#YRC89VJ0 ༺黄༒金༻

Clan Level

17

Description

部落战周六日开,两次机会都要打完,没打的踢出部落,竞赛2000➕,有问题咨询可以➕**群745557128,援兵等级不限,要什么的兵设定好

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
32492
40/50
China
inviteOnly
1
0
#YRC89VJ0
Clan War League

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Donations

Donations

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [169] #L8L0YLLRQ #L8L0YLLRQ 熙甫
Member
4571 3363 2882 5289
2| [100] #Q0J9Y2CGP #Q0J9Y2CGP 黄金
Co-Leader
4525 2554 342 4563
3| [253] #2U8VYPY9J #2U8VYPY9J 4.4
Leader
4317 3486 17747 3725
4| [179] #88GQ0RC89 #88GQ0RC89 Denouement
Elder
4076 3833 5238 2169
5| [143] #YU92G2U8R #YU92G2U8R 暮冬
Member
4042 3618 1079 2709
6| [217] #8PRLGGPLY #8PRLGGPLY 木颜夕
Elder
3963 4189 2765 1874
7| [181] #2PLQCU92U #2PLQCU92U Te Fuir
Member
3736 4746 2545 2913
8| [153] #8LY9UPC9L #8LY9UPC9L 为你而战
Member
3702 3158 2166 2420
9| [161] #P99PCGQRQ #P99PCGQRQ 残小白
Elder
3597 3387 3507 2256
10| [161] #8C2J8GGCP #8C2J8GGCP 热情若无变
Member
3423 3831 1390 1385
11| [218] #GVYRV899 #GVYRV899 龙潭
Co-Leader
3279 4714 396 549
12| [111] #QPC09LLYJ #QPC09LLYJ 哦吼吼
Elder
3226 2753 341 2150
13| [137] #9J2PYQP9Y #9J2PYQP9Y 小明
Member
3187 2340 2920 4618
14| [186] #2YC20UQ9G #2YC20UQ9G 煎饼果子-_-
Co-Leader
3091 4037 10269 1976
15| [119] #YQVPRL2GQ #YQVPRL2GQ 陈少年
Member
3051 2408 0 0
16| [139] #YRVP9GJQ2 #YRVP9GJQ2 黎落的秋天
Member
3038 2961 186 528
17| [222] #29LPU2RR0 #29LPU2RR0 恶魔之眼
Co-Leader
3029 4911 25 282
18| [113] #QPCGYU98U #QPCGYU98U 笙歌
Member
3019 2436 404 1047
19| [170] #8LC2P9029 #8LC2P9029 生死兄弟:波哥
Member
3015 2329 2010 789
20| [108] #Q0UVLP0GG #Q0UVLP0GG 一字雷龙
Member
2999 2356 524 1165
21| [121] #Q98YQY8Y2 #Q98YQY8Y2 言希
Elder
2965 3103 0 299
22| [104] #LRUCCP90V #LRUCCP90V 白云区
Member
2931 2598 173 2789
23| [121] #PCJQ82RYU #PCJQ82RYU 阿里巴巴
Elder
2843 2362 148 2305
24| [121] #L0Q9V989J #L0Q9V989J Demon~冥殇
Member
2818 3197 57 1704
25| [155] #8CY0G8GYP #8CY0G8GYP Eoeㄧ灬鲁鲁修
Elder
2700 2504 1408 1285
26| [130] #Q0RJ0G2CJ #Q0RJ0G2CJ 太原风华
Member
2641 2621 657 1981
27| [121] #LPURVUGC2 #LPURVUGC2 圣地
Member
2605 2756 315 1574
28| [150] #YCQQ8CJ22 #YCQQ8CJ22 云南
Member
2550 2812 122 114
29| [112] #Q0GGYL0V2 #Q0GGYL0V2 胭尘
Elder
2404 3008 198 2515
30| [104] #LURLJ2U2G #LURLJ2U2G 卡莎的心动
Elder
2351 2204 46 448
31| [83] #Y02Y0GQLU #Y02Y0GQLU 予澈
Member
2310 2014 35 0
32| [143] #Y89YR8082 #Y89YR8082 Bob极速
Elder
2232 3160 1763 472
33| [160] #L00YCYC9J #L00YCYC9J Dragon shadow
Member
2002 3136 117 343
34| [75] #LUUVQC90L #LUUVQC90L 小熊奶糖
Member
1782 973 0 371
35| [72] #LYJRRR2JJ #LYJRRR2JJ 一笙
Member
1690 1851 45 11
36| [82] #QPGQJGJ8Q #QPGQJGJ8Q 七友永远的神
Member
1540 2007 77 0
37| [63] #QRQLP0YCL #QRQLP0YCL gan
Member
1475 1628 35 1820
38| [75] #LUVCP20PY #LUVCP20PY 铁板鱿鱼
Elder
1409 1659 19 92
39| [25] #YYRY80JPL #YYRY80JPL 神话
Member
737 50 0 30
40| [24] #QGYQCYVQV #QGYQCYVQV 蓝桉
Member
646 112 0 148

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here