#YU08YR2V RHIANNA 17

Clan Level

22

Description

CLAN STARTS ON: MAY 17 2015: WELCOME TO OUR CLAN GUYS!!! THE RULE OF CLAN: ( JUST GIVE AND TAKE ) ang madamot kick!!! FOR PROMOTION: ( 1ST WAR 3S ELDER ) ( 2ND WAR 3S CO LEAD )Ang di umattack AUTOMATIC KICK!!!thats all guys Tnx..and donate b4 u req..

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
33259
50/50
International
open
0
1200
#YU08YR2V
Clan War League   War Log

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [229] #988QUCY98 #988QUCY98 Tintin25
Member
4418 4878 61 47
2| [222] #22R0RLC0C #22R0RLC0C NHIL
Co-Leader
4219 5032 1742 994
3| [158] #LCCR080RY #LCCR080RY Talha
Member
4148 3777 0 1134
4| [191] #90RQL8LGC #90RQL8LGC BigDaddy02
Member
3804 3843 168 77
5| [193] #VUGCRRUJ #VUGCRRUJ nhalen01
Member
3748 3166 0 0
6| [150] #P9RGUYR2G #P9RGUYR2G dragon slayer30
Member
3597 3531 448 1013
7| [163] #8L9P8Q299 #8L9P8Q299 excaExca
Member
3555 3961 1925 581
8| [210] #2GPVJGJVP #2GPVJGJVP BUNSO25
Member
3523 2706 0 79
9| [137] #LU8J9L989 #LU8J9L989 akYro2021
Member
3425 2856 0 114
10| [164] #YJGCP0RGL #YJGCP0RGL jhemnhil
Elder
3406 3924 1017 1390
11| [152] #98JVVJG2P #98JVVJG2P Big Daddy
Member
3391 2726 0 77
12| [183] #2YUG9LP9C #2YUG9LP9C ♠️♣️YEAHBOI♥️
Member
3324 3080 1063 3162
13| [240] #8G0C2CUYJ #8G0C2CUYJ SAM WINCHESTER
Member
3276 4205 180 45
14| [169] #2J22CJYR8 #2J22CJYR8 darkside
Member
3152 3069 70 42
15| [152] #2U08QL0JY #2U08QL0JY Akashi
Member
3125 2885 0 0
16| [185] #28U028YUR #28U028YUR de.. hunter
Member
3092 3446 70 521
17| [233] #20Q0GJ202 #20Q0GJ202 Lelouch
Member
3049 5000 0 0
18| [242] #809GUVVQU #809GUVVQU glenmark
Co-Leader
3041 2989 148 45
19| [164] #9P0YQ2C80 #9P0YQ2C80 icky47
Member
3032 3125 0 0
20| [142] #LU0URJLGG #LU0URJLGG abhay devani
Member
3028 2728 734 264
21| [170] #908RJQYPP #908RJQYPP «KAITO KID™» II
Member
3025 2925 0 0
22| [242] #JQVPVYVG #JQVPVYVG BERNS 23
Member
2899 4655 0 0
23| [138] #L20P8UGLJ #L20P8UGLJ weak19
Member
2815 3148 0 1
24| [158] #P09VPY02Q #P09VPY02Q Ëät ẞlëëp Ëüt
Member
2773 2780 61 328
25| [158] #PP202L8V #PP202L8V the deadman
Member
2772 1710 0 0
26| [166] #2PRLQUC9R #2PRLQUC9R Mr.X
Member
2754 2702 0 72
27| [171] #29QPYLGU8 #29QPYLGU8 nonie #9
Member
2747 2859 30 562
28| [166] #PLGYGUJP #PLGYGUJP IM A LEADER
Co-Leader
2747 2390 0 0
29| [188] #82RJ2C9R9 #82RJ2C9R9 DEAN WINCHESTER
Member
2724 2513 0 0
30| [183] #80J8Y0UR0 #80J8Y0UR0 RHEA
Co-Leader
2712 2290 0 40
31| [104] #QQPR0PLLG #QQPR0PLLG ,,,jjwjwjjwnwnw
Member
2703 2049 1 666
32| [159] #QC9GRPYG #QC9GRPYG Nutrition Facts
Member
2694 3360 0 0
33| [125] #PUJQPRGC9 #PUJQPRGC9 E2Peezy
Member
2675 2640 0 35
34| [108] #LUC8CRL0R #LUC8CRL0R marryely
Member
2671 2737 0 0
35| [227] #92G0P99C #92G0P99C ⚠⚠02_eMoN_12⚠⚠
Member
2610 2821 0 0
36| [148] #8VQ2PY9U #8VQ2PY9U "Bunso"d'oragon
Co-Leader
2585 2509 0 12
37| [150] #9Y989V99Y #9Y989V99Y yuriann
Member
2571 2687 0 67
38| [165] #2VR20PRV #2VR20PRV yhanna
Member
2489 2095 0 40
39| [178] #P9VG2PRGU #P9VG2PRGU zainii baba
Member
2408 3566 0 0
40| [145] #LQJ0QG29P #LQJ0QG29P ♨Mr.Yozo♨
Elder
2404 3300 0 0
41| [155] #LRULCQ8Y0 #LRULCQ8Y0 dudz
Co-Leader
2370 3007 0 0
42| [176] #YPJJPLJVR #YPJJPLJVR Prasanta Nandi
Member
2362 2839 0 0
43| [142] #28GQURCYU #28GQURCYU DƦ.Kҽɪᴀղ ツ
Member
2352 2220 0 134
44| [139] #2U29P0V28 #2U29P0V28 ♠️♣️RON-15♥️
Member
2219 1473 2104 302
45| [115] #L9PJR2J20 #L9PJR2J20 vairob
Member
2021 2448 0 36
46| [104] #YJGJ0Y008 #YJGJ0Y008 Dino dinda
Member
1817 2332 0 0
47| [108] #Q2P9VUL8V #Q2P9VUL8V SKS 333
Member
1762 2717 0 0
48| [150] #YVJRQ9Y0Y #YVJRQ9Y0Y killer boy
Member
1306 3515 628 114
49| [79] #QLP0JU00R #QLP0JU00R MaRkjAnNeT
Leader
1073 366 35 0
50| [56] #LYGRYPUJJ #LYGRYPUJJ eunice
Member
792 1109 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here