#YU0LQRG0 Rock N Roll

Clan Level

22

Description

Welcome to ⚔️Rock N Roll⚔️. Home of builder base pushing clan🏠. Visitor❌Hopper❌not allowed. Respect each other🙏. Jay Nepal 🇳🇵❣️🇳🇵

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
38870
50/50
Nepal
inviteOnly
1
0
#YU0LQRG0

Clan Labels

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Builder Base

Builder Base

Friendly

Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [241] #CGUCGQGU #CGUCGQGU Omid
Elder
5011 5062 698 2107
2| [215] #9P2CQ99JV #9P2CQ99JV Md Ilias [email protected]
Elder
4900 5031 2830 1015
3| [228] #PQGG2CUCQ #PQGG2CUCQ ℞ǾḾĒǾ♥‿♥
Leader
4851 5000 3377 936
4| [220] #80LRPYQCU #80LRPYQCU Black Stone
Co-Leader
4778 4937 1519 1275
5| [213] #PPCGY9Y0C #PPCGY9Y0C SKULLタKING
Elder
4688 4694 2638 2351
6| [223] #2L9JLRJ2C #2L9JLRJ2C Lord
Elder
4470 5318 1282 777
7| [206] #8CLRPRUR #8CLRPRUR jack
Elder
4053 5085 65 0
8| [191] #8VLQJPVQV #8VLQJPVQV बादल Bhattarai
Member
3948 4779 0 0
9| [204] #9GJ9C8GVJ #9GJ9C8GVJ [K]ingAlex
Elder
3946 5454 748 1952
10| [144] #P0LRRLGU2 #P0LRRLGU2 Rojeet_Don♠️
Member
3937 3131 0 723
11| [179] #9PRLQLUVR #9PRLQLUVR labour
Elder
3861 2955 581 2225
12| [207] #PCGQU9L2V #PCGQU9L2V Sandesh Stha
Co-Leader
3802 4913 1517 858
13| [214] #PPYYR9Y8G #PPYYR9Y8G VsoN Gurung
Elder
3784 5028 187 410
14| [239] #29QRG2LQ0 #29QRG2LQ0 NH Nayem
Co-Leader
3784 4994 432 1769
15| [253] #9PJ9YUCRJ #9PJ9YUCRJ NITANT ACHARYA
Co-Leader
3753 5000 284 249
16| [196] #9V90VGYU9 #9V90VGYU9 ¥[email protected]
Elder
3717 5175 811 594
17| [211] #PG2C0YPRJ #PG2C0YPRJ Robiul is King
Elder
3604 5145 51 951
18| [152] #9RG809RV0 #9RG809RV0 shree
Elder
3597 3035 183 385
19| [218] #Y20VLUG9Y #Y20VLUG9Y LS LaXman MaZee
Elder
3572 5008 0 90
20| [196] #9CC8V2Y00 #9CC8V2Y00 N lama
Elder
3557 5019 431 47
21| [189] #9PRLUYQ8L #9PRLUYQ8L CAPTAIN RESHAP™
Elder
3530 4852 2137 1777
22| [228] #P9CRPP8G0 #P9CRPP8G0 ROSHAN (F,F)
Elder
3516 5000 3118 1215
23| [190] #9PV9L8J00 #9PV9L8J00 ashim
Elder
3473 5000 0 0
24| [191] #9JVU9PU0J #9JVU9PU0J ÑËP LÃÜRËY YÃM
Member
3443 4735 995 72
25| [194] #8J209CCL2 #8J209CCL2 ㅍㅎdols1133wㅍㅎ
Elder
3441 4890 0 0
26| [196] #9R29GRQGJ #9R29GRQGJ ᵐᵍʳ BINAYA❤
Co-Leader
3383 5000 1159 683
27| [228] #8QC9LPY2Q #8QC9LPY2Q Accomplish
Co-Leader
3351 5031 30 363
28| [185] #QGU8LC8J #QGU8LC8J Ares
Member
3267 5000 0 0
29| [202] #9GCQP029P #9GCQP029P XXCHYANGX
Elder
3017 5082 72 617
30| [224] #82V2VQ0UL #82V2VQ0UL Nischal Thapa
Elder
2943 5000 0 77
31| [240] #8289V2G0L #8289V2G0L Bikash
Co-Leader
2901 5000 80 109
32| [173] #9QPY9C2YL #9QPY9C2YL JohnThick
Elder
2838 4857 0 0
33| [192] #9J2R2R92Y #9J2R2R92Y B JAY RAJ BANSI
Member
2823 5174 47 124
34| [186] #LRPYPRPRU #LRPYPRPRU Vitex
Elder
2789 4961 0 0
35| [202] #9CC0P2PV9 #9CC0P2PV9 CAPTAIN COOL
Member
2769 4909 0 0
36| [194] #PQ0CVUCP9 #PQ0CVUCP9 [email protected] pratik♣
Elder
2654 5000 49 0
37| [206] #980PYRQU2 #980PYRQU2 ¥Mafïa¥
Member
2615 5000 0 0
38| [184] #8PYQ0VQP0 #8PYQ0VQP0 samundra
Elder
2591 5000 0 0
39| [138] #82YQ9VGR0 #82YQ9VGR0 RupenDraThapa
Elder
2496 2307 29 67
40| [182] #8J8G92QPJ #8J8G92QPJ Demoncredid
Elder
2483 5443 0 0
41| [118] #90R98JV2Q #90R98JV2Q ᴷᴿChipkorN
Elder
2413 2540 156 586
42| [132] #2J0P2R9J #2J0P2R9J simon
Member
2410 4627 429 258
43| [199] #802200RY0 #802200RY0 prabesh
Elder
2374 4927 82 35
44| [206] #P98GQC0VU #P98GQC0VU PUCAR
Elder
2327 5000 0 72
45| [115] #9Y0GRQ8UY #9Y0GRQ8UY TOXIC Nayem
Elder
2298 3416 621 576
46| [93] #YL9P8CLP8 #YL9P8CLP8 KANXU
Elder
2168 2958 0 866
47| [128] #8QLPJVQQG #8QLPJVQQG B XÀÁL STHÄ
Elder
2156 2152 1039 35
48| [199] #YVCUGRRJ9 #YVCUGRRJ9 xristo17
Elder
1992 5000 708 884
49| [101] #YQYRJVUQL #YQYRJVUQL Biks Majhi
Elder
1884 3522 0 0
50| [91] #QJC880UPG #QJC880UPG T_i_r_u
Elder
1331 2612 19 1312

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here