#YRPJUQQQ MAGEN DAVID

Clan Level

18

Description

WE r nice !!!!!!!

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
31853
50/50
International
closed
0
800
#YRPJUQQQ

Clan Labels

Clan Games

Clan Games

International

International

Friendly

Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [208] #8UU8CCR0U #8UU8CCR0U [email protected]
Elder
4820 3694 428 207
2| [179] #9UVP80P2V #9UVP80P2V The Punisher
Member
4272 4343 89 0
3| [109] #PYLYLGQQG #PYLYLGQQG kattappa
Member
3769 1759 0 0
4| [200] #8G2L8Q899 #8G2L8Q899 EMPEROR
Member
3609 4873 0 0
5| [205] #RR28PL2G #RR28PL2G Hetul
Co-Leader
3562 3907 0 0
6| [170] #P89YPQ9RU #P89YPQ9RU Dashing Vinay
Co-Leader
3493 4392 915 224
7| [146] #Y9P9PGU0R #Y9P9PGU0R mad maddy
Member
3434 3005 0 0
8| [167] #YPGJYRUL #YPGJYRUL dark knight
Elder
3330 3042 0 0
9| [156] #Y92UJ0JJY #Y92UJ0JJY humansaladfork
Member
3296 3492 0 0
10| [153] #92CQ82RPL #92CQ82RPL shawn
Member
3287 2905 0 0
11| [227] #QJP028JR #QJP028JR AVENGERS
Co-Leader
3132 3530 0 36
12| [178] #90UCL909P #90UCL909P shvam
Elder
3093 2841 0 0
13| [158] #LU0808R8Q #LU0808R8Q John
Elder
3078 4112 0 70
14| [241] #2UGL9CCRY #2UGL9CCRY KUKU
Leader
3016 5000 0 77
15| [189] #PP082CJVP #PP082CJVP kushal
Co-Leader
2916 3194 0 105
16| [180] #P9VC8YY2L #P9VC8YY2L guru rj
Co-Leader
2903 4016 0 0
17| [138] #LJPPU08J #LJPPU08J ROP07
Member
2901 2229 0 0
18| [121] #LRLPUGP99 #LRLPUGP99 Dashing Vinay 2
Member
2873 2326 71 309
19| [139] #8VG8RPPRP #8VG8RPPRP Royal Rebel
Member
2857 1921 0 504
20| [224] #8PV8LR2QC #8PV8LR2QC TAJ
Elder
2833 2812 4 0
21| [147] #L2YCJVQC8 #L2YCJVQC8 breydon
Member
2776 2748 0 0
22| [165] #8Q9LQP2GL #8Q9LQP2GL KABALI
Member
2748 2154 0 437
23| [129] #9VJUY9LG9 #9VJUY9LG9 ilaypvp1
Elder
2743 2686 0 101
24| [90] #QGPCVQJ9J #QGPCVQJ9J RD★MISSION
Elder
2716 2247 0 0
25| [228] #9G2G2GLGV #9G2G2GLGV DêMøÑÆñGêL
Co-Leader
2689 3091 150 0
26| [128] #Q82PYP929 #Q82PYP929 MR.KANO
Member
2663 2613 0 0
27| [130] #9G0JUVQ8L #9G0JUVQ8L Bhav Jaat
Member
2654 2663 0 80
28| [121] #8UVP2GPGJ #8UVP2GPGJ arik
Member
2637 2603 408 435
29| [183] #YPG0CJ0L0 #YPG0CJ0L0 $Don©arlos$
Elder
2505 3134 0 0
30| [123] #LG98UC02R #LG98UC02R sreyas
Elder
2467 2161 0 0
31| [103] #QGPPY8QR8 #QGPPY8QR8 mission possibl
Member
2466 2322 0 0
32| [151] #PRJU02082 #PRJU02082 sneha
Member
2439 3469 0 0
33| [195] #999CY82VQ #999CY82VQ ReaPeR SpOOk
Member
2410 3102 3 77
34| [119] #LJRUGJVUC #LJRUGJVUC Hetul1
Elder
2333 2584 0 0
35| [119] #9UYC9CU0J #9UYC9CU0J just dovy
Member
2288 2017 0 35
36| [207] #8CCJQR8JU #8CCJQR8JU king AHT
Elder
2260 5000 0 0
37| [121] #L02YLUJR #L02YLUJR DviRoSs
Member
2227 2316 0 62
38| [146] #8UY890QVC #8UY890QVC Purven
Member
2227 3151 0 0
39| [143] #8992UQQ28 #8992UQQ28 ™WAVER™
Member
2226 2684 38 379
40| [96] #Y80RVL00J #Y80RVL00J Soham
Member
2140 2024 0 0
41| [93] #8GRPL2JUQ #8GRPL2JUQ Maor
Member
2129 1798 0 0
42| [129] #9Y888LQCQ #9Y888LQCQ THE KING
Co-Leader
2121 2272 0 0
43| [112] #LLCQ2R9LL #LLCQ2R9LL JOHN
Member
1995 1302 0 70
44| [93] #Q8VYLJYY2 #Q8VYLJYY2 moonettoo
Member
1989 2586 0 0
45| [191] #88VP0Y28G #88VP0Y28G noni3
Co-Leader
1869 2754 0 0
46| [99] #9GG9G22CU #9GG9G22CU ™john™
Member
1837 1621 667 32
47| [89] #2U8VVCL8J #2U8VVCL8J Dark shadow
Member
1764 1338 0 0
48| [108] #9CJJPGYJG #9CJJPGYJG Deepak
Member
1631 2154 0 0
49| [61] #QU99QY899 #QU99QY899 EvyatqrBox VIP
Member
1418 1805 0 0
50| [178] #9UGL90UCP #9UGL90UCP KilLeR
Elder
1351 3887 547 80

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here