#22U8YRG2Q JB ELITE

Clan Level

16

Description

SEPTEMBER RACE ... INFO VIA WA GROUP...

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
55331
49/50
Indonesia
closed
0
5000
#22U8YRG2Q

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Friendly Wars

Friendly Wars

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [237] #ULJJ9002 #ULJJ9002 Yeon So Song
Elder
5847 3526 81 1018
2| [236] #9LRQ8PYP #9LRQ8PYP bang jamil
Elder
5680 2806 2740 7527
3| [242] #2UULVYQPP #2UULVYQPP Bayangan
Elder
5668 4335 175657 8672
4| [214] #2YYGLGPQG #2YYGLGPQG uchiha guns
Elder
5660 3458 592 1016
5| [229] #2JVPJ2R9Q #2JVPJ2R9Q The Bluesplayer
Elder
5651 4914 36 8449
6| [233] #QJU8LGPU #QJU8LGPU Abah Ntis Jr ™️
Elder
5610 3501 7829 13533
7| [242] #2GVRQVVR #2GVRQVVR W® Tarra™
Elder
5603 3247 77178 13475
8| [211] #L0QQQGQ0 #L0QQQGQ0 Venom
Elder
5602 2678 15687 8550
9| [229] #YL0YY2GP #YL0YY2GP firmanajha
Elder
5593 4598 8601 12865
10| [233] #VY09CGPY #VY09CGPY yongky²²clasher
Elder
5583 2921 201 2039
11| [248] #828YQ8JLQ #828YQ8JLQ Đoͥciͣxͫ
Elder
5573 5153 5537 7124
12| [227] #C2CQ98UQ #C2CQ98UQ LitTLe~♥~SuLis
Elder
5565 3520 0 12542
13| [200] #8JJQ9G89G #8JJQ9G89G A❣D
Elder
5554 2841 3039 9275
14| [229] #2YCRRLG2R #2YCRRLG2R mr cat
Elder
5548 5000 2817 12916
15| [223] #8Y0LGJQL9 #8Y0LGJQL9 Emmo
Elder
5544 4810 2986 13483
16| [220] #CYPUYUQL #CYPUYUQL ☆good mood☆
Elder
5535 3884 3310 8299
17| [238] #89JLV0YL2 #89JLV0YL2 sam
coLeader
5506 3930 9315 13676
18| [234] #9VRR9R29P #9VRR9R29P ocha junior
Elder
5505 5232 10409 13137
19| [225] #2LG9Q0QVR #2LG9Q0QVR ipin
Elder
5502 3252 5279 12986
20| [246] #9928L0LUR #9928L0LUR aL PieRo
Elder
5491 5232 10030 13672
21| [230] #VPCLQ99V #VPCLQ99V محمد اسور س
Elder
5485 3573 5366 12971
22| [238] #2JQP9GJYV #2JQP9GJYV FENDI↔️AFIAN
Elder
5484 5819 3016 13363
23| [231] #2L2UC28GU #2L2UC28GU harry
Elder
5479 5153 4541 12175
24| [227] #2GRYGUJJU #2GRYGUJJU ❣tyara❣❣
Elder
5477 3345 123 1048
25| [233] #R82PC8CL #R82PC8CL ★BOYANK★ [AGS]
Elder
5471 4605 10375 10933
26| [226] #28C9P9YJR #28C9P9YJR AlphoT SiiKomo
Elder
5465 4922 15232 10294
27| [240] #JCQCR2PP #JCQCR2PP Jali
coLeader
5457 4612 14135 13830
28| [223] #GYG0UVPV #GYG0UVPV *DEDKHOFATKEN*
leader
5456 397 4490 7287
29| [233] #LLC9JVCC #LLC9JVCC zamzami
Elder
5448 2638 2397 9928
30| [228] #QGV2U89L #QGV2U89L Ghoezty Prabu
Elder
5437 4431 5845 8258
31| [252] #209J8990C #209J8990C merong
Elder
5436 5093 4384 6052
32| [248] #PGUCLUGQ #PGUCLUGQ ⚔Mad_LK Group™⚔
Elder
5386 4386 2952 13228
33| [233] #89LGR0Q0 #89LGR0Q0 *AMAT(SAMBOJA)*
coLeader
5384 4190 10843 8553
34| [224] #8RLCLPYJG #8RLCLPYJG ⭐шауйё яойёу
Elder
5381 2102 2258 12728
35| [244] #2UJGPJJRQ #2UJGPJJRQ lukman
Elder
5378 5201 1961 13244
36| [242] #L29Y2VYP #L29Y2VYP h 3 r i
Elder
5366 5132 37799 13852
37| [237] #8GG8RJPVV #8GG8RJPVV boy
Elder
5347 4781 754 12186
38| [239] #VG0028Y8 #VG0028Y8 E'YUKISHIRO
Elder
5337 4924 6363 7849
39| [286] #2920YPVPG #2920YPVPG Hardi
Elder
5336 4661 30895 13090
40| [221] #22RYU9P0C #22RYU9P0C NENGvia_COG'01
Elder
5328 4475 243 154
41| [226] #2CJYY82Y9 #2CJYY82Y9 *DEDKHOFATKEN*
coLeader
5319 3968 3676 5065
42| [245] #22UUV00Y9 #22UUV00Y9 S.Nohara
Elder
5304 4688 4386 10185
43| [241] #CQY98QRC #CQY98QRC ✨Chenta Qaseh✨
Elder
5284 4498 2307 1309
44| [207] #8PGQLGQUC #8PGQLGQUC ✴Rooney claser✴
Elder
5229 1607 829 10320
45| [223] #2Y2G2G2UU #2Y2G2G2UU MagnuM 216
Elder
5206 4404 2585 11856
46| [217] #22U2P2UCG #22U2P2UCG Juny
Elder
5198 4307 7758 13418
47| [220] #20JYC0VCU #20JYC0VCU Abu Thalhah
Elder
5161 3821 16205 11694
48| [230] #8LVL8LRYR #8LVL8LRYR suryadi
Elder
4754 3924 746 9649
49| [175] #P9U9JVJLQ #P9U9JVJLQ McQueen ❤
member
3452 2031 880 532

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here