#YRCP82L9 산호초

Clan Level

17

Description

저희 클랜은 오버홀 탈영병 철새 지원 받기만 하시는 분들은 받지 않습니다 게임 오래 함께 하실 클원들분 모셔요 ♪♬ 즐 하루요 ⚠클전 공격 미사용 클랜게임 1000점 이하는 추방입니다.. 유의해주세요 클전용에는 만렙 아니면 🚫그리고 클전용이나 퀘스트 아니면 지정유닛 자제해주세요

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
30456
50/50
International
open
4
1500
#YRCP82L9

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Clan Capital

Clan Capital

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [246] #2P8G0P0UQ #2P8G0P0UQ 주마가편
Co-Leader
5349 5391 11500 8651
2| [243] #YJL9YP8G #YJL9YP8G 무도인
Leader
5310 5126 11474 9015
3| [205] #2C0Y90QCL #2C0Y90QCL ree fencing k.h
Co-Leader
5020 3885 6335 5535
4| [147] #LJ22VVPU9 #LJ22VVPU9 이누지니화니
Co-Leader
3867 3464 1408 139
5| [130] #LCVQ00LRU #LCVQ00LRU Shifter Arm
Member
3374 2618 1359 1516
6| [161] #J20CUUL9 #J20CUUL9 천연아로마향
Elder
3365 3052 3017 504
7| [120] #PP282RQQL #PP282RQQL 김재현
Elder
3039 2417 236 1635
8| [88] #QRVQLR2VU #QRVQLR2VU RINTO PRATAMA
Member
2976 2182 125 439
9| [95] #QRGP2QYPQ #QRGP2QYPQ Apess
Member
2885 1923 0 923
10| [124] #8VQ0GYV09 #8VQ0GYV09 1MOREfeel_E9
Member
2777 1846 65 305
11| [205] #8V9VVY900 #8V9VVY900 apis
Member
2745 3496 35 42
12| [68] #QC22VY8GV #QC22VY8GV Zoro
Member
2731 1779 0 30
13| [109] #L0RQGC0G8 #L0RQGC0G8 Raharja bima
Member
2709 2269 0 1
14| [119] #QRPRGVY9G #QRPRGVY9G 낭만
Elder
2707 2441 1199 167
15| [93] #QYGYUJPPJ #QYGYUJPPJ TDK°badut
Member
2596 2166 474 1710
16| [87] #Q892YYQQ8 #Q892YYQQ8 ABIMANYU
Member
2502 2230 110 138
17| [86] #QJ0PPU9G8 #QJ0PPU9G8 TOMZOL
Member
2479 2045 0 412
18| [95] #QJ2U2L9UG #QJ2U2L9UG Prima Tarigan
Member
2467 2259 200 988
19| [112] #YC2C22G2Q #YC2C22G2Q raiderskutt
Elder
2455 2519 1099 2688
20| [147] #82P080QY9 #82P080QY9 hafidz
Member
2333 2580 0 886
21| [81] #QUJCVUJ00 #QUJCVUJ00 RyllzGntng
Member
2324 2045 818 862
22| [84] #QGLY8RUG2 #QGLY8RUG2 កូនខ្មែរ
Member
2316 1550 0 133
23| [85] #QJCR8V2Q9 #QJCR8V2Q9 G4R1N
Member
2315 1992 0 31
24| [95] #LVUYQY0QU #LVUYQY0QU Sambal Terasi
Member
2259 2459 0 198
25| [98] #QCJ9L92YR #QCJ9L92YR Incaran_Wanita
Member
2242 2237 15 462
26| [110] #QQ0RQUJ0Y #QQ0RQUJ0Y Oles dikit
Member
2168 2381 31 274
27| [90] #QQV8JLJ2G #QQV8JLJ2G biaaaa
Member
2145 2028 0 35
28| [87] #QRVUV02LY #QRVUV02LY Leee
Member
2136 2353 46 154
29| [89] #QJ2L9PGGG #QJ2L9PGGG Hog Rider
Member
2110 2587 0 62
30| [89] #9GY20J20L #9GY20J20L dollarrisme
Member
2069 2212 119 31
31| [65] #QQY2LPVR0 #QQY2LPVR0 hhwe
Member
2056 1608 0 1
32| [92] #LYG8209V8 #LYG8209V8 HampirJadiAyah
Member
1962 2178 0 31
33| [72] #QLV9R82U8 #QLV9R82U8 bandar bansos
Member
1947 1988 2 31
34| [67] #QC20CU8RQ #QC20CU8RQ GW GANTENG
Member
1931 1627 0 91
35| [90] #QRPJGRCQY #QRPJGRCQY vablack
Member
1907 2446 5 279
36| [108] #8PLLCU0YL #8PLLCU0YL yasaswini24
Member
1898 2514 0 66
37| [78] #LYV02LR88 #LYV02LR88 Zena
Member
1886 1626 0 327
38| [79] #QPJC0UG8G #QPJC0UG8G Sarial354
Member
1872 1968 2 30
39| [129] #8QCRJP82G #8QCRJP82G TERORIS_☆★☆
Member
1851 1654 0 0
40| [85] #QLJ0GPGLL #QLJ0GPGLL [email protected]
Member
1830 2055 0 93
41| [69] #QJVQY289J #QJVQY289J KanzakiRyu
Member
1811 1961 0 0
42| [209] #8YQQCRL2Y #8YQQCRL2Y حامد
Member
1798 2404 2482 623
43| [90] #YLVRYURYG #YLVRYURYG JLT
Member
1747 2083 0 62
44| [83] #QC2RLR8PQ #QC2RLR8PQ CROFT
Member
1742 1967 0 334
45| [101] #99PRJJCJQ #99PRJJCJQ Trihan Anau11
Member
1656 1787 38 166
46| [69] #QQ8RRP9VP #QQ8RRP9VP RenZ ~
Member
1639 2076 201 414
47| [59] #G08PGCGUV #G08PGCGUV DRAGON NeW
Member
1630 1653 0 31
48| [80] #QJJUP2G2V #QJJUP2G2V hiii:)
Member
1601 1997 0 0
49| [79] #Q09QURJPV #Q09QURJPV TOO
Member
1556 2065 28 0
50| [149] #YC0LGVVC9 #YC0LGVVC9 Kylezak
Member
1509 2080 2223 438

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here