#YUUG0RCP 骚年style™王者降临

Clan Level

17

Description

马上准备联赛,大家速度了,Q 裙 6️⃣4️⃣6️⃣2️⃣9️⃣0️⃣5️⃣1️⃣2️⃣

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
31354
46/50
China
open
0
2500
#YUUG0RCP
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Newbie Friendly

Newbie Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [204] #9RJY28G9G #9RJY28G9G 泪伤不弃
member
4137 3607 0 87
2| [172] #9RJYQJ8GR #9RJYQJ8GR 星空彩影
member
3994 4086 126 42
3| [168] #L9GUQRU28 #L9GUQRU28 情思梦初
member
3939 3198 189 33
4| [192] #YV9YGGGY8 #YV9YGGGY8 随~轩辕剑仙
coLeader
3607 4078 0 0
5| [126] #LURQCR88Q #LURQCR88Q 攻伐
member
3495 2830 0 0
6| [165] #YRPV9VRVJ #YRPV9VRVJ 傻文庄
coLeader
3485 3842 62 0
7| [158] #9CUVQ8QP2 #9CUVQ8QP2 寒凝
Elder
3483 3238 18 0
8| [156] #9L880YG0 #9L880YG0 Rong_ggq
member
3330 3034 0 0
9| [130] #LGQVYPJ22 #LGQVYPJ22 正在输入.
Elder
3315 3084 0 72
10| [184] #92J2YRQ0L #92J2YRQ0L 天谴
coLeader
3296 3683 0 0
11| [219] #YGR90C0P9 #YGR90C0P9 吴九久大富豪
leader
3170 4394 0 0
12| [146] #L2GJ8LQ8Y #L2GJ8LQ8Y 老子是个渣男
member
3161 2691 0 0
13| [135] #PPUVQ0YG8 #PPUVQ0YG8 运筹帷幄
member
3023 3381 96 98
14| [221] #9JGUJQRY2 #9JGUJQRY2 217.机智允
coLeader
2976 4044 0 0
15| [170] #L8VRJ20V0 #L8VRJ20V0 陈哈哈大富豪
coLeader
2933 3283 0 0
16| [168] #9PVLL9RPJ #9PVLL9RPJ 人间仙境
member
2920 3193 0 0
17| [135] #Y9LCQQQC2 #Y9LCQQQC2 村庄
member
2908 3103 0 65
18| [135] #LJU2GJ0CY #LJU2GJ0CY 1号
member
2897 2733 0 0
19| [203] #L2QL90PYY #L2QL90PYY 依哇依嘛呆
coLeader
2838 3490 191 0
20| [139] #LQ2LYL82R #LQ2LYL82R 全村的希望
member
2802 2931 0 30
21| [160] #8VQGYLGPJ #8VQGYLGPJ 魅я少:)
member
2678 3228 0 0
22| [132] #PVLYP992L #PVLYP992L 饮酒醉
member
2658 2643 0 0
23| [136] #22992UCLU #22992UCLU Wartlers
member
2644 2750 0 0
24| [130] #YYQQYLCU2 #YYQQYLCU2 小号
member
2640 2570 0 0
25| [133] #9Y9RVU9LR #9Y9RVU9LR 快来削我啊
member
2637 2749 0 0
26| [190] #YR8CVL0RU #YR8CVL0RU 随~不狠站不稳
coLeader
2631 3361 0 255
27| [144] #98Y0CRJ0G #98Y0CRJ0G 帥德部遥步耀的村
member
2614 3051 79 0
28| [123] #9V8VGLLJR #9V8VGLLJR 无双
member
2592 2857 0 0
29| [178] #9GPQ9L9L8 #9GPQ9L9L8 马鹏鹏
member
2553 3668 0 0
30| [134] #LJGRLVGR2 #LJGRLVGR2 酷比
member
2538 2673 0 0
31| [143] #88P8Q02Q8 #88P8Q02Q8 中國式、小兵
member
2527 2646 0 0
32| [118] #L8VLJ0JYQ #L8VLJ0JYQ 万胖次
member
2521 3055 0 0
33| [139] #9RL982QYU #9RL982QYU Song
member
2513 3167 0 35
34| [128] #YVGCL2LRL #YVGCL2LRL 血手人屠
member
2508 2551 0 0
35| [123] #8GY2JQGQ0 #8GY2JQGQ0 执扇掩笑颜
member
2432 2563 0 0
36| [123] #PCRG2PPLR #PCRG2PPLR 富贵花
member
2414 2995 0 18
37| [126] #YPUUCR9Q9 #YPUUCR9Q9 国服君子
member
2397 2641 0 0
38| [130] #YGJRG9LQG #YGJRG9LQG 天帝
member
2347 2878 0 0
39| [128] #YLJLQQR0U #YLJLQQR0U 枕边猫
member
2325 2513 0 0
40| [139] #PPVRUJRPU #PPVRUJRPU 大唐天子_墨辰
member
2317 2780 0 0
41| [126] #L9UYVGGCJ #L9UYVGGCJ 冥王镇
member
2298 3172 0 0
42| [154] #PPUVQ8JQY #PPUVQ8JQY 伯爵之首丿旅行
member
2278 3088 0 0
43| [146] #Y082CJJPU #Y082CJJPU 妞给爷香一个吧
member
2146 2614 0 0
44| [119] #LRU08RCJP #LRU08RCJP lavinia
member
2063 3596 0 32
45| [94] #YV2JRCP8J #YV2JRCP8J 随~轩辕仙阁
Elder
1908 2018 0 0
46| [38] #QQLVLL2LG #QQLVLL2LG 随,轩辕剑圣
member
1121 1253 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here