 138 72
18| [196] #8GUQU2GQQ #8GUQU2GQQ 一一道来
Elder
2636 4313 0 0
19| [143] #2VV080RG9 #2VV080RG9 神秘N人物
member
2633 2650 0 40
20| [226] #9800PLCPY #9800PLCPY 血屠
coLeader
2533 4070 1763 135
21| [153] #PVGPPJUUU #PVGPPJUUU River Town
member
2521 3441 0 0
22| [164] #Y08220UCR #Y08220UCR 路人王
coLeader
2482 2639 0 0
23| [136] #Y88RG98G2 #Y88RG98G2 ARMANI.凉介
member
2458 2192 0 0
24| [131] #98L0PUQRL #98L0PUQRL 冰花天梦
member
2414 2670 0 0
25| [96] #LPQJU80LG #LPQJU80LG pek0
member
2403 2653 0 0
26| [153] #YV09YCJ2G #YV09YCJ2G 痴线蜘蛛条蜘蛛丝
member
2354 3070 95 424
27| [93] #YYUGVYYR9 #YYUGVYYR9 NOBODY
member
2270 1939 0 0
28| [131] #PY2JCQY2J #PY2JCQY2J stiven
member
2265 3355 0 0
29| [92] #PPGJ0LQCU #PPGJ0LQCU 九辞·初心
member
2219 1884 0 0
30| [126] #Y22CCR80L #Y22CCR80L 面包糠
member
2215 2853 0 0
31| [136] #QY8UQQCJ #QY8UQQCJ 曲终人散梦已醒,
member
2195 2396 0 67
32| [123] #Y9CC2P0QV #Y9CC2P0QV 姨妈而家去宜家买
member
2187 2136 0 36
33| [133] #9809YR22V #9809YR22V 风景旧曾谙丶
member
2178 2594 74 67
34| [106] #L9JCQVCGY #L9JCQVCGY HE
member
2064 2396 0 0
35| [107] #9VRV9UYR0 #9VRV9UYR0 遗忘的国度
member
2063 2099 0 66
36| [131] #LJR9VJC9 #LJR9VJC9 继尧↝小镇
member
2057 2374 0 0
37| [117] #Y0VPU9PLV #Y0VPU9PLV 柠檬
member
2029 2749 0 0
38| [174] #PGUQ2RJY #PGUQ2RJY hx
Elder
1993 3483 2 40
39| [86] #Q2PJJLQVG #Q2PJJLQVG 还记得遗忘的记忆
Elder
1827 2342 0 0
40| [63] #Q8P0G2CCP #Q8P0G2CCP 恒弟弟呀
member
1376 1985 0 234
41| [74] #LUCGVVU0L #LUCGVVU0L 拜拜了您嘞
member
1213 2014 0 0
42| [36] #LCJ828UCL #LCJ828UCL 可口可乐
member
678 50 0 0
43| [9] #LYUJ2VPQ2 #LYUJ2VPQ2 南山
Elder
384 50 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here