#YU0G0C VN War Star

Clan Level

22

Description

Đời chơi game tìm bạn tri kỷ. Người ích kỉ chỉ nhận ko cho. Bậc anh hùng lấy sao làm trọng. Kẻ tiểu nhân kiếm bonus làm giàu. Chúc ae chơi game vui vẻ, đoàn kết. Cùng nhau phát triển clan ngày càng mạnh

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
37438
36/50
Vietnam
inviteOnly
2
1500
#YU0G0C
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [218] #P99V8R020 #P99V8R020 *~vũ•nguyễn~*
Elder
5088 3523 1273 1080
2| [224] #Y98QP2YQJ #Y98QP2YQJ ☆đẹp trai nhì☆
member
5076 4866 30 390
3| [263] #89Q9V00LJ #89Q9V00LJ nghia
coLeader
5066 3424 1094 1368
4| [236] #2Y20CRYQC #2Y20CRYQC newcocacola
coLeader
4846 4462 78 90
5| [197] #8YP2VV98 #8YP2VV98 Minh Tuấn
Elder
4842 2204 90 279
6| [225] #20J8JV8QL #20J8JV8QL son tung
Elder
4761 4239 45 234
7| [213] #29CGLU02Y #29CGLU02Y nghia
leader
4754 2304 501 559
8| [224] #9VLGPGVQ #9VLGPGVQ phong 7
member
4660 3948 186 348
9| [212] #R0RVPJL2 #R0RVPJL2 PHONG 9 RO
member
4458 4200 194 240
10| [225] #9CLQQYJR9 #9CLQQYJR9 huynh ngoc lan
coLeader
4320 939 1012 310
11| [197] #22JQ9VVVQ #22JQ9VVVQ KENBIN85
Elder
4307 4534 0 0
12| [211] #2QJR02V9 #2QJR02V9 Mr Minh
Elder
3907 3928 103 0
13| [147] #P9JVL9RGP #P9JVL9RGP Mr Bảo
member
3651 2833 0 288
14| [194] #LYVRQJ8G0 #LYVRQJ8G0 ☆Đẹp Trai Nhì☆
coLeader
3645 4455 919 915
15| [227] #2V98V2J0L #2V98V2J0L vũ phong
member
3618 4936 80 142
16| [238] #Y8R9V0UPQ #Y8R9V0UPQ trai rong ss
coLeader
3601 4949 656 318
17| [211] #PYUUV9G9C #PYUUV9G9C nam dragon
member
3544 5000 0 0
18| [181] #9LRJCCC0R #9LRJCCC0R bố tên giang
member
3539 3237 0 77
19| [116] #Y29YJ0L9G #Y29YJ0L9G Thanh Trung
member
3414 3079 0 548
20| [186] #PU0P08VGG #PU0P08VGG quy thanh
member
3226 3930 0 0
21| [203] #2QR89R2YV #2QR89R2YV vjpcodon
member
3169 2999 3 0
22| [189] #2V9VYVQV #2V9VYVQV Nguyễn Thiện
member
3032 3243 0 0
23| [213] #JCJ0C20R #JCJ0C20R van chung
Elder
3021 3157 0 35
24| [164] #PCJV2V2JL #PCJV2V2JL khangacon
Elder
2986 3080 0 0
25| [160] #YUGC2P2VP #YUGC2P2VP Duy Minh
member
2946 2930 0 37
26| [197] #2G0JUYRL2 #2G0JUYRL2 Đặng Hưng
member
2904 4856 0 0
27| [156] #PCJ9PY0UQ #PCJ9PY0UQ Bác Ba Phi
Elder
2599 2695 0 0
28| [166] #JRG2UP0P #JRG2UP0P Lãng Tử
member
2590 2038 0 0
29| [153] #LCQ299VVU #LCQ299VVU ☆Đẹp Trai Nhì☆
Elder
2467 3822 2280 377
30| [193] #PQCL9P9QV #PQCL9P9QV Thanh Minh 1989
Elder
2467 2279 0 0
31| [131] #P8PVPGR0C #P8PVPGR0C Bác Ba Phi 2
member
2430 1301 0 0
32| [231] #99JCJQ2P8 #99JCJQ2P8 Thanh minh
Elder
2101 3549 0 0
33| [77] #9J0LQCRU9 #9J0LQCRU9 Minh Duc 2
member
1773 1595 0 0
34| [70] #QPVJVPU9U #QPVJVPU9U ☆Đẹp Trai Nhì☆
member
1714 2483 0 386
35| [55] #QP98G89J9 #QP98G89J9 22/8/2021
member
1337 1389 3 0
36| [51] #PLQQ90P8G #PLQQ90P8G bảo bá đạo
member
847 754 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here