#YV98RJCJ Trust 良心一套

Clan Level

24

Description

Trust 良心一套以人为本,**有爱,互帮互助,共同发展按时对战捐收1:2 (20分钟后默认弓法胖)竞赛500积分以上抢星/捐错解释并道歉【关注Z盟交流群:641936928】良心审核群:489422556,招10本上活跃玩家

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
38142
48/50
China
inviteOnly
0
0
#YV98RJCJ
Clan War League

Clan Labels

Friendly

Friendly

Relaxed

Relaxed

Competitive

Competitive

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [240] #P9UCVQGQ #P9UCVQGQ 鹤鹤有名
Elder
5118 4804 743 1094
2| [222] #8Q8U9GC2 #8Q8U9GC2 亲爱的别哭
leader
4960 5000 32 273
3| [190] #LVU2G0UU #LVU2G0UU Blackpink&JISOO
member
4872 2931 0 279
4| [233] #UV9JCQY2 #UV9JCQY2 小田汉堡
member
4866 4174 176 0
5| [214] #U00GGPUV #U00GGPUV 我的村庄
Elder
4792 4671 114 135
6| [200] #YC2RU9GLC #YC2RU9GLC 习惯一个人
member
4675 5000 0 180
7| [215] #PPP8V09J #PPP8V09J 高氏家族
member
4490 4652 0 0
8| [180] #9JPVG2GCQ #9JPVG2GCQ 地老天荒
Elder
4356 4463 0 90
9| [214] #28U2CJGL8 #28U2CJGL8 大热
member
4189 4918 0 0
10| [242] #JJCCP8Y #JJCCP8Y 劉氏
Elder
4158 4201 1005 0
11| [219] #2RY22JRV #2RY22JRV CCGGYY
Elder
3746 4207 0 0
12| [198] #29LLCPVGQ #29LLCPVGQ 非你莫属
member
3616 4952 0 90
13| [201] #809YLCJY0 #809YLCJY0 BWCXXR
coLeader
3497 3062 173 335
14| [219] #2PYY0CVCL #2PYY0CVCL 曺蛋饭
Elder
3483 4171 0 0
15| [206] #8PYV9RCJ2 #8PYV9RCJ2 姚鸡鸡
Elder
3455 4873 0 0
16| [143] #9QJLUGRGU #9QJLUGRGU 小霸王
member
3380 2253 1019 294
17| [207] #G8CVLGV8 #G8CVLGV8 PEACEminusONE
Elder
3342 3898 84 0
18| [203] #880CLJ8RP #880CLJ8RP cookie
coLeader
3325 3113 0 0
19| [115] #LJQY9200V #LJQY9200V 小周喝冰阔落
member
3170 3135 108 72
20| [178] #8JGCQJ9RQ #8JGCQJ9RQ 剧毒~
member
3096 3921 0 0
21| [182] #2QV9QYLPL #2QV9QYLPL super team
member
3038 2328 0 0
22| [202] #2YGR898C #2YGR898C 低调De男Hai
Elder
2958 3220 0 0
23| [162] #JCLRLG0R #JCLRLG0R 小川爷
member
2880 2902 0 0
24| [183] #L8GQ9LCY #L8GQ9LCY 臭毛毛
member
2872 3941 0 0
25| [151] #9QRLQJVG9 #9QRLQJVG9 帅锅2
member
2782 3142 0 0
26| [140] #PPJYQP9JG #PPJYQP9JG 糖、甜
member
2782 2767 0 0
27| [151] #LCCQCQJR0 #LCCQCQJR0 莉姆露
member
2778 3936 0 0
28| [210] #GGCRYC02 #GGCRYC02 蔷薇
member
2742 4597 0 587
29| [187] #22Q29GRLL #22Q29GRLL 不多说丶
Elder
2731 4312 0 0
30| [237] #2LG0220P8 #2LG0220P8 假首领
member
2688 3064 0 0
31| [170] #2QY0VGLQ0 #2QY0VGLQ0 Throb
member
2657 2880 0 0
32| [181] #LRRUCG9U #LRRUCG9U 夏目
Elder
2622 1140 72 0
33| [147] #UJYYL0JR #UJYYL0JR Johnlonshen
member
2595 2705 0 65
34| [111] #LJLCY29UC #LJLCY29UC MISAYA
member
2521 2002 0 0
35| [133] #29LR8YRU9 #29LR8YRU9 赤坎™
member
2520 2345 0 0
36| [147] #Y8VQYQPRP #Y8VQYQPRP AG–弑神
member
2505 3256 0 0
37| [146] #PPQYVGPLU #PPQYVGPLU 新的开始
member
2496 4253 0 0
38| [153] #YY2V8L898 #YY2V8L898 ∮橙沫`
member
2472 2672 11 80
39| [166] #QQG92VP #QQG92VP Dawn
member
2352 4146 0 0
40| [169] #PLYC2QVQJ #PLYC2QVQJ Gehenna
member
2323 4595 0 0
41| [119] #PLPRGVUY2 #PLPRGVUY2 9岁含泪上线
member
2318 2457 5 36
42| [100] #Q20QCVPCQ #Q20QCVPCQ 乔巴
member
2302 2252 0 0
43| [157] #2CLYCJ8YP #2CLYCJ8YP 高筑墙,广积粮,
member
2299 2194 0 0
44| [146] #PGC88G8Q9 #PGC88G8Q9 文弟gy
member
2232 3468 0 0
45| [173] #P9QJJR8UQ #P9QJJR8UQ 小兔叽™
member
2174 3757 3 0
46| [172] #8RC989Y8P #8RC989Y8P 冰雪葬寒心
member
2087 5000 0 0
47| [193] #V928C8LL #V928C8LL 在钓龟的桃子
Elder
1659 2588 0 0
48| [110] #8Y9C02JVC #8Y9C02JVC 木大meng
member
1545 50 34 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here