#YR99G8L0 友谊、囚牛

Clan Level

22

Description

欢迎来到友谊系列互刷,本系列现已加入晋盟互刷。新人请加部落qq群,331259335。群内有不定时发红包福利,部落战遵守规则,不做伸手***捐哥布林野蛮人炸弹人。【晋盟】

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
20516
45/50
Antarctica
open
0
800
#YR99G8L0
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Friendly

Friendly

Talkative

Talkative

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [188] #2GQV8Y8UG #2GQV8Y8UG 木之本樱
member
2970 4733 0 0
2| [209] #YUUR8LJL #YUUR8LJL 幻影
member
2833 4062 0 0
3| [156] #8R8QLQPU8 #8R8QLQPU8 殇痕
Elder
2749 2744 0 42
4| [188] #CJUCJL9 #CJUCJL9 清水星辰
Elder
2701 3242 0 0
5| [149] #VVJRGC88 #VVJRGC88 Kenji Timung
member
2632 2274 0 0
6| [147] #209JYPPC8 #209JYPPC8 龍龍龍
member
2445 3162 0 0
7| [129] #89G02RVLP #89G02RVLP Dhoniram
member
2302 1709 0 0
8| [121] #PUYL8Y00P #PUYL8Y00P 彡情缘丿太白
member
2270 2687 0 0
9| [110] #YY9GJGQ0V #YY9GJGQ0V 风止意难平
member
2258 2426 0 0
10| [134] #8GVV89P8J #8GVV89P8J Dhoniram
member
2132 1837 0 0
11| [72] #L08LYV82L #L08LYV82L 鑫↗
member
2104 672 0 0
12| [111] #9GL8Y9VGU #9GL8Y9VGU 天影的PRO
member
2048 108 0 0
13| [148] #2LPCQ820G #2LPCQ820G 天影j
member
2047 591 0 0
14| [157] #22V88RY8P #22V88RY8P 天影x
Elder
2037 454 0 0
15| [141] #CCJ00U22 #CCJ00U22 Elbert
member
1971 3365 0 32
16| [144] #8LYLY9P8L #8LYLY9P8L 天影D
member
1949 262 0 0
17| [95] #Q8P0L9890 #Q8P0L9890 多情妹子
member
1898 2085 0 0
18| [115] #YV0RL9U8U #YV0RL9U8U 天影i
member
1808 50 0 0
19| [120] #99JLYJGYL #99JLYJGYL kick ass
member
1770 1063 0 0
20| [63] #P9P88YG8Y #P9P88YG8Y 天空之城
member
1731 1506 0 0
21| [75] #YGG9Y2RGJ #YGG9Y2RGJ 部落战黑球
member
1716 1906 0 0
22| [119] #Y009RRJ0G #Y009RRJ0G 柏树山
member
1690 2964 0 0
23| [82] #YLV220YPQ #YLV220YPQ Gstar.文理
member
1623 1710 0 72
24| [68] #QL0QJL8UQ #QL0QJL8UQ 她说日子过得太快
member
1621 228 0 0
25| [78] #LR9YCP08L #LR9YCP08L 阿慕希
member
1611 1956 0 0
26| [85] #Q2J9UPLYC #Q2J9UPLYC 我在未来等你
member
1581 1767 0 31
27| [82] #PJJCG92R9 #PJJCG92R9 Undead slayer 2
member
1489 760 0 0
28| [51] #Q20CRYLQ9 #Q20CRYLQ9 54188
member
1489 1037 1 25
29| [61] #QQJP20CYG #QQJP20CYG 杀马特
member
1337 1765 0 14
30| [61] #QLCCU02LY #QLCCU02LY 樱花
member
1331 1971 0 0
31| [46] #LL0LVGYUU #LL0LVGYUU 接电话的过分回复
member
1296 1537 0 0
32| [63] #PJQQ9GGQC #PJQQ9GGQC 我帝天(我滴天)
member
1198 1849 0 0
33| [52] #L0UQ0LUJQ #L0UQ0LUJQ 出不去。
member
1189 918 0 0
34| [59] #9RRJ2CPUR #9RRJ2CPUR Aryan II
member
1157 1570 0 0
35| [42] #Q9GC9YG8R #Q9GC9YG8R សុខសគីមហ
member
1094 1418 0 0
36| [67] #Q9QUY20L2 #Q9QUY20L2 亡灵
member
1081 1956 0 0
37| [55] #QLQ82LPLP #QLQ82LPLP Eddie rr
member
1067 1615 0 0
38| [63] #Q2Q2UQ92C #Q2Q2UQ92C viejosabroso7v7
member
1051 1738 0 0
39| [50] #QYCGL9JVY #QYCGL9JVY 赤少
member
1028 1569 0 20
40| [63] #Q88LUQPR2 #Q88LUQPR2 有头有尾
member
938 1853 0 0
41| [68] #Q8PJLJLY9 #Q8PJLJLY9 boi
member
933 2049 0 0
42| [26] #LC8QJYY9L #LC8QJYY9L 浩泽
member
751 1148 0 0
43| [32] #LRUPJLPLG #LRUPJLPLG Рашер
member
534 887 0 0
44| [16] #Q8JV0CVJV #Q8JV0CVJV JONO
member
429 393 0 0
45| [4] #Q9GGRCP2U #Q9GGRCP2U 殤無魔
leader
71 0 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here