#YU0JP02Y GARHWALI CHYARA

Clan Level

19

Description

ONLY ACTIVE PLAYERS JOIN OTHERWISE I WILL KICK OUT INACTIVE PLAYERS AFTER THE CLAN WAR AGAIN & AGAIN

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
23805
46/50
India
open
0
0
#YU0JP02Y
Clan War League   War Log

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [241] #YUPC92J8 #YUPC92J8 SUMIT RAWAT
Leader
4572 4503 6678 3038
2| [233] #9QUCC02VG #9QUCC02VG UNIYAL JI
Co-Leader
4170 4825 4353 3285
3| [168] #2JUJUG22L #2JUJUG22L raihan
Member
3026 2189 375 480
4| [135] #88JQ2VJJV #88JQ2VJJV الجندي المجهو
Member
3026 2309 22 403
5| [153] #JPULJLCJ #JPULJLCJ Mighty Warrior
Member
2765 2094 153 611
6| [128] #GGC890PQ #GGC890PQ Mr.ae
Member
2727 2352 456 646
7| [123] #YJ2U9CUPY #YJ2U9CUPY BARHOM
Member
2681 2650 0 67
8| [171] #90GLC2L80 #90GLC2L80 WOLVERINE
Co-Leader
2589 3131 2279 668
9| [175] #2L0R28LY9 #2L0R28LY9 Murtaza Rasmy
Member
2551 2516 114 137
10| [136] #8LR289228 #8LR289228 Veysel
Member
2433 2033 282 679
11| [73] #QQ9L2R9V0 #QQ9L2R9V0 abd
Member
2415 2332 171 409
12| [139] #G2QGCYRQ #G2QGCYRQ Mohamed Farouk
Member
2415 1274 0 55
13| [100] #LQV9809LR #LQV9809LR محمد
Member
2408 2310 0 0
14| [91] #QQQLUYVRJ #QQQLUYVRJ (ABN)(ASAD)
Member
2261 1292 0 141
15| [138] #9PCCVVYUC #9PCCVVYUC T.MD SUBAIRKHAN
Member
2186 2922 0 206
16| [134] #2VPPQR8CG #2VPPQR8CG unstable YT
Member
2158 2590 0 0
17| [90] #8JJUG0GJV #8JJUG0GJV Abanoub
Member
2062 355 572 839
18| [80] #QG2CUUV88 #QG2CUUV88 مهدي
Member
1782 1370 0 1523
19| [132] #2VPLG8PC9 #2VPLG8PC9 Architect Khubi
Member
1778 2428 172 783
20| [183] #8209JU88J #8209JU88J ❤Basil❤
Member
1756 2816 2264 72
21| [157] #9R9L0YJC9 #9R9L0YJC9 yytgyh
Member
1751 3353 49 142
22| [69] #QYUG0LG9P #QYUG0LG9P محمد
Member
1719 1260 0 71
23| [75] #QG9QGPY99 #QG9QGPY99 ابو غضب قيطاز
Member
1641 1886 0 61
24| [74] #Q2PRL2L0V #Q2PRL2L0V المقتحم1234
Member
1614 1867 0 0
25| [99] #Q0YG9YQCV #Q0YG9YQCV جابر المشيخي٢
Member
1531 2161 113 62
26| [83] #Q2CGYGQL8 #Q2CGYGQL8 ☠️ملك الموت
Member
1512 1861 0 1
27| [56] #QR8VYQPYU #QR8VYQPYU موسى الملك
Member
1487 1250 417 0
28| [93] #Q20CC9P99 #Q20CC9P99 ARYA
Member
1414 1876 244 198
29| [153] #Q8LJLLGQ #Q8LJLLGQ مدمن
Member
1394 2547 0 377
30| [63] #QV9C2PYC9 #QV9C2PYC9 Kaapa
Member
1368 1793 0 41
31| [56] #QC9CQPCRC #QC9CQPCRC Fandezl
Member
1366 1414 0 380
32| [66] #PYLRRCCL2 #PYLRRCCL2 قناص
Member
1317 1268 0 209
33| [44] #QCQVLY2VQ #QCQVLY2VQ abojuker
Member
1273 1307 0 60
34| [146] #2LLGGCQJ #2LLGGCQJ møhÃmmêd_sÿ
Member
1223 2089 0 76
35| [47] #QC8Q9LPQQ #QC8Q9LPQQ الدانة
Member
1195 1650 0 443
36| [47] #QVJ8YUYV2 #QVJ8YUYV2 Ahmad
Member
1194 1572 5 254
37| [158] #9G9RGYPGP #9G9RGYPGP موج البحر
Member
1192 2703 1133 774
38| [39] #QG8LQCY88 #QG8LQCY88 اركشا
Member
1160 1138 0 0
39| [49] #QC0U9CV2C #QC0U9CV2C سيف عمادسعي
Member
1134 1377 31 0
40| [65] #QCU90CLCR #QCU90CLCR mohammad
Member
1123 2072 0 0
41| [126] #P2YRY288Y #P2YRY288Y mayank guddu
Member
1098 2748 0 201
42| [139] #PUJQ2VPQ #PUJQ2VPQ UMAIR
Member
1061 2883 0 0
43| [49] #QCY2R2V9L #QCY2R2V9L زرقاوي
Member
1060 1532 0 20
44| [48] #QCG0P90PL #QCG0P90PL LAVA الوحوش
Member
969 1722 0 0
45| [50] #QRQLYQRLY #QRQLYQRLY عبد اللطيف
Member
927 1181 0 52
46| [90] #Q9YUV8RU9 #Q9YUV8RU9 eccard12
Member
871 1802 4 66

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here