#22Q28QJ2P 惜一份执着

Clan Level

14

Description

惜一份执着有你更精彩🎆🎆🎆开战纯13欢迎各路英雄豪杰(13本后期)倾情加盟👏👏👏🌹🌹🌹微信F062277

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
39461
37/50
China
inviteOnly
17
2000
#22Q28QJ2P

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Underdog

Underdog

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [219] #Y2GQLVUQ #Y2GQLVUQ 小开心
Elder
5628 3469 115 3216
2| [231] #L092GVC9 #L092GVC9 一挖一麻袋
coLeader
5580 4928 240 2247
3| [222] #2VCVJ99GY #2VCVJ99GY 叽里咕噜~
Elder
5398 3542 30 546
4| [196] #2G9RRYG8Y #2G9RRYG8Y 院长
Elder
5367 1755 195 7186
5| [220] #UP000RV #UP000RV 77
Elder
5268 4011 2858 6840
6| [200] #8GVU8YVL #8GVU8YVL 我五岁了呀❤️
Elder
5206 3736 0 154
7| [212] #2U89Q29JC #2U89Q29JC 只是个混子
Elder
4605 4069 30 729
8| [222] #2LYRYQPRU #2LYRYQPRU melo
coLeader
4514 4193 120 229
9| [234] #9RGP82PYJ #9RGP82PYJ 裸奔的蚂蚁
Elder
4449 5057 387 1232
10| [231] #CVQYQ9R0 #CVQYQ9R0 不会三星
Elder
4395 4200 501 452
11| [215] #8VQ08JPR9 #8VQ08JPR9 天少
coLeader
4363 4831 1779 1502
12| [220] #22YPVG0Q0 #22YPVG0Q0 璐璐
Elder
4362 2930 1390 975
13| [196] #2GPQ99209 #2GPQ99209 Ray's Kingdom
Elder
4137 4171 166 3304
14| [238] #2YYQ8VPCV #2YYQ8VPCV fire火狐fox
coLeader
4136 5000 935 308
15| [224] #8YG820PUG #8YG820PUG 「航 晨」
Elder
3972 3366 324 770
16| [264] #VJ2Q0QR9 #VJ2Q0QR9 开心就好
coLeader
3823 4854 965 154
17| [203] #9CQGVJLPC #9CQGVJLPC 雙子座
member
3609 3661 154 862
18| [222] #8RG9QLVLR #8RG9QLVLR YYY
Elder
3591 3896 0 0
19| [241] #YJPPP0G2 #YJPPP0G2 Toer
Elder
3499 3136 4182 1574
20| [201] #88PYVQJQQ #88PYVQJQQ 兔巴哥
member
3477 3206 3296 0
21| [198] #8CVUCLUUR #8CVUCLUUR ❤️愿得一人心❤
Elder
3379 3618 60 1078
22| [222] #Q8JLP0PC #Q8JLP0PC 住友~青莲
coLeader
3347 3285 1219 722
23| [216] #CGYQQPCC #CGYQQPCC 悲伤的大叔
Elder
2888 4826 1337 1611
24| [197] #ULJUJ8LJ #ULJUJ8LJ Harvest Potato
Elder
2681 1950 13013 0
25| [198] #UVRQ802V #UVRQ802V 黄金体验镇魂曲
coLeader
2668 1897 2308 0
26| [196] #8C99CP209 #8C99CP209 南极
coLeader
2519 2477 0 0
27| [229] #UGCPRJ0G #UGCPRJ0G 炫爆®逍遥
member
2486 800 3495 292
28| [234] #U9CRCYQ8 #U9CRCYQ8 wai
Elder
2459 5096 1866 1579
29| [180] #RCRG0RCG #RCRG0RCG 龙王
Elder
2434 2210 0 0
30| [174] #8R0C922R0 #8R0C922R0 李家庄
member
2197 1723 0 0
31| [212] #2U9YLR2QQ #2U9YLR2QQ 愿得亿二心
member
1995 2320 8725 0
32| [158] #29UGL80Q #29UGL80Q 叽里咕噜~
Elder
1983 193 678 0
33| [164] #UP989YQ2 #UP989YQ2 小小开心
member
1980 2133 2 0
34| [176] #9GYG2GRYY #9GYG2GRYY 又挖一麻袋
member
1873 2983 264 0
35| [155] #L202QCQ #L202QCQ 「死亡藝術家•晨
Elder
1765 2378 0 0
36| [86] #PG22J29L2 #PG22J29L2 土豆那里去挖?
leader
1690 1791 32 30
37| [136] #2YLQ0UG9Q #2YLQ0UG9Q 茉莉樂園
Elder
1505 1436 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here