#YV2C0Y98 给包辣条带你飞

Clan Level

19

Description

部落大力发展,捐兵2000得长老,捐兵5000得副手,部落不养老,不接受伸手党,要上学请事先说明,以免当成死鱼踢出部落,部落战不打的请挂红牌,挂绿牌部落战有你**打,机票一张,部落有职务的请加**群,期限两天,两天过**加降为成员,以上不懂可以在部落里问,谢谢大家配合~**群717949359

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
22837
49/50
International
open
0
800
#YV2C0Y98
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [171] #8UYYC8YUJ #8UYYC8YUJ 首领
coLeader
3618 2686 239 0
2| [190] #8JVC0RPC0 #8JVC0RPC0 九邱
member
3351 3287 140 703
3| [173] #QUGR2PLP #QUGR2PLP 首领在家
member
3147 3813 394 390
4| [219] #880JPGYQC #880JPGYQC 蒂大物勃
member
2870 4339 0 0
5| [136] #8JP8LLQY8 #8JP8LLQY8 广电总菊丶
member
2865 2771 861 2406
6| [142] #L0GGCYQQG #L0GGCYQQG kele
member
2831 3274 0 0
7| [133] #PG909C0YV #PG909C0YV 朕丶傲世天下
coLeader
2809 2640 4117 1255
8| [124] #928YGQG2Y #928YGQG2Y 东京
Elder
2747 2096 95 882
9| [134] #Y8UCCUJVV #Y8UCCUJVV 废殺
member
2619 3027 82 167
10| [175] #22QRRG20Q #22QRRG20Q 夕年i
member
2602 2411 476 114
11| [187] #92R8PVLJR #92R8PVLJR 夜殇
member
2586 3493 42 48
12| [113] #YJVQCY92Q #YJVQCY92Q 德云男孩
member
2575 2672 95 66
13| [104] #Y9QG08GYG #Y9QG08GYG tyui
member
2475 2566 57 66
14| [129] #Y2LRGYYGJ #Y2LRGYYGJ 倾承i
member
2337 2682 196 172
15| [81] #LRRUPJUQG #LRRUPJUQG 干脆
member
2330 2318 85 66
16| [126] #2L9JG9JPG #2L9JG9JPG ☆☆☆☆☆☆
member
2197 2495 301 332
17| [143] #Y9Y88QVR9 #Y9Y88QVR9 许家男神
member
2090 2927 18 81
18| [90] #LP9U0RULP #LP9U0RULP 君临天下
member
1830 1829 0 0
19| [102] #8VR8P00Y9 #8VR8P00Y9 欧魂
member
1716 2135 224 268
20| [39] #Q909GQ99C #Q909GQ99C 喜欢你
member
1470 567 571 284
21| [52] #LCR8P0JJU #LCR8P0JJU Feliz
member
1433 1534 1192 371
22| [71] #LCJ02YQ02 #LCJ02YQ02 黄老虎
member
1388 1812 0 0
23| [42] #QRQJL0UUJ #QRQJL0UUJ 飘零
member
1384 0 20 30
24| [41] #Q8LYG0PCR #Q8LYG0PCR 落落
member
1324 1451 123 20
25| [34] #QQG2UG0YJ #QQG2UG0YJ 无名
member
1265 985 16 1337
26| [56] #QG9RUGP0P #QG9RUGP0P 揪揪
leader
1209 1549 149 292
27| [47] #Q2VJLV2P2 #Q2VJLV2P2 憨憨暗明月
member
1194 1858 57 185
28| [51] #PY0LG8U9L #PY0LG8U9L 俊哥无敌哦!
member
1165 1927 45 852
29| [74] #LVCVGU2VC #LVCVGU2VC 吴亦凡表弟的堂哥
member
1115 1928 56 1
30| [83] #Q80RGCGCL #Q80RGCGCL 大君
member
1090 2368 546 100
31| [51] #LCU0URQPG #LCU0URQPG 大众
member
1085 810 29 50
32| [45] #LUR8VUYVQ #LUR8VUYVQ 龙谷-五爪青龙
member
1069 1301 0 0
33| [30] #QQ99RCQQP #QQ99RCQQP 星际战舰
member
1016 971 14 220
34| [47] #Y0J98GVL2 #Y0J98GVL2 贵州。
member
1010 1647 8 69
35| [48] #QP2QP9YUR #QP2QP9YUR realrm
member
1009 1519 0 60
36| [40] #QGUP9Y9V0 #QGUP9Y9V0 熙柒
member
975 1346 4 60
37| [32] #QP8PR9QP0 #QP8PR9QP0 ??
member
975 1223 15 10
38| [40] #QP9LVV8QC #QP9LVV8QC 无敌
member
947 1204 0 25
39| [41] #9R99VGUGJ #9R99VGUGJ 我双
member
926 1277 0 15
40| [52] #LC8UUYYQ8 #LC8UUYYQ8 爱新觉罗
member
920 1543 0 20
41| [25] #QRCVJ8RCC #QRCVJ8RCC 运江镇
member
919 80 0 80
42| [34] #Q0JVU9Q2G #Q0JVU9Q2G 好吧
member
909 0 0 30
43| [45] #LJRVPRCPJ #LJRVPRCPJ 发现
member
907 1578 5 50
44| [36] #QLPY0988Q #QLPY0988Q 清源之国
member
905 1305 0 20
45| [47] #QYV88Y8YU #QYV88Y8YU 大韵而小妍希
member
891 1350 0 45
46| [34] #QLPY2PCLP #QLPY2PCLP 喇叭花村
member
891 1089 714 344
47| [22] #QLP9RJ0V2 #QLP9RJ0V2 一朵Rose
member
855 474 20 45
48| [38] #QYP2QVJYU #QYP2QVJYU 杀神
member
804 1418 0 15
49| [13] #L8VL88G28 #L8VL88G28 n n n n n n
member
508 292 0 90

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here