#YU0G0C VN War Star

Clan Level

24

Description

Đời chơi game tìm bạn tri kỷ. Người ích kỉ chỉ nhận ko cho. Bậc anh hùng lấy sao làm trọng. Kẻ tiểu nhân kiếm bonus làm giàu. Chúc ae chơi game vui vẻ, đoàn kết. Cùng nhau phát triển clan ngày càng mạnh

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
43703
47/50
Vietnam
inviteOnly
0
2000
#YU0G0C
Clan War League   War Log

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [228] #P99V8R020 #P99V8R020 *~vũ•nguyễn~*
Elder
5320 4325 1700 5532
2| [228] #PUCL88P9 #PUCL88P9 MINH TRUNG
Co-Leader
5191 4091 124 5348
3| [232] #Y98QP2YQJ #Y98QP2YQJ ☆đẹp trai nhì☆
Co-Leader
5184 5000 5176 4603
4| [238] #2R8QG9VY8 #2R8QG9VY8 ☆☆☆♡Win♡☆☆
Leader
5106 3475 239 962
5| [219] #2Q0VVP9QQ #2Q0VVP9QQ ☆♡☆WAR_STAR☆♡
Elder
5037 3183 158 1103
6| [227] #2CYU20PUJ #2CYU20PUJ ==>$o$<==
Co-Leader
5032 3267 294 1198
7| [240] #9U99R22U8 #9U99R22U8 ⚡️Quang Anh⚡️
Co-Leader
4978 3723 197 718
8| [215] #PYUUV9G9C #PYUUV9G9C nam dragon
Elder
4849 5414 22 204
9| [277] #V8L9PCP #V8L9PCP hoa SUMO
Co-Leader
4831 4611 7389 0
10| [218] #8YLPJPVLG #8YLPJPVLG ™️Quang Anh®️
Co-Leader
4678 3268 40 1165
11| [216] #98CRJCL9 #98CRJCL9 Hoa⚜️Phượng⚜️
Elder
4499 4934 529 96
12| [234] #2V98V2J0L #2V98V2J0L vũ phong
Elder
4386 5000 614 23
13| [231] #20J8JV8QL #20J8JV8QL son tung
Elder
4367 4525 108 1009
14| [213] #2JY20PJJR #2JY20PJJR ✅Không Tặc✅
Elder
4255 3100 371 1043
15| [198] #LCQ299VVU #LCQ299VVU ☆Đẹp Trai Nhì☆
Co-Leader
4180 4717 2292 4590
16| [141] #Y29YJ0L9G #Y29YJ0L9G Thanh Trung
Elder
4153 3759 405 3408
17| [192] #YGUUUVRJ9 #YGUUUVRJ9 ๖²⁴ʱ⧼Mσbĭρɦσ
Elder
4020 3961 107 619
18| [218] #VYVVVLY2 #VYVVVLY2 Eagle#King
Elder
4020 3881 136 343
19| [183] #898CV2LQC #898CV2LQC Lê Bảo Anh
Elder
4009 2446 107 0
20| [184] #2C28U920P #2C28U920P Kho Sim Giá Tốt
Elder
3966 2872 292 619
21| [240] #2Y20CRYQC #2Y20CRYQC newcocacola
Co-Leader
3959 4622 60 827
22| [155] #P2GPYL88Q #P2GPYL88Q ᵛᶰシỐⓒ♚②⓪
Elder
3946 2510 1081 78
23| [272] #89Q9V00LJ #89Q9V00LJ ミ★Ⓛⓤⓒⓚⓨ♕
Co-Leader
3927 3157 9163 751
24| [232] #9CLQQYJR9 #9CLQQYJR9 ミ★Ⓛⓤⓒⓚⓨ♕
Co-Leader
3925 1904 346 1816
25| [176] #82CPCJUQY #82CPCJUQY ☆Tin♡Tin☆
Elder
3909 2338 401 342
26| [207] #22JQ9VVVQ #22JQ9VVVQ KENBIN85
Elder
3843 4696 233 693
27| [223] #29CGLU02Y #29CGLU02Y ✯J๏ƙєг✯
Co-Leader
3804 3017 5000 2050
28| [159] #LLJRVJRVQ #LLJRVJRVQ ✅Vô Địch Vương✅
Elder
3803 3588 98 155
29| [171] #PQ2JCVL28 #PQ2JCVL28 ꧁༺Ⓥⓘⓔⓣⓣⓔ
Elder
3663 2891 0 183
30| [183] #YRLG2YPQG #YRLG2YPQG huantruong
Member
3594 4678 0 2098
31| [174] #LLCJP8QGP #LLCJP8QGP ︵✰ⓥⓘⓝⓐⓟⓗ
Elder
3511 3376 1398 1159
32| [218] #LYVRQJ8G0 #LYVRQJ8G0 ☆Đẹp Trai Nhì☆
Co-Leader
3323 4999 1266 4159
33| [230] #8JGQ028VG #8JGQ028VG ™Đặng Hưng™
Elder
3214 5000 0 296
34| [159] #PQRGPLJQ0 #PQRGPLJQ0 ꧁༺Ⓛⓔⓔ♚Ⓝⓐ
Elder
3201 2780 178 94
35| [243] #Y8R9V0UPQ #Y8R9V0UPQ trai rong ss
Co-Leader
3066 5000 357 156
36| [148] #LJRU2LY8P #LJRU2LY8P Minh Khanh
Elder
3049 2916 6353 0
37| [214] #JCJ0C20R #JCJ0C20R van chung
Member
3043 3157 0 174
38| [204] #8YP2VV98 #8YP2VV98 Minh Tuấn
Member
2979 2146 0 0
39| [194] #2P2P902JL #2P2P902JL ™tuấn víp™
Elder
2902 3088 0 0
40| [208] #2G0JUYRL2 #2G0JUYRL2 Đặng Hưng
Elder
2737 5000 76 340
41| [122] #QPVJVPU9U #QPVJVPU9U ☆Đẹp Trai Nhì☆
Member
2700 3854 6711 2950
42| [97] #QR8LY0CY2 #QR8LY0CY2 ⛩|~bach 64
Member
2330 2575 3 0
43| [173] #PCJV2V2JL #PCJV2V2JL khangacon
Elder
2244 3063 242 1099
44| [123] #9Q0UGQRC2 #9Q0UGQRC2 《♡☆ngọc♡♡my
Elder
2096 2317 17 286
45| [87] #LY0LV09P8 #LY0LV09P8 ngọc☆my♡phạm
Member
2075 1148 61 473
46| [124] #Y2Q9YV9PG #Y2Q9YV9PG ™•EN°ÂY°EM•™
Member
1701 2457 0 0
47| [78] #LPQ09C2UU #LPQ09C2UU PH♡TH♡Ngọc_My
Member
1683 1214 0 398

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here