#YU0UPLRP The Queen Of红桃

Clan Level

26

Description

[不战联盟]审核群365580542 欢迎九本以上帅哥美女加入🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♂️ 备注:满员请加QQ招人群877087713

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
42287
50/50
Vatican City
open
0
0
#YU0UPLRP
Clan War League

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Farming

Farming

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [236] #CVYYRVPY #CVYYRVPY 镇关西
coLeader
5097 4893 238 624
2| [231] #2L0GPLUG0 #2L0GPLUG0 战狼⭐️四爷
Elder
5083 4661 81 546
3| [296] #GL80VQ2J #GL80VQ2J 永乐村
coLeader
5055 5325 3484 339
4| [227] #C9Q2Q9Q2 #C9Q2Q9Q2 Kaige❤️Ting
member
5003 5000 0 192
5| [224] #9V00LL2Q8 #9V00LL2Q8 Love ❤️Tao❤️
coLeader
4976 4172 50 525
6| [227] #ULU98Q0P #ULU98Q0P 一片云儿
member
4871 4394 40 169
7| [223] #GVULUYJY #GVULUYJY 总有刁民想害朕
Elder
4828 5030 88 93
8| [240] #CY9YYQV #CY9YYQV 萌猫猫集中营
coLeader
4800 5030 243 48
9| [238] #20VP0VV2R #20VP0VV2R ♥Tao♥
leader
4780 4277 143 277
10| [202] #98Y2RV09J #98Y2RV09J 梦想到18厘米
member
4610 4779 40 288
11| [192] #22G90G2LV #22G90G2LV 她说每个人的心中
Elder
4557 4128 0 90
12| [224] #2988PVQGU #2988PVQGU 志爱毅生
member
4398 4504 75 279
13| [219] #L20Y8JP #L20Y8JP 陈陈陈囧
member
4391 4971 204 156
14| [222] #2V809QR00 #2V809QR00 小磊哥
Elder
4334 5000 87 126
15| [236] #PUGQUR82 #PUGQUR82 MCK9339
Elder
4242 3908 195 75
16| [185] #9PL0QYGG #9PL0QYGG Tao
coLeader
4045 3161 124 246
17| [210] #8Q80C0C2G #8Q80C0C2G 若爱至死不休
member
4032 3487 2 45
18| [233] #2JGYGPC29 #2JGYGPC29 焚天 wz514404506
coLeader
3996 5000 215 447
19| [236] #8LVJ980Q #8LVJ980Q Dragon小小❤️
coLeader
3765 4281 188 151
20| [210] #2J2Y22QQ #2J2Y22QQ 光荣
coLeader
3590 3814 0 0
21| [193] #82880UVY #82880UVY SophineMarceau
member
3574 3702 1 45
22| [213] #PL8LV999P #PL8LV999P 繞指飛舞便是她☬
coLeader
3553 4402 0 0
23| [208] #8LV0PJUL0 #8LV0PJUL0 传说中的哥。
Elder
3524 4554 0 0
24| [200] #2Y2PQYCP #2Y2PQYCP 王的帝国
Elder
3478 3380 33 0
25| [221] #P88RPQ00 #P88RPQ00 愚人国度
member
3416 3164 0 45
26| [226] #28RGLGPU #28RGLGPU Twinkle❤️Bear
Elder
3380 4238 0 78
27| [144] #YPVJLRPY2 #YPVJLRPY2 一支烟儿
member
3363 2968 43 66
28| [184] #8Y28PPVCJ #8Y28PPVCJ 阿轩爱喝香蕉牛奶
member
3313 3661 0 46
29| [182] #8J0VV0JU #8J0VV0JU 帝都
member
3254 110 0 45
30| [179] #88UV0YRY9 #88UV0YRY9 老黄之家
member
3224 3277 0 0
31| [233] #V0RCP029 #V0RCP029 enlil
member
2944 4588 98 309
32| [194] #2800QLG90 #2800QLG90 小有名气、55
Elder
2868 3636 0 0
33| [85] #QLRVG9LL2 #QLRVG9LL2 大有可为
member
2784 2417 0 35
34| [211] #20YJ0LLPQ #20YJ0LLPQ 阿哥家园
member
2740 4110 0 0
35| [230] #PQV28UYP #PQV28UYP 以梦为鹿妄与栀枯
member
2703 3069 0 0
36| [212] #2Y9LJLCY #2Y9LJLCY 钱庄
member
2666 3732 1 195
37| [173] #GVCCL92P #GVCCL92P 洛月
member
2641 897 50 0
38| [218] #2200G88R #2200G88R 沸腾领域
member
2632 4442 0 0
39| [138] #Y80G8RQYQ #Y80G8RQYQ 鼬先生
member
2530 3022 11 0
40| [160] #J8GR0JQV #J8GR0JQV 小磊哥
member
2523 1771 0 0
41| [156] #YYPLQUQJ #YYPLQUQJ 遗失的美好
member
2399 2953 0 141
42| [123] #LQRCCPJC8 #LQRCCPJC8 凌霜莫浅
member
2281 1699 0 0
43| [196] #Y0L288GG #Y0L288GG Sugers
member
2224 3335 0 0
44| [201] #8PP9UYYG2 #8PP9UYYG2 无敌
member
2138 4559 0 0
45| [209] #99VC8928 #99VC8928 小筱_cri
Elder
2090 4852 0 0
46| [235] #UGJCL2VL #UGJCL2VL 奔跑的狗子
coLeader
2066 4496 176 9
47| [124] #YJ82YJ982 #YJ82YJ982 小脸猴
member
2045 2135 0 0
48| [185] #8YVG2R9VP #8YVG2R9VP 我好帅
member
2045 3776 0 24
49| [152] #89QR0UYCP #89QR0UYCP 威猛先森
member
2019 2479 3 0
50| [188] #2PQJGUU9G #2PQJGUU9G 无人问津的孤狼
member
1575 3271 7 166

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here