#YRLL8UYJ Nak đại việt

Clan Level

10

Description

Chào mừng ae đến với clan Nak đại việt 💐.Lịch search war liên tục các buổi tối từ 9h30 đến 10h trong tuần.Các nhà trên(Quân lvl5 trở lên) dnt spell và quân nhiệt tình nhé.Chúc ae clan luôn vv chơi nhiệt tình và war hết mình k dình ăn bonus

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
16186
36/50
Vietnam
open
0
600
#YRLL8UYJ

Clan Labels

Farming

Farming

Donations

Donations

Friendly

Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [201] #L82J89YP #L82J89YP Kim0807
Elder
3429 4791 1779 142
2| [234] #JY08LPQC #JY08LPQC NamAkai
Co-Leader
3011 2435 1107 745
3| [183] #P8U08UJVG #P8U08UJVG njk da khoa
Elder
2974 4152 62 77
4| [159] #2RGRC9R9L #2RGRC9R9L well
Co-Leader
2445 3021 0 0
5| [152] #2PY8LQLG #2PY8LQLG Anh Anh's
Elder
2161 0 0 0
6| [118] #98U92QRCC #98U92QRCC moveem
Member
1936 1971 0 0
7| [95] #Q8QQ9CU2J #Q8QQ9CU2J alexey
Member
1820 1964 0 0
8| [128] #LJ9LUQVL #LJ9LUQVL 89___Minh Quân
Member
1710 2185 0 0
9| [105] #28PU2PYP #28PU2PYP Đen sát thủ
Elder
1701 2175 0 0
10| [102] #LC9LLRPJ #LC9LLRPJ Phi Đệp Trai
Member
1686 2209 0 0
11| [103] #PY28G8CYJ #PY28G8CYJ TamloveKim
Elder
1677 2403 0 0
12| [69] #98GQGQJQ #98GQGQJQ Sơn Luxury
Member
1670 0 0 0
13| [126] #YY288LJJV #YY288LJJV TruongCanSao
Member
1414 2852 0 0
14| [66] #L9QPY9R09 #L9QPY9R09 chandoi
Member
1325 1816 0 0
15| [47] #Q8GQ9LVG0 #Q8GQ9LVG0 No Name No1
Leader
1295 1476 45 1902
16| [99] #PPPYLL08V #PPPYLL08V Chatcoffee
Co-Leader
1181 3470 0 0
17| [62] #PLGVRL8LU #PLGVRL8LU Dragon Rider
Member
1179 2105 0 0
18| [60] #8U82J2L09 #8U82J2L09 namhungonline
Member
1163 0 0 0
19| [59] #PL8Q088GL #PL8Q088GL linhtrang
Member
1143 1892 0 0
20| [73] #P8P0P9PJL #P8P0P9PJL Ny Hana
Member
1142 2236 0 0
21| [42] #LURGV8PJP #LURGV8PJP jddjfj
Member
1127 240 0 0
22| [40] #9PVCY2PPL #9PVCY2PPL Sói Ka
Member
1078 0 0 0
23| [90] #9VG0LCLCU #9VG0LCLCU linh hana
Member
1060 2727 0 0
24| [30] #9UL8GV8UV #9UL8GV8UV neo
Member
1057 50 0 0
25| [69] #9QP80JGJJ #9QP80JGJJ zz☃️suzy☃️zz
Member
1038 0 0 0
26| [41] #9VQP20YR9 #9VQP20YR9 Dracula
Elder
877 0 0 0
27| [52] #YJLR0R2V8 #YJLR0R2V8 linh ú
Member
866 1571 0 0
28| [41] #PQYUG9VPC #PQYUG9VPC chung nguyen
Member
742 1630 0 0
29| [15] #L98UPLP0C #L98UPLP0C 5-9-2005
Member
742 348 0 0
30| [34] #Q2VQY0090 #Q2VQY0090 Duckiee
Member
738 736 0 0
31| [19] #98JCVURUC #98JCVURUC ©®°mạnh°℅
Member
721 0 0 0
32| [25] #8C92YYG8J #8C92YYG8J Devil Slayer
Member
691 0 0 0
33| [30] #PP2LL2892 #PP2LL2892 nghuyenhuuthao
Member
652 1432 0 0
34| [17] #QPPRQU8UQ #QPPRQU8UQ pé khương
Member
552 197 0 0
35| [14] #L2V9992VV #L2V9992VV hiên 22446688
Member
457 77 0 0
36| [14] #PLPY9J2U8 #PLPY9J2U8 thùy trang
Member
396 50 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here