#YRCP82L9 산호초

Clan Level

16

Description

저희 클랜은 오버홀 탈영병 철새 지원 받기만 하시는 분들은 받지 않습니다 게임 오래 함께 하실 클원들분 모셔요 ♪♬ 즐 하루요 ⚠클전 공격 미사용 클랜게임 1000점 이하는 추방입니다.. 유의해주세요 클전용에는 만렙 아니면 🚫그리고 클전용이나 퀘스트 아니면 지정유닛 자제해주세요

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
27586
41/50
International
open
0
1500
#YRCP82L9

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [240] #YJL9YP8G #YJL9YP8G 무도인
Leader
4515 5001 7769 5615
2| [178] #2C0Y90QCL #2C0Y90QCL ree fencing k.h
Elder
4295 3046 5062 4988
3| [243] #2P8G0P0UQ #2P8G0P0UQ Story
Co-Leader
4219 5081 7791 5703
4| [141] #J20CUUL9 #J20CUUL9 천연아로마향
Member
3157 2509 35 700
5| [206] #LCGC00JL #LCGC00JL *_7up_*
Member
3130 4725 291 42
6| [150] #PRU082PV #PRU082PV NiGiMi
Member
3101 2344 327 787
7| [132] #PRURUU29 #PRURUU29 alphaTKD
Member
2990 3261 56 268
8| [119] #LJ22VVPU9 #LJ22VVPU9 인우
Elder
2880 2940 1029 697
9| [153] #2YYQ9UPQV #2YYQ9UPQV MVP CARRY K
Member
2826 2572 72 0
10| [186] #U8GQR9QY #U8GQR9QY 별에서왔니
Co-Leader
2812 3154 663 211
11| [137] #2QL28GC22 #2QL28GC22 Novi°
Member
2775 1997 0 0
12| [148] #28VJVGRCG #28VJVGRCG 그라가스
Member
2741 2987 31 0
13| [182] #Q9U08GV2 #Q9U08GV2 ~!-:나:-!~
Elder
2643 3963 2829 618
14| [139] #R2C9PQR9 #R2C9PQR9 hafidqalbi023
Member
2624 2429 137 1303
15| [104] #LVQRUV8LC #LVQRUV8LC جاسر
Member
2492 2721 792 1766
16| [163] #2PC9YG8U #2PC9YG8U 달에서왔지
Elder
2466 2634 274 356
17| [95] #LLU2CYCJQ #LLU2CYCJQ GoldHat
Member
2334 2084 428 625
18| [127] #QPQG22R2 #QPQG22R2 Jeremy
Member
2304 2973 0 66
19| [204] #90RV8PQLL #90RV8PQLL y.a.s
Elder
2281 2305 1137 94
20| [147] #20PQYLVYU #20PQYLVYU 정의구현
Member
2247 2050 34 0
21| [139] #C0UGCR2 #C0UGCR2 Say
Elder
2232 2814 1322 561
22| [98] #QP98GQ902 #QP98GQ902 AngSarapMo
Member
2226 2134 0 277
23| [126] #RC982RJR #RC982RJR 이돌격
Member
2208 1932 0 265
24| [143] #9RGU8PU0P #9RGU8PU0P backseunghyo
Member
2180 3686 1 154
25| [92] #QQCR22RQJ #QQCR22RQJ Abubkkar
Member
2115 2392 0 215
26| [101] #Q9URGVR0L #Q9URGVR0L SCT GAMING
Member
2103 2224 117 2093
27| [92] #QY99P0Y90 #QY99P0Y90 General Bus.
Member
2102 2626 0 62
28| [101] #9PC298CCV #9PC298CCV 막강한비둘기
Member
2038 1882 0 0
29| [87] #LGJYC9Q89 #LGJYC9Q89 넌 내 상대가 안돼
Member
1966 1974 0 125
30| [88] #Y2VJVYGYR #Y2VJVYGYR riko
Member
1952 2097 0 198
31| [194] #VL0JVYPP #VL0JVYPP ondal05
Member
1928 3573 2045 3201
32| [87] #QPYQV2VQP #QPYQV2VQP RBR•XUAN
Member
1920 2136 0 0
33| [183] #209VJPGC0 #209VJPGC0 حــمـٰۣؒۆڍي
Member
1908 2764 0 0
34| [94] #P9UY2J28G #P9UY2J28G SMD
Member
1903 1737 241 184
35| [91] #YJUQUGCY8 #YJUQUGCY8 FR3ON
Member
1903 2001 0 31
36| [88] #QLQQ0L9VL #QLQQ0L9VL elbadar_II
Member
1837 1673 156 0
37| [89] #YCUG2L2UR #YCUG2L2UR gasphalt
Member
1808 2142 0 31
38| [66] #QQJC9QYJU #QQJC9QYJU ASURAN
Member
1763 1536 45 117
39| [92] #90VYU2009 #90VYU2009 superpig
Member
1687 1945 0 0
40| [79] #QYQ9G8U2L #QYQ9G8U2L 비행기
Member
1661 2142 35 0
41| [88] #QQ2UU0U2G #QQ2UU0U2G 루루라라
Member
1585 2100 7 31

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here