#YV2P2VV8 台灣Formosa

Clan Level

23

Description

since 2015/12/14~悠閒部落自在遊玩,隨性不代表隨便,捐兵/出戰/部落競賽擇一展現活躍度,保持良性循環,讓部落能永續經營,謝絕單機不互動玩家。

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
38562
49/50
Taiwan
inviteOnly
0
2600
#YV2P2VV8
Clan War League

Clan Labels

Clan Games

Clan Games

Donations

Donations

Relaxed

Relaxed

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [237] #9CR00LYC #9CR00LYC Duck去冰⭐️⭐️⭐
Elder
5126 4118 64 818
2| [229] #QULYQV9Y #QULYQV9Y 實驗室的長纖補強
member
5065 4527 422 711
3| [249] #90Q2PLY2G #90Q2PLY2G 泡沫
Elder
5052 3124 1578 1435
4| [251] #2GLVVJPLQ #2GLVVJPLQ 時來運轉
coLeader
5011 3161 1580 1404
5| [250] #GQQUVQV8 #GQQUVQV8 新世界
leader
4788 3517 195 156
6| [248] #89V9GR #89V9GR 神威丁丁
member
4696 5000 604 435
7| [164] #29J0VJP8Y #29J0VJP8Y 實驗室的湯姆克魯
member
4484 2618 250 328
8| [221] #GRG9Q88P #GRG9Q88P 龍雲山庄
member
4227 4034 217 78
9| [202] #22GP8UGL0 #22GP8UGL0 憤怒米蟲
member
3947 4739 733 145
10| [210] #8LQP2PYPJ #8LQP2PYPJ 哥哥好寂寞
member
3810 2163 92 615
11| [230] #CR8JGP9L #CR8JGP9L power
member
3728 3899 0 33
12| [145] #89GPRG29V #89GPRG29V Mars♤Eagle
member
3715 3037 20 406
13| [157] #8Q8GUCVRL #8Q8GUCVRL BruNo104
member
3561 3299 303 70
14| [162] #LJPLG2CG2 #LJPLG2CG2 water123
coLeader
3553 4012 148 276
15| [167] #2PJRLJJQJ #2PJRLJJQJ Hunter犽
Elder
3541 3707 32 335
16| [199] #YJRRYJQY #YJRRYJQY 涵妹
member
3417 3296 33 0
17| [120] #Q8P8C2QRC #Q8P8C2QRC Tamako
member
3388 2782 3 268
18| [173] #LPC08QVY #LPC08QVY 飄氕
member
3352 3281 175 286
19| [109] #Q8YQ9GUU9 #Q8YQ9GUU9 喜守間友仁
member
3346 2673 167 134
20| [157] #22RJGCPP2 #22RJGCPP2 ~~~ Anna ~~~
member
3311 3623 0 37
21| [204] #YVJ08JQGQ #YVJ08JQGQ 戰魂⚡️小U
Elder
3262 4572 0 45
22| [191] #YQUYQ9GV8 #YQUYQ9GV8 暴民的家◉‿◉
Elder
3209 3758 2039 0
23| [202] #808VLPPQ #808VLPPQ 咖啡因
member
3208 2860 72 472
24| [177] #PVPPR9QP #PVPPR9QP 古老孤星
Elder
3168 3107 525 384
25| [139] #QRRG08LQ #QRRG08LQ lghu
member
3105 3102 84 0
26| [162] #290C0Y9PU #290C0Y9PU gary good win
member
3011 2906 0 70
27| [141] #8LVP0UGR9 #8LVP0UGR9 艾芙洛
member
2983 2913 0 0
28| [220] #GL9QCVC9 #GL9QCVC9 way
member
2950 3823 340 122
29| [154] #88VRYUYY9 #88VRYUYY9 芋芋
member
2875 3215 0 0
30| [110] #8J0LJ29QJ #8J0LJ29QJ Vacahall
member
2848 2672 0 40
31| [191] #LRRJJLRC #LRRJJLRC willy
member
2808 3701 40 94
32| [200] #8RYUV0LQ #8RYUV0LQ 小甜甜
Elder
2719 3180 272 94
33| [139] #9G99LPVG0 #9G99LPVG0 黑白人生TAT
member
2687 2855 0 0
34| [96] #LCG0LL8YR #LCG0LL8YR 小和者的部落
member
2631 2409 0 132
35| [109] #Q0RP8L29V #Q0RP8L29V 阿克賽爾新手村
member
2594 2277 0 197
36| [108] #Q98RGV90R #Q98RGV90R 1/10
member
2586 2274 0 0
37| [212] #P2VP8PUY #P2VP8PUY 重摳摳
member
2572 4155 0 0
38| [162] #PJUQ2QRP #PJUQ2QRP 白少爺
member
2372 0 332 72
39| [157] #2QVL02PQ2 #2QVL02PQ2 yuyu
member
2342 3019 0 40
40| [149] #209J8JC2Y #209J8JC2Y 泡泡屋
member
2261 2922 405 175
41| [156] #28Q0CG8YL #28Q0CG8YL 小小舒
coLeader
2156 1877 0 0
42| [143] #9PY9C289V #9PY9C289V 隨心丨所欲ɞت
member
2092 2873 0 725
43| [188] #J9VUC0YC #J9VUC0YC 糖糖王國
member
2057 3218 0 2
44| [104] #YYQP2U888 #YYQP2U888 小黑人
member
1960 2168 0 66
45| [128] #2UQUQ2CQC #2UQUQ2CQC 貪婪之島
member
1920 2264 86 437
46| [249] #8YRRPCYRV #8YRRPCYRV 電繡學號之家
Elder
1898 4678 206 390
47| [99] #YVLJ2GGJG #YVLJ2GGJG ......
member
1839 1742 0 60
48| [141] #PC299YR2 #PC299YR2 夜空中最靚的仔
Elder
1755 3065 700 132
49| [115] #YJJ2G08V0 #YJJ2G08V0 可悲健豐沒女友
coLeader
1603 1960 4 2

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here