#JR9QPYYQ 中华大地

Clan Level

17

Description

欢迎部落战爱好者,不停开战!捐兵6级起捐,部落战要求11本以下16小时内打完,三星为主:对位没把握可以往下打。竞赛要求积分八百以上,部落战、竞赛、捐兵三者之一突出可留。想打战必先加群QQ:546375886微信加我18116568

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
31497
46/50
China
inviteOnly
0
0
#JR9QPYYQ

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [246] #20GQRUPCR #20GQRUPCR hekan
coLeader
4645 4281 3001 1921
2| [212] #8Y0Y9CCCG #8Y0Y9CCCG 傲世星天地(龙少)
member
4603 3633 2364 1692
3| [190] #Q009GURU #Q009GURU KK
member
4154 3571 1262 1012
4| [217] #8PY8RVJVV #8PY8RVJVV 乔克叔叔开双刀
coLeader
4097 3946 4294 1527
5| [209] #J8JC0UP2 #J8JC0UP2 大宁帝国〖小白〗
Elder
3811 3616 2098 2310
6| [134] #YQ2R8GPG8 #YQ2R8GPG8 戏子多秋
member
3378 3040 519 1137
7| [179] #PVVLJY2P8 #PVVLJY2P8 65589营地
member
3307 3010 2 432
8| [185] #PGUQ2RJY #PGUQ2RJY hx
Elder
3262 4195 2208 2302
9| [229] #9800PLCPY #9800PLCPY 血屠
coLeader
3193 4250 4470 1501
10| [190] #PLUYLL8QV #PLUYLL8QV 烟花京云
member
3158 3743 68 385
11| [216] #9PYP2LCC8 #9PYP2LCC8 枫之谷
leader
3138 3643 216 402
12| [198] #9GRLLL2PP #9GRLLL2PP 北岗的二大爷
coLeader
3085 4586 295 278
13| [182] #PPGG0PRQ2 #PPGG0PRQ2 NaNa
coLeader
2937 1812 0 0
14| [106] #2YVVQVGYR #2YVVQVGYR 战神☆吕奉先
member
2904 2053 0 67
15| [122] #LQVJ2RVY8 #LQVJ2RVY8 梧桐花语
Elder
2829 2476 0 124
16| [142] #YVJ2JV2UP #YVJ2JV2UP 毛毛NO.2
coLeader
2828 3077 1747 4788
17| [147] #2VV080RG9 #2VV080RG9 神秘N人物
member
2783 2650 0 41
18| [165] #YV09YCJ2G #YV09YCJ2G 痴线蜘蛛条蜘蛛丝
Elder
2771 3363 1771 1220
19| [171] #8VJJ9J8RG #8VJJ9J8RG Fan漆黑的魅影
member
2682 3899 0 0
20| [98] #LPQJU80LG #LPQJU80LG pek0
member
2671 2682 0 0
21| [109] #YGJ8UYGJ0 #YGJ8UYGJ0 Heklylove
member
2669 2466 92 848
22| [136] #Y88RG98G2 #Y88RG98G2 ARMANI.凉介
member
2649 2192 0 0
23| [196] #8GUQU2GQQ #8GUQU2GQQ 一一道来
Elder
2617 4313 0 0
24| [170] #9ULC8CJLP #9ULC8CJLP 枫叶
Elder
2579 2707 40 756
25| [154] #YGV2CU889 #YGV2CU889 Miss战神
member
2562 2637 0 0
26| [133] #YUJ28RRQV #YUJ28RRQV 忐忑的新西兰
member
2560 2853 0 0
27| [212] #CRC9GY9L #CRC9GY9L 重低音~主唱
member
2560 3645 352 1157
28| [153] #PVGPPJUUU #PVGPPJUUU River Town
member
2521 3441 0 0
29| [129] #PCQLUCJRL #PCQLUCJRL 橙橙小茗
member
2505 2988 148 324
30| [131] #98L0PUQRL #98L0PUQRL 冰花天梦
member
2414 2670 0 0
31| [113] #LQ009JGYR #LQ009JGYR 王者荣耀
member
2307 2906 0 110
32| [131] #PY2JCQY2J #PY2JCQY2J stiven
member
2293 3355 0 0
33| [93] #YYUGVYYR9 #YYUGVYYR9 NOBODY
member
2270 1939 0 0
34| [126] #Y22CCR80L #Y22CCR80L 面包糠
member
2191 2853 0 0
35| [113] #9VRV9UYR0 #9VRV9UYR0 遗忘的国度
member
2180 2203 0 65
36| [127] #Y9CC2P0QV #Y9CC2P0QV 姨妈而家去宜家买
member
2169 2136 0 0
37| [129] #2GUYVUG9Y #2GUYVUG9Y 农夫三拳、
member
2122 2644 0 67
38| [106] #L9JCQVCGY #L9JCQVCGY HE
member
2064 2396 0 0
39| [131] #LJR9VJC9 #LJR9VJC9 继尧↝小镇
member
2057 2374 0 0
40| [117] #Y0VPU9PLV #Y0VPU9PLV 柠檬
member
2029 2749 0 0
41| [95] #PPGJ0LQCU #PPGJ0LQCU 九辞·初心
member
2009 1884 0 0
42| [86] #Q2PJJLQVG #Q2PJJLQVG 还记得遗忘的记忆
Elder
1827 2342 0 0
43| [84] #PRPUJ2LPP #PRPUJ2LPP 安然
member
1776 2135 0 0
44| [73] #LJQURY9YV #LJQURY9YV 京十二丶
member
1604 2065 0 0
45| [80] #LUCGVVU0L #LUCGVVU0L 拜拜了您嘞
member
1595 2053 108 180
46| [77] #Q8P0G2CCP #Q8P0G2CCP 恒弟弟呀
member
1531 1786 0 62

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here