#YRP9JURU DT(China)

Clan Level

17

Description

新人加入请打招呼,qq群4515041。本部落9本起收。

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
35735
44/50
China
inviteOnly
0
1200
#YRP9JURU

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [233] #Y2PQG80U #Y2PQG80U km
coLeader
5107 3167 13593 7975
2| [229] #200PQYQQY #200PQYQQY Sol
coLeader
5090 4997 6132 7295
3| [222] #9GLV9JJLP #9GLV9JJLP 关忆北
coLeader
5044 4780 11569 11344
4| [221] #8PGG22YUJ #8PGG22YUJ 相忘于江湖
coLeader
5018 4630 4060 4788
5| [223] #8G9L80G2Q #8G9L80G2Q apple
member
4996 4681 5658 6455
6| [258] #8JL8Q9YQC #8JL8Q9YQC 美丽小镇
leader
4720 4456 3587 1226
7| [200] #8YPGLQ08U #8YPGLQ08U 婷宝
coLeader
4118 3213 942 2005
8| [253] #V0YPUPRU #V0YPUPRU 航航
coLeader
4096 3517 7159 584
9| [202] #RCGQVVPR #RCGQVVPR 小丿咔嘞咪
Elder
3875 4619 359 963
10| [211] #8G82PY22J #8G82PY22J 仲夏梦丶冷瑜
coLeader
3653 3685 1029 858
11| [188] #8UJ9J9RRU #8UJ9J9RRU ....
member
3653 3123 40 623
12| [210] #9GJ8GY228 #9GJ8GY228 长山河村霸
coLeader
3630 4508 411 1092
13| [211] #8P98P0YJP #8P98P0YJP 巨魔战将
coLeader
3237 3777 0 0
14| [219] #8PCPPJ98Q #8PCPPJ98Q kai
coLeader
3181 3456 1160 2414
15| [209] #9LVC2LR99 #9LVC2LR99 月月
coLeader
3091 4643 190 543
16| [222] #QCRL2P0G #QCRL2P0G 懿轩园
coLeader
2967 3513 290 410
17| [184] #JPRJ2LRG #JPRJ2LRG dddf
coLeader
2954 3694 330 525
18| [149] #YLPPLRLPL #YLPPLRLPL XY
Elder
2887 3414 84 105
19| [177] #9YC9PY0U #9YC9PY0U 骑蚂蚁找幸福
coLeader
2882 2171 241 2908
20| [177] #PU28YC9UJ #PU28YC9UJ 亚特兰蒂斯
member
2841 4131 0 0
21| [170] #90RCQ82RG #90RCQ82RG 仇人三千奈我何
coLeader
2839 2663 0 0
22| [134] #YRC022Y9J #YRC022Y9J 墨盒
member
2832 2719 387 606
23| [152] #90UUCP2P8 #90UUCP2P8 vivi
Elder
2572 1922 104 2676
24| [122] #2YCJ2P2JC #2YCJ2P2JC 超神
member
2539 1967 0 0
25| [167] #90LY0CJV8 #90LY0CJV8 G悸动丶Y
Elder
2509 3140 0 0
26| [111] #YRQQCJJ9V #YRQQCJJ9V 魏武霸业丶奉孝
member
2444 2142 0 0
27| [130] #9UGYUGQ02 #9UGYUGQ02 美丽的村庄
member
2424 2770 0 198
28| [166] #PGVU0CC20 #PGVU0CC20 美丽小号
member
2417 2445 695 0
29| [80] #Q2QGVCG2J #Q2QGVCG2J 如初
member
2408 50 32 968
30| [113] #2LPJYRJ2C #2LPJYRJ2C 狼牙特战部队
member
2397 1833 0 319
31| [148] #2VUYLLUJ0 #2VUYLLUJ0 懿梦阁
Elder
2339 2562 0 0
32| [172] #2VQV0PGUR #2VQV0PGUR 巨魔战神
member
2301 2208 0 0
33| [183] #PL2URYV9 #PL2URYV9 柏家村
member
2279 3924 0 0
34| [141] #PQQGJP2JL #PQQGJP2JL 星辰阁
member
2007 2679 0 0
35| [92] #Y2RYL2LQ2 #Y2RYL2LQ2 G-ummy
member
1766 1916 0 32
36| [122] #PUPGLRYC0 #PUPGLRYC0 耀✨吖
member
1701 2328 0 0
37| [106] #90LQUCR0C #90LQUCR0C 越国人
member
1672 1756 0 0
38| [77] #L9PJJ8CRY #L9PJJ8CRY 心伤人亡
member
1592 1910 0 0
39| [104] #YQ8JLUQ9P #YQ8JLUQ9P czq
member
1571 2597 0 0
40| [105] #YGU89UYUC #YGU89UYUC 。。。梦。。。奇
member
1565 2358 0 0
41| [160] #PGCGV0GRC #PGCGV0GRC 一休哥
member
1545 2986 917 788
42| [122] #8LR2R20U9 #8LR2R20U9 朋友都说村庄的名
member
1517 2297 0 66
43| [50] #YR9GVVJ2Q #YR9GVVJ2Q vvv
member
978 50 0 0
44| [14] #Q88Y9JY02 #Q88Y9JY02 独界
member
587 86 52 170

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here