#YV0YQYYP China梦~一统天下

Clan Level

19

Description

休闲娱乐!唯一要求,部落竞赛和部落联赛积极参与!

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
25856
48/50
China
open
0
1800
#YV0YQYYP

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [213] #JYJQLQP8 #JYJQLQP8 X.O
coLeader
3970 4591 94 0
2| [227] #92YCVRPCP #92YCVRPCP 菠萝嘎嘎
leader
3121 4321 106 0
3| [198] #P29UJJ8P2 #P29UJJ8P2 山竹嘎嘎
member
3104 4315 0 0
4| [220] #YPQVG9C0 #YPQVG9C0 北顾
member
2777 3156 0 0
5| [151] #L8C0QR9PY #L8C0QR9PY 笑梦之雪
member
2750 3558 0 0
6| [118] #2C9CCPLYQ #2C9CCPLYQ 英雄部落
member
2722 2248 0 67
7| [167] #PPU09LGR8 #PPU09LGR8 人,風
member
2694 3486 0 0
8| [170] #2JG9QP08Q #2JG9QP08Q 孤儿院
member
2671 2222 0 0
9| [119] #PJVYYPJJP #PJVYYPJJP 愤怒的守卫者
member
2647 2570 0 0
10| [191] #Y22U8JJ9 #Y22U8JJ9 天火芒涯
member
2636 3751 0 0
11| [215] #9CUU8UVJR #9CUU8UVJR 刀枪不入狠人
coLeader
2630 5000 0 0
12| [204] #92VCU0QJQ #92VCU0QJQ chain梦~夜游神
member
2628 3234 0 0
13| [134] #82GUU9RRQ #82GUU9RRQ 腥红之月
member
2622 2866 0 0
14| [140] #8P0LQY2P #8P0LQY2P 我想静一静
member
2580 3878 0 0
15| [142] #89L8CC8PV #89L8CC8PV ★无心★
member
2499 3302 0 0
16| [119] #L88CQ22PY #L88CQ22PY 你们想要的男人
member
2428 2146 0 0
17| [105] #Q0G80CYU9 #Q0G80CYU9 社会你文哥
member
2381 2586 0 0
18| [159] #90UYULLYU #90UYULLYU 王者之师
member
2377 3152 0 0
19| [99] #LLLYQYYRV #LLLYQYYRV 远风缠风格
member
2365 2286 0 0
20| [105] #PQGR8LUL0 #PQGR8LUL0 封彻
member
2346 2565 0 0
21| [123] #8YLLUG0JC #8YLLUG0JC _(:3 」∠)_
member
2286 2243 0 0
22| [107] #PRJVGU9GU #PRJVGU9GU 混世魔王
member
2273 2244 0 0
23| [110] #LU0L9GYPU #LU0L9GYPU 羽落飞焰
member
2257 2518 0 0
24| [113] #P9QURV0Q2 #P9QURV0Q2 酒笙
member
2248 2044 0 0
25| [110] #YRRQRC8PV #YRRQRC8PV 超级无敌部落!
member
2245 2201 0 0
26| [107] #YLUQCRCJU #YLUQCRCJU 莫欺少年穷
member
2206 2291 0 0
27| [117] #PQVP08U9Q #PQVP08U9Q 发粪涂墙
member
2166 3164 0 0
28| [116] #9Y9RQ8G0C #9Y9RQ8G0C 星空
member
2161 2524 0 0
29| [115] #9JPULLJLL #9JPULLJLL zeng.
member
2149 2469 0 0
30| [110] #9YPLJ8GYP #9YPLJ8GYP 魔神部落
member
2149 2098 0 0
31| [95] #YLRLGJLGY #YLRLGJLGY CXY
member
2145 2420 0 0
32| [88] #LLYQJ2982 #LLYQJ2982 展望未来
member
2127 2182 0 0
33| [112] #PLRPJY2YU #PLRPJY2YU 和平村
member
2108 2184 0 0
34| [127] #PCYRCQQLG #PCYRCQQLG China梦~梦断魂殇
member
2108 2370 0 0
35| [110] #YUL2PR8RL #YUL2PR8RL 独、爱
member
2102 2374 0 0
36| [114] #928CRG2JU #928CRG2JU Mercury
member
2069 2374 0 0
37| [100] #LGQYQ0L8R #LGQYQ0L8R 大兵冲家
member
2032 2984 0 0
38| [118] #9LC22082L #9LC22082L 回忆总想哭
member
1949 2403 0 0
39| [104] #YYY228V0P #YYY228V0P 我属于我
member
1923 2228 0 0
40| [132] #LR828L #LR828L 大唐之子
member
1902 3038 0 0
41| [95] #YGYV08YPP #YGYV08YPP 子玉爱部落(靓仔)
member
1876 2091 0 0
42| [126] #YYCJ98GYP #YYCJ98GYP 阿西吧
member
1865 2521 0 64
43| [111] #2V89JPQVU #2V89JPQVU 小赟之国
member
1858 2236 0 0
44| [111] #Y0LRRLCL8 #Y0LRRLCL8 清欢渡草莓
member
1819 2482 0 0
45| [89] #LGP00JV8P #LGP00JV8P 仙女味棒棒糖
member
1770 2256 0 0
46| [92] #L888U8VCU #L888U8VCU 我的小天地
member
1745 2058 0 39
47| [110] #YQCY99YRV #YQCY99YRV 怼爆
member
1732 2249 0 30
48| [78] #YYQ0298YV #YYQ0298YV 王牌部落丨
member
1161 415 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here