#YRQ2UQPL CHIEN HUU B TAN

Clan Level

15

Description

đời phong ba tìm người tri kỷ. ng ít kỉ chỉ nhận không cho. người quuan tử dánh war lấy ☆ làm trọng. kẻ tiểu nhân lay buons làm đầu. co leder hao kiet👏👏👏👏👏👏👍

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
25607
23/50
Vietnam
inviteOnly
0
1200
#YRQ2UQPL

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Friendly

Friendly

Newbie Friendly

Newbie Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [238] #LRJLCQGG #LRJLCQGG tony bao
coLeader
4381 3958 32 0
2| [220] #JR88JJY #JR88JJY mày hả bưởi
coLeader
4290 3546 0 0
3| [232] #8C8QGC02 #8C8QGC02 Tuan Boa
leader
4276 3505 0 45
4| [209] #2L0U8VJRU #2L0U8VJRU Mí Mí
coLeader
4001 2874 194 45
5| [214] #G8UVV290 #G8UVV290 HUNG DAU
coLeader
3960 3744 0 0
6| [195] #8R9VCYUR #8R9VCYUR Ngọc SuTi
coLeader
3821 3100 0 0
7| [133] #LRGP2UYCR #LRGP2UYCR DOLA NGUYEN
coLeader
3612 2468 90 77
8| [183] #9JCYPPYQ #9JCYPPYQ TAN HAO
coLeader
3522 720 0 146
9| [179] #22GRU08GR #22GRU08GR HUGO...Kit
coLeader
3331 3392 0 77
10| [132] #LGQJV9QL0 #LGQJV9QL0 duongvanvu
member
3261 2433 0 0
11| [190] #CJ0PYG2L #CJ0PYG2L Ma Dao Vo Tinh
coLeader
3208 3257 0 0
12| [145] #YV00P2URL #YV00P2URL my ngoc 2018
coLeader
3076 2961 0 0
13| [189] #RPP9LPUR #RPP9LPUR CHÚ GÀ CON
coLeader
3049 2341 119 45
14| [159] #PRVRLVUV #PRVRLVUV Tý Nho
coLeader
2970 2715 0 0
15| [148] #8RGVPU2J #8RGVPU2J ty phu
coLeader
2848 1456 0 0
16| [155] #JCYV98Q #JCYV98Q hao kiet
coLeader
1884 2126 0 0
17| [68] #LG8PCPRUL #LG8PCPRUL “S-I-U”
coLeader
1809 1806 0 0
18| [77] #YLJC0URJG #YLJC0URJG nhat
coLeader
1761 2061 0 0
19| [123] #28UPV9CLQ #28UPV9CLQ thuy loan
coLeader
1663 320 0 0
20| [99] #JVP8L002 #JVP8L002 út
coLeader
1661 128 0 0
21| [115] #UVVUUVPR #UVVUUVPR longtranh hodau
coLeader
1637 558 0 0
22| [83] #222UCC2GJ #222UCC2GJ khiem
member
1043 341 0 0
23| [30] #2998UG0JY #2998UG0JY jenny
member
683 351 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here