#YU0LQRG0 Rock N Roll

Clan Level

22

Description

Welcome to ⚔️Rock N Roll⚔️. Home of builder base pushing clan🏠. Visitor❌Hopper❌not allowed. Respect each other🙏. Jay Nepal 🇳🇵❣️🇳🇵

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
41117
50/50
Nepal
inviteOnly
0
0
#YU0LQRG0

Clan Labels

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Builder Base

Builder Base

Friendly

Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [239] #CGUCGQGU #CGUCGQGU Omid
Elder
5112 5330 135 876
2| [223] #PQGG2CUCQ #PQGG2CUCQ ℞ǾḾĒǾ♥‿♥
Co-Leader
4930 5411 3758 2337
3| [190] #YVCUGRRJ9 #YVCUGRRJ9 xristo17
Elder
4917 5000 2298 2819
4| [234] #P0LPULG02 #P0LPULG02 CHÄNGBA
Member
4904 5122 309 3
5| [253] #9PJ9YUCRJ #9PJ9YUCRJ NITANT ACHARYA
Leader
4778 5000 1704 1326
6| [196] #9GJ9C8GVJ #9GJ9C8GVJ [K]ingAlex
Elder
4697 5996 2300 2890
7| [221] #2L9JLRJ2C #2L9JLRJ2C Lord
Elder
4678 5000 925 803
8| [229] #GQ288RPP #GQ288RPP MT.8848 NEPAL
Elder
4413 5196 0 0
9| [223] #P022P8PY8 #P022P8PY8 E.SAMİR
Elder
4393 4993 0 76
10| [207] #PPCGY9Y0C #PPCGY9Y0C SKULLタKING
Elder
4343 4938 5434 3430
11| [221] #RVRY882U #RVRY882U noah101
Elder
4310 5785 1155 985
12| [219] #9GJ88PLY0 #9GJ88PLY0 Rabindra❣RNR
Member
4184 5777 941 2858
13| [216] #80LRPYQCU #80LRPYQCU Black Stone
Elder
4042 5251 2534 3203
14| [245] #PPQYYV2CQ #PPQYYV2CQ ⚡⚡BINOD⚡⚡
Co-Leader
4024 5630 2068 1458
15| [193] #9V90VGYU9 #9V90VGYU9 ¥[email protected]
Elder
3932 5171 37 0
16| [238] #8PRVJ99CU #8PRVJ99CU PRAJWOL
Co-Leader
3896 5000 2168 1752
17| [197] #P99YQJCRV #P99YQJCRV Battle
Elder
3818 5491 403 663
18| [236] #29QRG2LQ0 #29QRG2LQ0 NH Nayem
Co-Leader
3734 4995 1786 4578
19| [227] #8QC9LPY2Q #8QC9LPY2Q Accomplish
Co-Leader
3719 5269 176 560
20| [209] #PG2C0YPRJ #PG2C0YPRJ Robiul is King
Elder
3697 5113 0 383
21| [240] #P88GGY9Q0 #P88GGY9Q0 Matty big dog
Elder
3697 4910 0 0
22| [218] #92YLYRRQQ #92YLYRRQQ SB SUBBA
Elder
3651 4923 107 348
23| [202] #9RRG9PP8V #9RRG9PP8V ANURAG RAJ
Elder
3523 5323 0 524
24| [186] #9PV9L8J00 #9PV9L8J00 ashim
Elder
3521 5051 385 956
25| [241] #9VQY80JCL #9VQY80JCL ✌✌SANTOSH STHA✌
Co-Leader
3466 5000 0 0
26| [217] #8GYQJVVVQ #8GYQJVVVQ MANISH BHANDARI
Elder
3407 5000 0 0
27| [191] #PQ0CVUCP9 #PQ0CVUCP9 [email protected] pratik♣
Elder
3264 5504 600 978
28| [234] #9CY2RYG8Y #9CY2RYG8Y NIRJAL
Elder
3240 5088 0 78
29| [167] #28GQP99Y8 #28GQP99Y8 Manel Couceiro
Elder
3232 4560 57 0
30| [214] #9P0CV82QV #9P0CV82QV Ramesh
Co-Leader
3126 5383 4763 3489
31| [243] #9PY98RUQC #9PY98RUQC kriShNA khAwaS
Member
3077 5000 1142 78
32| [200] #P0PY9VG8P #P0PY9VG8P Dₑₑᵥyₐₙ
Elder
3061 5038 0 199
33| [209] #PPYYR9Y8G #PPYYR9Y8G VsoN Gurung
Elder
3016 4940 71 48
34| [203] #P98GQC0VU #P98GQC0VU PUCAR
Member
3008 5000 0 0
35| [171] #P909PLPJC #P909PLPJC Rabindra
Member
2983 4823 1885 1372
36| [239] #8289V2G0L #8289V2G0L Bikash
Member
2981 5000 2464 263
37| [225] #P9CRPP8G0 #P9CRPP8G0 ROSHAN (F,F)
Elder
2922 5000 2516 639
38| [189] #9R29GRQGJ #9R29GRQGJ ᵐᵍʳ BINAYA❤
Elder
2907 4945 0 0
39| [199] #9GCQP029P #9GCQP029P XXCHYANGX
Elder
2888 5294 44 370
40| [188] #8VLQJPVQV #8VLQJPVQV बादल Bhattarai
Elder
2871 5000 0 0
41| [183] #8PYQ0VQP0 #8PYQ0VQP0 samundra
Elder
2696 5311 293 433
42| [215] #9RPCV2VJ8 #9RPCV2VJ8 <<⚡Kíղց Tҽյ
Elder
2627 5644 654 1253
43| [221] #82V2VQ0UL #82V2VQ0UL Nischal Thapa
Elder
2386 5086 85 745
44| [176] #8J8G92QPJ #8J8G92QPJ Demoncredid
Co-Leader
2351 5119 0 72
45| [144] #Y9LL0VULP #Y9LL0VULP Nitant Acharya
Member
2322 4669 0 0
46| [168] #PPRVUVUQV #PPRVUVUQV 战神假下
Elder
2293 6259 96 42
47| [217] #9GU2LRRVL #9GU2LRRVL Lord of God
Elder
2269 5000 113 308
48| [65] #YL9P8CLP8 #YL9P8CLP8 RÕMÈÖ
Elder
1934 2451 0 66
49| [70] #QJRC9YYVJ #QJRC9YYVJ ☘️LXTHEGUNN☘️
Member
1717 2216 0 0
50| [37] #QJC880UPG #QJC880UPG T_i_r_u
Elder
1081 1632 0 20

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here