#YRGL8L22 豆子被打了

Clan Level

17

Description

部落群397934910(QQ),常驻加群,支持带萌新,需要兵请注明兵种。有捐有收,只收不捐直接一张飞机票,禁止伸手党,部落战不要越级打本比自身低太多的。

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
28921
46/50
International
inviteOnly
1
1900
#YRGL8L22
Clan War League

Clan Labels

Clan Games

Clan Games

Donations

Donations

Friendly

Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [176] #22CG8LPC #22CG8LPC 粉肠
leader
4814 3989 825 2071
2| [198] #PRC809LC9 #PRC809LC9 猪打我村子
coLeader
4230 4559 601 224
3| [222] #20Q9U8CYQ #20Q9U8CYQ 我是八戒
coLeader
3711 3361 2805 1730
4| [171] #8JC0UPL9Y #8JC0UPL9Y 孤傲的白狼
coLeader
3521 3314 60 0
5| [141] #Y9RVU9RQQ #Y9RVU9RQQ ^李某大侠^
coLeader
3330 3262 0 451
6| [161] #LPRY9GC2L #LPRY9GC2L 一休
coLeader
3176 3354 2184 1540
7| [155] #8L09JQ9V9 #8L09JQ9V9 让宠之龙飞
Elder
3091 2786 1134 531
8| [154] #8QV2PRR2L #8QV2PRR2L MVP颜少
member
2997 2566 287 500
9| [146] #92RVLULL9 #92RVLULL9 溪云阁丶紫怠
Elder
2840 2984 0 0
10| [124] #LJ2VJQGV8 #LJ2VJQGV8 PPX、彬致
coLeader
2770 2952 958 636
11| [139] #LPLVP209G #LPLVP209G 快乐小春
coLeader
2767 2696 0 0
12| [164] #202C2GRVG #202C2GRVG 庭箱
member
2756 3273 0 0
13| [138] #PVPJ8C28J #PVPJ8C28J 1_)/ ::/?/+;()=
member
2717 2718 181 281
14| [166] #9LJYQP29U #9LJYQP29U 天下无敌
coLeader
2685 3097 402 146
15| [101] #YPV9Q22YQ #YPV9Q22YQ 辰白
member
2657 2295 0 0
16| [140] #8GPU9J09R #8GPU9J09R 造梦村2号
coLeader
2596 3110 72 182
17| [122] #82JRRJ2CY #82JRRJ2CY ℡龍℡
member
2586 2052 0 0
18| [134] #LVY9CRVV9 #LVY9CRVV9 嗷呜呜
coLeader
2554 2987 0 0
19| [143] #PR0UVGPGP #PR0UVGPGP Star`玖爱
member
2519 2798 0 0
20| [114] #PGC0URV2Q #PGC0URV2Q qwer
member
2470 2310 0 31
21| [159] #8U29220QC #8U29220QC 小Z'馡
coLeader
2448 2736 0 0
22| [195] #8P29GYP8L #8P29GYP8L 春秋三国
member
2434 4052 0 0
23| [124] #8Y0RYPGG2 #8Y0RYPGG2 特强争霸丶云哥
member
2399 1718 0 0
24| [118] #YCQVJLGJJ #YCQVJLGJJ 瓜皮没有diao
member
2390 2510 174 1581
25| [125] #PVR8Q2989 #PVR8Q2989 相思寄予日落.
Elder
2384 2568 130 301
26| [98] #Q0J0VP2YP #Q0J0VP2YP KOOL
Elder
2343 2242 0 0
27| [123] #L9V8URG9G #L9V8URG9G 江城
member
2334 2621 65 67
28| [116] #99C8V8QGR #99C8V8QGR 志豪
member
2316 2793 0 1
29| [155] #Y9JJCCL9U #Y9JJCCL9U uchiha99
member
2312 3391 0 0
30| [132] #YPUQPJL8Q #YPUQPJL8Q 无敌破坏王
member
2307 2629 0 0
31| [123] #LUVGRYCPY #LUVGRYCPY 凉水参合
member
2286 2252 77 72
32| [114] #LQ0P8UQ89 #LQ0P8UQ89 神雕侠侣
member
2268 2772 0 0
33| [131] #LRRV09LQJ #LRRV09LQJ 休闲鞋
Elder
2224 2809 688 401
34| [139] #8UCY808R0 #8UCY808R0 落日黄昏
Elder
2187 2337 0 0
35| [133] #8UYQJPG29 #8UYQJPG29 《王》龙首
member
2167 2583 30 0
36| [109] #9JQ0LLPR9 #9JQ0LLPR9 紫禁之巅
member
2012 2242 0 0
37| [122] #YJJYGYGP9 #YJJYGYGP9 弓蔡虽萝女莉干
member
1988 2621 0 0
38| [127] #P8GVY2J92 #P8GVY2J92 皇族 ☞ 胖 欣 ☜
member
1922 2412 0 0
39| [108] #YP882YJVU #YP882YJVU 白狼
member
1910 2251 0 0
40| [97] #L00Y8YV9P #L00Y8YV9P 情(*´艸`*)
member
1803 2288 0 0
41| [101] #YQ0P0RQGC #YQ0P0RQGC 帝都
member
1641 1960 0 66
42| [67] #YP8V8UVVV #YP8V8UVVV 八异
member
1296 2037 0 0
43| [64] #9Y9GY9RGG #9Y9GY9RGG 孤痕
member
1170 1443 45 356
44| [56] #LRJP8YLGV #LRJP8YLGV 萌宝
member
1005 749 0 103
45| [40] #PCLRGPCJR #PCLRGPCJR 声波
Elder
930 1058 0 0
46| [39] #QQGCCG0U0 #QQGCCG0U0 幻梦
coLeader
804 1422 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here