#200V9PVC ! Farm War Incยฎ

Clan Level

22

Description

๐Ÿ‘‘๐Ÿ‘‘Welcome to F.W.I.๐Ÿ‘‘๐Ÿ‘‘ ๐Ÿ‘‘๐Ÿ‘‘Clan Created: 7/21/2013๐Ÿ‘‘๐Ÿ‘‘ ๐Ÿ‘‘๐Ÿ‘‘War/Trophy Push Clan๐Ÿ‘‘๐Ÿ‘‘ ๐Ÿ‘‘๐Ÿ‘‘Clan for Th12 & Legends๐Ÿ‘‘๐Ÿ‘‘ ๐Ÿ‘‘๐Ÿ‘‘Keep Donate Ratio 1:2๐Ÿ‘‘๐Ÿ‘‘ ๐Ÿ‘‘๐Ÿ‘‘Language: English๐Ÿ‘‘๐Ÿ‘‘ ๐Ÿ‘‘๐Ÿ‘‘Good Luck! Peace!๐Ÿ‘‘๐Ÿ‘‘

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
47066
38/50
International
inviteOnly
0
4200
#200V9PVC
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [288] #QYQJGPUR #QYQJGPUR ็ผ็ญตๅ่Šฑ
Elder
5503 4217 8508 10116
2| [188] #2YPUYR90Q #2YPUYR90Q Dr. Ice
member
5217 4317 4229 3484
3| [197] #LPULL9JQ #LPULL9JQ TKF
member
5149 4065 6175 7847
4| [184] #G2GGURVC #G2GGURVC jamesBOND007
leader
5148 1039 17313 12364
5| [186] #9R9VLL8G #9R9VLL8G oxy
coLeader
5139 3132 14497 14784
6| [223] #88VRYV92C #88VRYV92C DEAD SOUL
coLeader
5123 4341 13582 5648
7| [186] #2U9CUGR9 #2U9CUGR9 Sky
member
5093 4523 3265 2776
8| [213] #908R2CUUL #908R2CUUL KOENIGSEGG
coLeader
5070 4201 17552 14066
9| [215] #ULCPYRQ9 #ULCPYRQ9 khalil
member
5034 4416 9523 10876
10| [172] #LL2PJYLR #LL2PJYLR savages
member
5018 2956 5932 8518
11| [199] #QRPYQ2U2 #QRPYQ2U2 Personalejcr
Elder
5012 4917 2723 4338
12| [194] #Y0R2Q809 #Y0R2Q809 Meatwadmeat
member
4985 4886 6632 8384
13| [220] #22P8UJ9VG #22P8UJ9VG ROSTAM DASTAN
member
4924 3966 717 1349
14| [204] #R8CUV98G #R8CUV98G Rudy
member
4899 3065 580 1498
15| [205] #9YQVPPGY #9YQVPPGY Dmitri
member
4890 4602 2573 2409
16| [218] #GUJGC22L #GUJGC22L Henoh
Elder
4848 4393 9696 12044
17| [161] #LGQPGCUJ #LGQPGCUJ โ—ยฎโ‚ฌยฅโ—
Elder
4845 3075 11656 9226
18| [182] #2RLQ9CR9R #2RLQ9CR9R Achu sherin
Elder
4837 3374 8856 10804
19| [197] #RGQQQY8C #RGQQQY8C Mr. Positive
member
4825 4086 750 1082
20| [203] #PYG8V2JY #PYG8V2JY ++MDdimitris2++
coLeader
4824 4131 6232 6612
21| [181] #8YRJYQQ0J #8YRJYQQ0J Fardin Ahmadi
member
4817 3163 2364 2436
22| [211] #8YL8R2R8V #8YL8R2R8V OSMAN
member
4809 4014 1754 1842
23| [180] #PQ0GJ82U #PQ0GJ82U Sans Nom
member
4726 2363 2805 1884
24| [238] #LQQYLQ9U #LQQYLQ9U Amber
member
4720 2629 178 502
25| [192] #29RGGJQP8 #29RGGJQP8 Charbel Nassar
member
4711 4012 1479 1456
26| [189] #8JYVUR0J #8JYVUR0J HELL_TO_PAY
Elder
4709 3467 2245 4079
27| [167] #2Y2LY2QCU #2Y2LY2QCU God Of War
member
4702 2895 3403 5184
28| [214] #289GPG2JL #289GPG2JL mahdilovely
member
4696 4069 2630 3740
29| [163] #RQ28P022 #RQ28P022 WISAMO WISAM
member
4691 2976 67 265
30| [227] #JJ9GJLQ #JJ9GJLQ King Nestor
Elder
4655 4111 3325 3618
31| [170] #2RYUG9YQV #2RYUG9YQV monster 2
member
4622 4209 14755 4824
32| [192] #98282Q2Q #98282Q2Q Maximos
member
4617 3506 628 486
33| [195] #2JJ8PLYQP #2JJ8PLYQP Mr.error
member
4469 2464 1888 672
34| [169] #9C2CCUL0 #9C2CCUL0 michelnatseif
member
4422 3127 13283 11380
35| [180] #29UQGJ8LG #29UQGJ8LG Yugakato
member
4356 2408 142 1002
36| [190] #QPLQJLYJ #QPLQJLYJ Eubaid Qazi
member
4268 3923 1322 2144
37| [189] #9JGYV2JG #9JGYV2JG Andy
member
3953 2775 3978 3508
38| [182] #892VRGPJP #892VRGPJP Oxy
member
3700 3520 312 196

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com