#YUV0LCUV 용인 둔전

Clan Level

21

Description

***클전/음주를 즐기는용인둔전의 성인클랜입니다*** 3별하던지,우끼던지,술 사던지 하세요***

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
40830
46/50
South Korea
inviteOnly
0
1500
#YUV0LCUV

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [216] #8UCRYQ2Q #8UCRYQ2Q 붕붕이
member
5142 4362 387 1632
2| [220] #LPYPVU0V #LPYPVU0V mchwoo
coLeader
4996 4805 2202 378
3| [249] #CPYPQV20 #CPYPQV20 강냉이18
leader
4987 4119 5181 1764
4| [223] #22CQYJV9L #22CQYJV9L 김대현(차파라요)
Elder
4983 4025 5737 13233
5| [214] #82LJG0QJY #82LJG0QJY 황제
coLeader
4936 4005 30 492
6| [229] #CRYLYRP2 #CRYLYRP2 용인대장
member
4805 4041 3804 1465
7| [222] #20J02VG2C #20J02VG2C 만취
coLeader
4804 4548 2311 5208
8| [209] #UVVUJ9GQ #UVVUJ9GQ 용용이
member
4742 4529 730 6057
9| [207] #VRPULY0V #VRPULY0V 고운이네
member
4678 4070 1065 0
10| [191] #8VRQ9QLC0 #8VRQ9QLC0 자동차와사람들
member
4637 3884 3470 7700
11| [226] #8VUGGCV9 #8VUGGCV9 일단물어
coLeader
4602 3944 2896 1278
12| [206] #9009C80LQ #9009C80LQ 차파라요~~
member
4537 3836 16853 7463
13| [219] #J8VPRPG2 #J8VPRPG2 마운틴고릴라
coLeader
4503 3190 792 3939
14| [175] #VG2GY0UJ #VG2GY0UJ 윤님
member
4483 3241 614 3941
15| [214] #22Y8RJUU #22Y8RJUU 첫경험
coLeader
4353 4562 1952 480
16| [180] #YUJJCL9V2 #YUJJCL9V2 용인타짜
member
3837 3349 1791 2078
17| [213] #Y0R90L0Q #Y0R90L0Q first
coLeader
3637 3890 987 1369
18| [197] #282RQ8YLG #282RQ8YLG 네오재규어
member
3589 4160 47 180
19| [208] #VVC8VG89 #VVC8VG89 채리아빠
coLeader
3549 4162 0 0
20| [167] #VCCJYY8U #VCCJYY8U 피즈
member
3464 3399 0 552
21| [166] #L9G9QJRJY #L9G9QJRJY 현웅님
member
3376 3679 0 72
22| [224] #8CJJ0PQ8P #8CJJ0PQ8P 재명
coLeader
3362 4404 302 548
23| [176] #2Y0LGP9JR #2Y0LGP9JR 우리집에왜왓니
member
3248 3628 0 0
24| [191] #R22CGCC2 #R22CGCC2 절대미남
member
3228 3880 2971 0
25| [233] #292UCQJC0 #292UCQJC0 열무
Elder
3195 4652 10485 2364
26| [174] #8PVQQ92C #8PVQQ92C 양수용
member
2999 3988 3 126
27| [170] #P0VCUUYQ #P0VCUUYQ 공격해피카츄
member
2980 4061 0 67
28| [137] #2L80Q9R29 #2L80Q9R29 고실버매니아
member
2945 2503 33 2831
29| [243] #2RJVQ2PR0 #2RJVQ2PR0 난나야
member
2941 4554 170 576
30| [156] #2YR9PV08G #2YR9PV08G 구름사이
member
2880 3809 0 0
31| [155] #29L2GR98L #29L2GR98L D.Juuung
member
2836 3191 1394 2850
32| [97] #LVV98QUJC #LVV98QUJC 용인왕초
member
2437 2120 202 1188
33| [139] #8CG8UJQJU #8CG8UJQJU En taro tassadr
member
2413 936 1213 613
34| [204] #20R2UQP0V #20R2UQP0V 소울브레이커
member
2410 4350 0 0
35| [169] #8PRJGG9U2 #8PRJGG9U2 위스터디학원 GGG
member
2358 4182 0 0
36| [182] #22C99RVC8 #22C99RVC8 은찬전투
member
2351 4478 0 0
37| [186] #299GG0PPJ #299GG0PPJ 건물주
member
2333 4145 0 0
38| [183] #280QPUY9R #280QPUY9R samzzi2000
member
2305 3279 0 0
39| [151] #2Y8V29Q0U #2Y8V29Q0U 슬아
member
2081 2260 0 0
40| [141] #8G8GJ88G #8G8GJ88G 옛날순대
member
2056 2018 0 0
41| [99] #PL0VLLR2J #PL0VLLR2J 김민혁
member
1896 2007 0 0
42| [151] #9JJC0UJU #9JJC0UJU 코로나18
member
1564 50 0 871
43| [122] #9PP98UR09 #9PP98UR09 대법원
member
1529 1618 4307 206
44| [129] #LQV0GU0U #LQV0GU0U 강뱅
member
1497 2150 253 0
45| [197] #2QP8082JP #2QP8082JP JerAtuL
coLeader
1170 2044 347 1008
46| [59] #Q9LRYRQ80 #Q9LRYRQ80 dodo
member
985 585 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here