#YURL8QR8 荣耀之链

Clan Level

13

Description

号来吧。积极做部落竞赛任务拿奖励。请自带小号捐兵。

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
13137
21/50
China
inviteOnly
3
1800
#YURL8QR8
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [145] #L28YRJUQ #L28YRJUQ 我不叫筱仙姿
coLeader
2436 2213 0 0
2| [145] #V0LVQC20 #V0LVQC20 Guy、小手冰凉
Elder
2372 1867 0 0
3| [126] #QG0JVPU0 #QG0JVPU0 金毛鼠
member
2253 2026 0 0
4| [131] #8CJRQPLPU #8CJRQPLPU 123456789
member
2217 1517 0 0
5| [168] #9V0VU2Y2 #9V0VU2Y2 跳跳龙 ^_^
member
2178 3567 0 0
6| [105] #8QUGPJJCR #8QUGPJJCR 嗜血狂魔
coLeader
2155 109 0 0
7| [101] #80920RY8C #80920RY8C 兜兜里有糖
coLeader
2081 741 0 0
8| [125] #RPUR8JUU #RPUR8JUU 987654321
coLeader
2017 1512 0 0
9| [186] #PLJCJV2U #PLJCJV2U 天使★弑神
coLeader
1873 214 0 0
10| [118] #2RGJG2RVR #2RGJG2RVR 石橋
coLeader
1649 1670 0 0
11| [112] #2UQVLRR8J #2UQVLRR8J 孤塔@0154
member
1621 385 0 0
12| [160] #QG2RU2V0 #QG2RU2V0 Jeff
leader
1538 50 0 0
13| [86] #9Y8GU0GG8 #9Y8GU0GG8 世纪村
coLeader
1447 80 0 0
14| [59] #PV982GJUG #PV982GJUG Darkelf
member
1171 280 0 0
15| [65] #9PJ8P9CPU #9PJ8P9CPU 世纪村民
coLeader
1062 50 0 0
16| [77] #98RRUPRV2 #98RRUPRV2 锦毛鼠
member
1062 231 0 0
17| [54] #9G2YGYC9P #9G2YGYC9P Dd
coLeader
981 683 0 0
18| [70] #8UPQCQ99Q #8UPQCQ99Q Azong
member
980 0 0 0
19| [5] #Y800RR0YY #Y800RR0YY 充数的
member
110 0 0 0
20| [5] #YYPCVQJCJ #YYPCVQJCJ 我是凑数的
member
105 0 0 0
21| [6] #9UPRGGUUC #9UPRGGUUC 队长别开枪
member
89 0 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here