#YRJ98CJV FC SocSon

Clan Level

14

Description

Tất cả ace hòa đồng vui vẻ để xậy dựng 1 clan vững mạnh,war liên tục ace tham gia bật đèn lên nhé thắng thua k quan trọng vui và học hỏi là chủ yếu.xin quân và cho đúng yêu cầu và đặc biệt dùng từ ngữ tế nhị 😁😁😁

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
12284
19/50
Vietnam
open
0
2000
#YRJ98CJV
Clan War League   War Log

Clan Labels

Donations

Donations

Friendly

Friendly

Newbie Friendly

Newbie Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [164] #9YGR0Y09G #9YGR0Y09G bibi
Co-Leader
2501 3494 0 0
2| [138] #9UQJJQCCY #9UQJJQCCY ✨✨✨Mr KC✨✨✨
Elder
2393 2968 0 0
3| [172] #2PL2C2RUP #2PL2C2RUP Never look back
Co-Leader
2325 2713 0 0
4| [225] #2V8RYJQLY #2V8RYJQLY huynh nguyen
Leader
2242 3091 0 0
5| [238] #C0P08QYC #C0P08QYC ¤Bin kute¤
Co-Leader
2015 2899 0 0
6| [116] #PP2UVUV80 #PP2UVUV80 One Demon HP
Member
1766 2084 0 0
7| [115] #P098GP8U9 #P098GP8U9 เผือก2
Member
1674 2561 0 0
8| [91] #LLG0LLYU0 #LLG0LLYU0 AUng
Member
1592 2442 0 0
9| [104] #LQPL8RLY8 #LQPL8RLY8 molly moo
Member
1463 2156 0 0
10| [96] #P0PVL0RCP #P0PVL0RCP Finou
Member
1438 1676 0 0
11| [74] #LRG8Y9GQR #LRG8Y9GQR coc
Member
1422 2163 0 0
12| [80] #QL99RP98Q #QL99RP98Q Rhylie
Member
1398 2046 0 0
13| [96] #PRGJ88VLL #PRGJ88VLL MD.Shakil
Member
1395 1983 0 0
14| [96] #YLC90Y929 #YLC90Y929 Nguyễn Bá Hai
Member
1367 2105 0 0
15| [104] #9JV99Y92G #9JV99Y92G CONFIRM
Member
1292 2283 0 0
16| [86] #LGQYGLYRL #LGQYGLYRL &BRO&KTM&
Member
1274 2192 0 0
17| [35] #L2G0VVYJ2 #L2G0VVYJ2 Thanhqs1988
Elder
788 1288 0 0
18| [20] #LL8002CRJ #LL8002CRJ karan
Member
768 693 0 0
19| [19] #LL08CPUJV #LL08CPUJV ameer7732
Member
638 894 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here