#YRJ98CJV FC SocSon

Clan Level

14

Description

Tất cả ace hòa đồng vui vẻ để xậy dựng 1 clan vững mạnh,war liên tục ace tham gia bật đèn lên nhé thắng thua k quan trọng vui và học hỏi là chủ yếu.xin quân và cho đúng yêu cầu và đặc biệt dùng từ ngữ tế nhị 😁😁😁

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
20143
46/50
Vietnam
open
0
1500
#YRJ98CJV
Clan War League

Clan Labels

Donations

Donations

Friendly

Friendly

Newbie Friendly

Newbie Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [218] #2V8RYJQLY #2V8RYJQLY huynh nguyen
leader
2507 3021 1165 0
2| [164] #9YGR0Y09G #9YGR0Y09G bibi
coLeader
2501 3494 0 0
3| [93] #QLQLUGL9G #QLQLUGL9G ของจริง
member
2467 2485 0 66
4| [138] #9UQJJQCCY #9UQJJQCCY ✨✨✨Mr KC✨✨✨
Elder
2393 2968 0 0
5| [172] #2PL2C2RUP #2PL2C2RUP Never look back
coLeader
2325 2713 0 0
6| [91] #YJR0VLL8C #YJR0VLL8C hdhdh
member
2194 1559 0 0
7| [122] #9YL8GLUGG #9YL8GLUGG wat
member
2186 2821 0 0
8| [232] #C0P08QYC #C0P08QYC ¤Bin kute¤
coLeader
2159 2666 0 646
9| [81] #Q0UPVYG00 #Q0UPVYG00 ticr
member
2140 2206 0 65
10| [105] #PRUPLURQP #PRUPLURQP แค่สั่งส
member
2036 2384 0 0
11| [78] #PGGRQ9GUY #PGGRQ9GUY liu、文
member
1994 2023 0 31
12| [98] #LQPL8RLY8 #LQPL8RLY8 molly moo
member
1991 2228 0 198
13| [116] #PP2UVUV80 #PP2UVUV80 One Demon HP
member
1970 2084 0 0
14| [70] #PYPUJCL8L #PYPUJCL8L 无敌
member
1961 1920 0 0
15| [134] #8JLC2UUPR #8JLC2UUPR YB-:-bođy
member
1948 2528 0 0
16| [94] #LUGJY0R9V #LUGJY0R9V 妩媚
member
1941 1958 0 66
17| [76] #QP02288LQ #QP02288LQ 少嫂
member
1929 2105 0 31
18| [88] #L8RR2UYG2 #L8RR2UYG2 ៚Bro៚Heng៚
member
1901 1714 30 61
19| [94] #YGV8V0YJC #YGV8V0YJC ฉันชื่...
member
1889 2047 0 0
20| [78] #QQ8L9GQUR #QQ8L9GQUR bro chhai
member
1885 1972 0 31
21| [83] #Q0UQ08VJG #Q0UQ08VJG 若即若离
member
1849 1761 0 0
22| [87] #QPCGCLVRJ #QPCGCLVRJ Nguyen.T Quyen
member
1847 2309 0 0
23| [96] #Y28CLQ2LJ #Y28CLQ2LJ Br1
member
1828 1982 0 0
24| [82] #LLLGU0CGU #LLLGU0CGU 余生孤独
member
1825 1978 0 0
25| [69] #QY829VL20 #QY829VL20 菁灬世
member
1739 1875 0 0
26| [96] #PRGJ88VLL #PRGJ88VLL MD.Shakil
member
1721 1983 0 0
27| [115] #P098GP8U9 #P098GP8U9 เผือก2
member
1674 2561 0 0
28| [74] #LRG8Y9GQR #LRG8Y9GQR coc
member
1656 2163 0 0
29| [104] #9JV99Y92G #9JV99Y92G CONFIRM
member
1641 2283 0 0
30| [71] #LL8L98CGC #LL8L98CGC 点点滴滴
member
1629 1935 0 0
31| [65] #L8U29VPCP #L8U29VPCP 时光流逝
member
1617 2010 0 0
32| [86] #LGQYGLYRL #LGQYGLYRL &BRO&KTM&
member
1615 2192 0 0
33| [84] #YLUQJ9LUJ #YLUQJ9LUJ wㄖ
member
1605 2037 0 0
34| [69] #9GUPGJQGJ #9GUPGJQGJ 我的村庄
member
1592 1784 0 0
35| [91] #LLG0LLYU0 #LLG0LLYU0 AUng
member
1592 2442 0 0
36| [83] #PLCUPRLUV #PLCUPRLUV NotyZa
member
1568 2114 0 0
37| [94] #P0PVL0RCP #P0PVL0RCP Finou
member
1529 1676 0 0
38| [82] #Y8JY8LPUP #Y8JY8LPUP 我是你爸
member
1525 1727 0 0
39| [57] #QPRJV8PVR #QPRJV8PVR 你碟
member
1522 1639 0 0
40| [96] #YLC90Y929 #YLC90Y929 Nguyễn Bá Hai
member
1517 2105 0 0
41| [87] #LVC9G09LR #LVC9G09LR 安徽财经大学
member
1498 2565 0 0
42| [65] #L9L2JYRPC #L9L2JYRPC zxcvbnm
member
1420 1905 0 0
43| [80] #QL99RP98Q #QL99RP98Q Rhylie
member
1414 2046 0 0
44| [35] #L2G0VVYJ2 #L2G0VVYJ2 Thanhqs1988
Elder
836 1288 0 0
45| [20] #LL8002CRJ #LL8002CRJ karan
member
768 693 0 0
46| [19] #LL08CPUJV #LL08CPUJV ameer7732
member
724 894 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here