#YU0JP02Y GARHWALI CHYARA

Clan Level

17

Description

ONLY ACTIVE PLAYERS JOIN OTHERWISE I WILL KICK OUT INACTIVE PLAYERS AFTER THE CLAN WAR AGAIN & AGAIN

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
30478
50/50
India
open
2
2000
#YU0JP02Y
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [231] #YUPC92J8 #YUPC92J8 SUMIT RAWAT
leader
4635 4116 692 201
2| [222] #9QUCC02VG #9QUCC02VG UNIYAL JI
coLeader
4276 4752 805 256
3| [113] #LVQJQLUQL #LVQJQLUQL 炜烨庄园
member
3334 2973 62 0
4| [115] #YJVVL80JQ #YJVVL80JQ 路路通
member
3330 2622 280 169
5| [145] #9P8UPCQUV #9P8UPCQUV science丶学习
member
3330 2538 120 114
6| [118] #L9CGJQLUV #L9CGJQLUV 火凤凰
member
3328 2271 0 37
7| [149] #YCGC98PYR #YCGC98PYR 君莫笑
member
3240 2924 0 0
8| [126] #YPQCLL2Y9 #YPQCLL2Y9 潇林哥
member
3093 2556 385 136
9| [92] #QP90GLULU #QP90GLULU 莫斯
member
2996 2142 40 162
10| [109] #LLPQGV8J0 #LLPQGV8J0 猫七可爱
member
2973 2448 33 110
11| [116] #9UJ890PV0 #9UJ890PV0 妖精
member
2971 2213 0 133
12| [99] #LGL8JVJ8Y #LGL8JVJ8Y 恩赐
member
2927 2754 233 65
13| [121] #YYYRGLQP2 #YYYRGLQP2 世界杯莫停
member
2904 2324 20 89
14| [129] #L8V8VYJPC #L8V8VYJPC wargod
member
2892 3152 0 37
15| [107] #QPP00JQC9 #QPP00JQC9 武兔兔
member
2868 2406 32 0
16| [114] #LC2YU89QJ #LC2YU89QJ superlittlebird
member
2863 2521 105 208
17| [103] #LRURCVL09 #LRURCVL09 楠家庄
member
2760 2371 0 126
18| [92] #QLVCV8JR2 #QLVCV8JR2 邢庙村
member
2733 2250 0 179
19| [93] #LC2P8GLYP #LC2P8GLYP 喵呜~
member
2728 2256 0 6
20| [76] #QQ2J28G2G #QQ2J28G2G CACC
member
2715 2091 60 178
21| [101] #LC2J9LCJC #LC2J9LCJC 小哥哥
member
2659 2424 0 0
22| [98] #Q2CYGGUPL #Q2CYGGUPL D依
member
2656 2507 0 36
23| [128] #9V8RL2V8Q #9V8RL2V8Q 繁华落尽
member
2649 2981 32 0
24| [110] #LYLY8CL2U #LYLY8CL2U 奇哥村长
member
2647 2568 0 0
25| [156] #90GLC2L80 #90GLC2L80 WOLVERINE
coLeader
2586 3290 0 0
26| [88] #YGPJ0GLPJ #YGPJ0GLPJ 我的天
member
2585 2074 0 72
27| [103] #LUCQPRPUG #LUCQPRPUG 南店村
member
2580 2545 0 158
28| [90] #QQU92PP8P #QQU92PP8P 小虎
member
2567 2412 20 92
29| [122] #YR9P8CPGL #YR9P8CPGL 只为你一人
member
2529 2185 0 27
30| [99] #LC088L2J9 #LC088L2J9 何老板
member
2511 2008 0 0
31| [98] #Q8JUUP98R #Q8JUUP98R 叶问
member
2482 2220 0 35
32| [84] #L080YU289 #L080YU289 断笔画墨
member
2482 2342 15 31
33| [111] #L8RJG0URL #L8RJG0URL 快活林
member
2425 2321 125 35
34| [120] #Q0PGCLP2L #Q0PGCLP2L 一游
member
2396 3069 0 0
35| [112] #YG9LL9GUR #YG9LL9GUR 龙之城
member
2375 2634 16 111
36| [89] #LYR8QGVRC #LYR8QGVRC 小木村庄
member
2370 2107 0 0
37| [97] #Q88UC8LJV #Q88UC8LJV 武哪吒
member
2366 2006 0 0
38| [102] #Q082L8CVP #Q082L8CVP 猪老大
member
2363 2304 50 48
39| [108] #YRQJYVPGY #YRQJYVPGY ☞不再是你一个人
member
2322 2391 0 0
40| [105] #L8QG8VUUR #L8QG8VUUR 我想进你们战队
member
2302 2219 0 0
41| [112] #YURLJGYCL #YURLJGYCL 祁连小镇
member
2265 2257 0 0
42| [97] #LCCJ9C2G9 #LCCJ9C2G9 琅琊
member
2241 2429 0 37
43| [117] #Q2GVVU0VY #Q2GVVU0VY 烦烦烦范范
member
2224 2455 78 173
44| [123] #YR0RJRJ0J #YR0RJRJ0J 一一一一一
member
2213 2494 0 0
45| [83] #QY8LLVRPC #QY8LLVRPC 老鼠夹
member
2192 2214 10 31
46| [102] #L228CLRUQ #L228CLRUQ 神威
member
2081 2292 0 0
47| [96] #LGGGCRQJY #LGGGCRQJY 大家都叫我帅哥。
member
2037 2214 0 0
48| [98] #YCP0RYQLP #YCP0RYQLP 情伤
member
1997 2415 0 0
49| [91] #LCLQ8G8R0 #LCLQ8G8R0 siisxjjdj
member
1965 2172 0 36
50| [79] #LGCRU88U9 #LGCRU88U9 北极星
member
1925 2193 0 85

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here