#YV00CCY0 新希望

Clan Level

15

Description

拒速本死鱼逃兵,拒部落战上了不打; ①捐兵按要求捐,宁愿空着也不要乱捐; ②活跃即可,无捐收比要求,九本兵种起捐; ③新人红字消失前拒挂红牌;④部落成员处于发展阶段,微信群13160823623 拉群

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
24088
45/50
China
open
0
1200
#YV00CCY0
Clan War League

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Donations

Donations

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [116] #Y90YJ2028 #Y90YJ2028 玄源沉月
member
3244 2473 0 0
2| [104] #PQU9CRV08 #PQU9CRV08 科此?
member
3016 2442 0 0
3| [203] #29P9YQULL #29P9YQULL 逗比
coLeader
2757 3662 0 0
4| [130] #LYLYQJYGV #LYLYQJYGV 漠笑耶
member
2681 2698 0 0
5| [119] #YLG092YY2 #YLG092YY2 见色起意
coLeader
2678 3163 0 0
6| [145] #PQPQ0LLJ8 #PQPQ0LLJ8 五柳先森♂
member
2605 2812 0 0
7| [123] #9Q0V2YVJ2 #9Q0V2YVJ2 去老八家吃饭
Elder
2591 2550 0 0
8| [144] #9VQU08LPP #9VQU08LPP 顺萁自然
member
2588 2708 0 0
9| [117] #YC992Q2L0 #YC992Q2L0 太白居士廖家村
member
2568 2192 0 0
10| [176] #2GRV08RQ2 #2GRV08RQ2 希望
leader
2542 3693 0 0
11| [113] #L2YPUC082 #L2YPUC082 狂暴皮卡砍骷髅
coLeader
2481 2328 0 0
12| [135] #2C9R82UL #2C9R82UL Fallen Angel
coLeader
2395 1148 0 0
13| [126] #908LRYC0G #908LRYC0G 一方通行
member
2392 2471 0 0
14| [113] #8PQPU02C #8PQPU02C 叶子9202
member
2342 1978 0 0
15| [115] #9PVLR0CJP #9PVLR0CJP 咬字分开是啥
Elder
2274 1802 0 0
16| [196] #8PYV8PL2R #8PYV8PL2R 今天
coLeader
2270 2746 0 0
17| [129] #LYJQCQ09U #LYJQCQ09U 吃屁吧狗蛋
Elder
2263 2469 0 0
18| [152] #89P9JQG90 #89P9JQG90 肥西一族!
member
2249 2765 0 0
19| [146] #90C0JCLL2 #90C0JCLL2 文婕雅志
coLeader
2233 2070 0 0
20| [156] #9YV0CGQJR #9YV0CGQJR fzh
coLeader
2221 3509 0 0
21| [102] #PLJRC9Y2J #PLJRC9Y2J 黄济欢
member
2208 2619 0 0
22| [119] #Y0U8CR0YU #Y0U8CR0YU 楚柔
coLeader
2194 2373 0 0
23| [114] #YUQJUGRPC #YUQJUGRPC 魔君殿
member
2192 2208 0 0
24| [134] #P9UUYUGPG #P9UUYUGPG ”将军ジ“
member
2185 2628 0 0
25| [118] #2CYPJQ90Q #2CYPJQ90Q 羊羔王府
member
2140 1892 0 0
26| [89] #PVQPV2P09 #PVQPV2P09 唐门3下
member
2139 2119 0 0
27| [127] #PUU89JYPV #PUU89JYPV 沫雨
member
2129 2294 0 0
28| [90] #YR0P82C0V #YR0P82C0V 心灵战警
member
2105 2063 0 0
29| [85] #9Y0P9RGL2 #9Y0P9RGL2 (ง •̀_•́)ง
member
2097 2216 0 0
30| [139] #2C82G8GLV #2C82G8GLV 超世纪猪猪
coLeader
2079 2250 0 0
31| [69] #LC0LYCCUQ #LC0LYCCUQ ♥梦霜♥
member
2074 2155 0 0
32| [93] #LY22VPCQR #LY22VPCQR 亚马得啊
member
2001 2301 0 0
33| [100] #YGJJ8RPLR #YGJJ8RPLR △雨哥r
member
1989 1937 0 0
34| [102] #L90PC9PQQ #L90PC9PQQ 过儿村
member
1948 2388 0 0
35| [131] #9G8CPYCV #9G8CPYCV 离殇
member
1936 2204 0 0
36| [108] #YC8Q8LQ9C #YC8Q8LQ9C 风流村
member
1920 2251 0 0
37| [140] #202VPG88Q #202VPG88Q Sky肥橙
member
1851 2301 0 0
38| [102] #PQUP2QQV9 #PQUP2QQV9 20y潘
member
1807 2276 0 0
39| [102] #PCCC8J8GY #PCCC8J8GY 尘封失带
member
1713 2258 0 0
40| [92] #LRURLGPCU #LRURLGPCU 陆家庄
member
1682 2629 0 0
41| [112] #9CRQVJGLR #9CRQVJGLR 阿拉斯加小基地
member
1665 2468 0 0
42| [89] #YJRVG2YLG #YJRVG2YLG 魅影
member
1659 1799 0 0
43| [74] #92Y2CYLRJ #92Y2CYLRJ kkngggggg34454
member
1517 2152 0 0
44| [58] #LVYQRQQLQ #LVYQRQQLQ 奥利给
member
1393 1732 0 0
45| [58] #LV9UGRPL0 #LV9UGRPL0 阵列猫
member
1212 1720 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here