#YRUGLLUC АМУР 2016

Clan Level

24

Description

Правила клана , первая атака своё зеркало,после 12 ч добиваем набираем звёзды . В чате без мата , и оскорблений соклановцев. На кв можно без героев ,на лак обязательно с героями ! соблюдайте правила. Всем удачи!

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
43602
50/50
Russia
open
0
1800
#YRUGLLUC

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [226] #202VGJPVG #202VGJPVG Buyung
Elder
5020 3459 2795 4128
2| [185] #9CJLQC98V #9CJLQC98V chyiw03
Member
4969 3372 60 0
3| [214] #2R8J9Q8RJ #2R8J9Q8RJ wyenne
Elder
4958 3781 93 4958
4| [206] #2YL8L2YLL #2YL8L2YLL Ariel Sihotang
Member
4905 4747 264 551
5| [241] #Y9RRGVGUV #Y9RRGVGUV смерть
Co-Leader
4877 3989 4266 5394
6| [178] #802GCCG2R #802GCCG2R w.k3t.
Member
4832 2963 1090 810
7| [195] #LYQL8LPP0 #LYQL8LPP0 жукavm
Elder
4831 4252 6206 3251
8| [215] #8PPV9LRJU #8PPV9LRJU Smash
Member
4762 4244 928 1194
9| [215] #8J8Q20C00 #8J8Q20C00 KeLevRo
Elder
4692 3398 417 4024
10| [192] #8GCVUQ0QC #8GCVUQ0QC Aaqib Suhail
Elder
4670 3737 4375 4190
11| [197] #L9YC9LLUV #L9YC9LLUV Ayratff
Co-Leader
4598 4221 1003 1637
12| [256] #YCUCLQCY9 #YCUCLQCY9 ZAXAR
Co-Leader
4545 4271 4670 3203
13| [224] #LU0VYVCC9 #LU0VYVCC9 ZAXAR
Leader
4539 3622 16857 7045
14| [210] #20PVQ2UJG #20PVQ2UJG kariz
Member
4492 3224 1681 0
15| [215] #PVQL9Q0L0 #PVQL9Q0L0 карабалта
Elder
4474 3139 498 78
16| [196] #20RL98P28 #20RL98P28 Den_Baguz
Member
4275 4025 3589 2548
17| [200] #2Q0PPUGLQ #2Q0PPUGLQ amyr28rus
Co-Leader
4168 3646 4424 2565
18| [111] #QLG0898YU #QLG0898YU KYAW LOVE
Member
4142 1967 2707 1630
19| [129] #LQPVRR090 #LQPVRR090 Bento
Member
4069 3090 0 37
20| [160] #UR2Q8G0G #UR2Q8G0G миша
Member
3842 3285 621 1059
21| [171] #9YLQCQ8VV #9YLQCQ8VV oKoMe
Member
3810 2572 66 0
22| [202] #8LL9P2Y2C #8LL9P2Y2C Ali Bakhtiyar
Member
3789 3275 648 1631
23| [167] #9UQU8J80R #9UQU8J80R MB mrinmoy
Member
3751 4033 30 144
24| [185] #QYP8J0CY #QYP8J0CY Randy T
Member
3748 3421 1370 1183
25| [165] #9RRJJ8PCL #9RRJJ8PCL DON'T BE AFRAID
Member
3640 3003 3085 3075
26| [197] #RR0VVYQU #RR0VVYQU DEFRI
Member
3632 3495 172 934
27| [145] #209L9CR8Q #209L9CR8Q BuZuRGiNo
Member
3567 2568 0 66
28| [138] #Q88C9J9GJ #Q88C9J9GJ barbar
Member
3483 3034 213 321
29| [160] #90VLRV8PR #90VLRV8PR ماجد@
Elder
3474 3032 558 0
30| [169] #G2QVR9YV #G2QVR9YV Mr.Alwhyn
Member
3474 2725 641 880
31| [169] #2LPV22LYQ #2LPV22LYQ Off★
Member
3436 2384 0 50
32| [163] #YC99UQ0GP #YC99UQ0GP ✴AGENT 007✴
Member
3434 2728 90 1221
33| [157] #PU2UGGQUY #PU2UGGQUY ☆Beknur☆
Member
3426 3335 0 72
34| [177] #9JJYP2RCP #9JJYP2RCP Sarah Amelia◉‿◉
Member
3410 4294 514 256
35| [154] #RLCPVLLU #RLCPVLLU (Mr.)
Member
3370 3542 4 334
36| [163] #CYYGU8Q9 #CYYGU8Q9 Алексей
Elder
3351 2675 1178 2489
37| [181] #L9VL9Q2YG #L9VL9Q2YG ggg
Elder
3323 3580 555 1531
38| [237] #Y8222PR9L #Y8222PR9L Иляс
Member
3302 4824 45 0
39| [153] #2QJY9J80J #2QJY9J80J Master War
Member
3278 3039 1128 1170
40| [165] #2J9VGJQ2P #2J9VGJQ2P Dragon
Member
3266 2779 308 2291
41| [237] #2GGJVRY9R #2GGJVRY9R Mbah Çybèr HK2
Member
3261 3437 86 0
42| [226] #9QRVV9CY #9QRVV9CY ТРАВА У ДОМА
Co-Leader
3162 3353 2717 1191
43| [132] #LGLPG2R8U #LGLPG2R8U русс
Member
3144 3055 1147 2076
44| [126] #Q88R8C8PC #Q88R8C8PC AB LOVE
Member
3129 2357 0 72
45| [123] #QG90LURCR #QG90LURCR som oun
Member
3076 2879 0 0
46| [126] #2JGJJRPG0 #2JGJJRPG0 JOR』Султан
Member
2991 1924 359 47
47| [130] #L92RLJ8LR #L92RLJ8LR Pŕìñçè Ahmàď #2
Member
2742 3201 123 858
48| [92] #QQY8VCUU8 #QQY8VCUU8 ❤❤AMIRSHOH❤❤
Member
2590 2380 386 1579
49| [154] #QPGJUYP29 #QPGJUYP29 Aidar afa#2
Member
2310 3493 419 479
50| [74] #Q0VQ8YR99 #Q0VQ8YR99 A_J_I_S
Member
2109 2049 176 132

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here