#YRJQQVQU 西安曲江地主家的千金

Clan Level

25

Description

🚞🚃🚃🚃💨 部落战联赛一律打对位

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
35993
48/50
China
inviteOnly
3
2300
#YRJQQVQU
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Donations

Donations

Newbie Friendly

Newbie Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [229] #2LG0Q2Y92 #2LG0Q2Y92 Por Una Cabeza
Member
5293 5152 1755 1810
2| [210] #VLYCLCP8 #VLYCLCP8 hytirt
Member
4751 4877 831 1005
3| [183] #8288PCYRR #8288PCYRR 『耀眼&帝国』
Elder
4638 4866 6340 7101
4| [222] #2RYY9RCY #2RYY9RCY 卢胖子^o^
Member
4386 4491 1467 2185
5| [132] #Q0GGCQPYU #Q0GGCQPYU 星期天
Member
4218 2698 9650 7899
6| [197] #9CQRPRC0 #9CQRPRC0 Zhouzua
Member
4060 4435 8260 6860
7| [165] #8PR0CPC08 #8PR0CPC08 GUTS
Member
4013 3902 1106 3680
8| [129] #9LG2JJ800 #9LG2JJ800 冰冻仙尊
Member
3949 2418 1097 4545
9| [214] #9GUPJURQV #9GUPJURQV 浮夸、
Member
3808 4633 1778 1979
10| [207] #90Y920P9G #90Y920P9G 夜幕
Member
3752 2974 802 251
11| [185] #GJCQ82PR #GJCQ82PR 小八丶秋
Member
3737 2451 970 3515
12| [171] #90JGPQ0PV #90JGPQ0PV hexxoo
Member
3523 3215 0 0
13| [145] #Y2Y2P8CR0 #Y2Y2P8CR0 saki
Member
3504 2775 545 258
14| [178] #82Y2CCY8G #82Y2CCY8G 开心的天宇
Co-Leader
3457 4927 8874 3816
15| [177] #9YRYQ8RP9 #9YRYQ8RP9 战神之怒
Member
3322 4130 3015 4710
16| [230] #89QR0CP2P #89QR0CP2P 噢哈!
Member
3279 4680 2233 2010
17| [140] #PY08JLQC9 #PY08JLQC9 打的就是你的部落
Member
3278 2871 1566 3809
18| [190] #L8C9J9PY #L8C9J9PY Uncle·Mario
Member
3246 3249 4793 776
19| [198] #2VQ922JL #2VQ922JL 白開水
Member
3235 4025 141 0
20| [236] #29C0RLJRQ #29C0RLJRQ 六元大都督
Member
3140 4062 2461 3202
21| [159] #PRLPP8J98 #PRLPP8J98 无知
Member
3090 2965 172 652
22| [124] #QYVLYP2PC #QYVLYP2PC 枯木
Member
3090 3315 5419 2794
23| [134] #8VPRQ88V #8VPRQ88V Lost Village
Member
3078 3159 1782 3081
24| [156] #GUQYCQL9 #GUQYCQL9 我就是大肥羊
Member
3002 3017 1235 1632
25| [150] #92P9CLLYV #92P9CLLYV Jiang
Member
2969 3222 858 258
26| [113] #Q8J9GVRGP #Q8J9GVRGP ♪道旅♂
Member
2969 2373 1116 2320
27| [202] #90JRRLQJ #90JRRLQJ 浣熊市
Co-Leader
2824 3808 7741 6348
28| [102] #QL2R228VL #QL2R228VL 鱼芊
Member
2806 2549 1090 536
29| [132] #L2UC29QC0 #L2UC29QC0 Stone
Member
2800 3568 4239 4872
30| [124] #QPUQ2LCY9 #QPUQ2LCY9 秋山澪
Member
2680 3007 801 954
31| [117] #Q0RRQLVYU #Q0RRQLVYU 故事与酒$
Member
2606 2358 27 337
32| [163] #PYRGUR9VV #PYRGUR9VV 又黑三了
Member
2483 3562 1489 2359
33| [189] #P9QUJU2P #P9QUJU2P FLYING FISH
Co-Leader
2467 4276 9684 9741
34| [160] #8RPPL8Q8G #8RPPL8Q8G 地狱咆哮
Member
2338 3281 8629 1947
35| [121] #PU8GUJ822 #PU8GUJ822 战神之风
Member
2250 2618 283 727
36| [87] #L8PLQCQPG #L8PLQCQPG 夏至
Member
2087 2352 1442 5442
37| [201] #880CQ2G2C #880CQ2G2C zgybs
Member
2063 3516 775 372
38| [215] #PQJYC2JV #PQJYC2JV 纯属娱乐、情
Member
2050 4924 1996 2181
39| [132] #QUVU0UYR #QUVU0UYR Charlesshen
Member
1997 2512 1984 784
40| [89] #LUJQ0YP2Q #LUJQ0YP2Q 沐雨橙风
Member
1952 2775 592 677
41| [111] #QP2UPYPCU #QP2UPYPCU 丹特丽安丨书架
Member
1929 2976 1295 1427
42| [202] #2QVLQ0PU9 #2QVLQ0PU9 黑骑士
Member
1877 3674 749 788
43| [116] #PQQ2JGUGQ #PQQ2JGUGQ 烦恼
Member
1861 2521 1179 5019
44| [247] #89CUC9URG #89CUC9URG ❄️丶R. A. I. N丶❄
Leader
1804 3857 17403 6189
45| [116] #Q2CUP090L #Q2CUP090L APTX
Member
1740 2812 765 372
46| [106] #QLYVPGYUU #QLYVPGYUU 十里桃花不如卿
Member
1685 2671 3359 3829
47| [132] #2UCQ98LPL #2UCQ98LPL Tiao
Member
1352 1836 2326 1289
48| [152] #PQY8L2Q88 #PQY8L2Q88 北方有雪国
Member
1157 3190 452 781

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here