#YRQ2UQPL CHIEN HUU B TAN

Clan Level

16

Description

đời phong ba tìm người tri kỷ. ng ít kỉ chỉ nhận không cho. người quuan tử dánh war lấy ☆ làm trọng. kẻ tiểu nhân lay buons làm đầu. co leder hao kiet👏👏👏👏👏👏👍

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
25068
22/50
Vietnam
inviteOnly
0
1200
#YRQ2UQPL

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Friendly

Friendly

Newbie Friendly

Newbie Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [225] #JR88JJY #JR88JJY mày hả bưởi
Co-Leader
4558 3456 60 0
2| [242] #LRJLCQGG #LRJLCQGG tony bao
Co-Leader
4525 4058 1110 1137
3| [236] #8C8QGC02 #8C8QGC02 Tuan Boa
Leader
4468 3853 2017 2179
4| [217] #2L0U8VJRU #2L0U8VJRU Mí Mí
Co-Leader
4169 3021 1845 1686
5| [205] #8R9VCYUR #8R9VCYUR Ngọc SuTi
Co-Leader
4112 3646 972 751
6| [220] #G8UVV290 #G8UVV290 HUNG DAU
Co-Leader
4021 3960 712 762
7| [155] #LRGP2UYCR #LRGP2UYCR DOLA NGUYEN
Co-Leader
3882 2521 2179 2328
8| [160] #YV00P2URL #YV00P2URL my ngoc 2018
Co-Leader
3414 3326 527 432
9| [195] #CJ0PYG2L #CJ0PYG2L Ma Dao Vo Tinh
Co-Leader
3116 3486 0 0
10| [187] #22GRU08GR #22GRU08GR HUGO...Kit
Co-Leader
3088 3569 0 45
11| [197] #RPP9LPUR #RPP9LPUR CHÚ GÀ CON
Co-Leader
2824 2558 0 0
12| [187] #9JCYPPYQ #9JCYPPYQ TAN HAO
Co-Leader
2551 720 0 0
13| [162] #JCYV98Q #JCYV98Q hao kiet
Co-Leader
2474 2189 0 0
14| [153] #8RGVPU2J #8RGVPU2J ty phu
Co-Leader
2419 1456 0 0
15| [165] #PRVRLVUV #PRVRLVUV Tý Nho
Co-Leader
2412 2717 0 0
16| [123] #UVVUUVPR #UVVUUVPR longtranh hodau
Co-Leader
1848 555 0 102
17| [68] #LG8PCPRUL #LG8PCPRUL “S-I-U”
Co-Leader
1809 1806 0 0
18| [77] #YLJC0URJG #YLJC0URJG nhat
Co-Leader
1525 2061 0 0
19| [99] #JVP8L002 #JVP8L002 út
Co-Leader
1465 128 0 0
20| [123] #28UPV9CLQ #28UPV9CLQ thuy loan
Co-Leader
1434 320 0 0
21| [83] #222UCC2GJ #222UCC2GJ khiem
Member
1043 341 0 0
22| [30] #2998UG0JY #2998UG0JY jenny
Member
683 351 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here