#YRQ2UQPL CHIEN HUU B TAN

Clan Level

16

Description

đời phong ba tìm người tri kỷ. ng ít kỉ chỉ nhận không cho. người quuan tử dánh war lấy ☆ làm trọng. kẻ tiểu nhân lay buons làm đầu. co leder hao kiet👏👏👏👏👏👏👍

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
26494
24/50
Vietnam
inviteOnly
0
1200
#YRQ2UQPL

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Friendly

Friendly

Newbie Friendly

Newbie Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [239] #LLGCLGGQ #LLGCLGGQ bekhiem
Co-Leader
4777 3819 1569 1229
2| [239] #8C8QGC02 #8C8QGC02 Tuan Boa
Leader
4740 3622 608 1051
3| [227] #JR88JJY #JR88JJY mày hả bưởi
Co-Leader
4653 3325 90 56
4| [243] #LRJLCQGG #LRJLCQGG tony bao
Co-Leader
4526 3837 706 596
5| [221] #2L0U8VJRU #2L0U8VJRU Mí Mí
Co-Leader
4288 3251 792 1000
6| [209] #8R9VCYUR #8R9VCYUR Ngọc SuTi
Co-Leader
4003 3921 739 381
7| [222] #G8UVV290 #G8UVV290 HUNG DAU
Co-Leader
3852 4111 544 357
8| [164] #LRGP2UYCR #LRGP2UYCR DOLA NGUYEN
Co-Leader
3770 2615 847 686
9| [164] #YV00P2URL #YV00P2URL my ngoc 2018
Co-Leader
3361 3423 487 385
10| [198] #CJ0PYG2L #CJ0PYG2L Ma Dao Vo Tinh
Co-Leader
3048 3540 0 0
11| [188] #9JCYPPYQ #9JCYPPYQ TAN HAO
Co-Leader
2889 706 0 430
12| [198] #RPP9LPUR #RPP9LPUR CHÚ GÀ CON
Co-Leader
2585 2588 0 45
13| [155] #8RGVPU2J #8RGVPU2J ty phu
Co-Leader
2571 1609 0 0
14| [166] #PRVRLVUV #PRVRLVUV Tý Nho
Co-Leader
2483 2717 0 72
15| [188] #22GRU08GR #22GRU08GR HUGO...Kit
Co-Leader
2393 3455 0 94
16| [130] #PVY9UG90G #PVY9UG90G vu
Member
2130 2417 0 0
17| [164] #JCYV98Q #JCYV98Q hao kiet
Co-Leader
2116 2287 0 0
18| [125] #UVVUUVPR #UVVUUVPR longtranh hodau
Co-Leader
1593 555 0 0
19| [71] #LG8PCPRUL #LG8PCPRUL “S-I-U”
Co-Leader
1562 1731 0 0
20| [77] #YLJC0URJG #YLJC0URJG nhat
Co-Leader
1443 2061 0 0
21| [99] #JVP8L002 #JVP8L002 út
Co-Leader
1441 128 0 0
22| [123] #28UPV9CLQ #28UPV9CLQ thuy loan
Co-Leader
1434 320 0 0
23| [83] #222UCC2GJ #222UCC2GJ khiem
Member
1043 341 0 0
24| [30] #2998UG0JY #2998UG0JY jenny
Member
683 351 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here