#22YYCQLC2 A.R.M.A.M.E.S.A

Clan Level

10

Description

EST. AUG 18, 2018 🤴🏼SALI NA KAYO. KUNG AYAW NYO, OK LANG. 🤣

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
28043
50/50
Philippines
closed
1
0
#22YYCQLC2
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Donations

Donations

Friendly

Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [230] #20U2JY2R #20U2JY2R -RyeRyeKen26-
coLeader
4468 3117 12709 3725
2| [216] #2LPJCUV0R #2LPJCUV0R MIKAEL™️
coLeader
4090 2930 5428 4456
3| [174] #LPGJ9YUYP #LPGJ9YUYP ❤emz❤
Elder
3667 3039 4275 449
4| [146] #9RRL82G8L #9RRL82G8L "(PhiLLiP)"
coLeader
3664 2726 5265 4217
5| [149] #Y8CCVG2R8 #Y8CCVG2R8 Al Rabi Mikael™
Elder
3636 2320 3223 3258
6| [196] #88PPRQLJ8 #88PPRQLJ8 Kal-El
leader
3534 3006 5108 2164
7| [179] #90R9P90V8 #90R9P90V8 KALELOO™️
Elder
3364 2863 3829 1604
8| [158] #890QQRQ9J #890QQRQ9J ❤ryeZiLd❤
Elder
3338 2737 3901 1512
9| [140] #LJ9R8JPY8 #LJ9R8JPY8 ❤KELLA❤
Elder
3318 2864 2641 2580
10| [138] #8Q8GY8JVQ #8Q8GY8JVQ *Agent Ian*
coLeader
2981 2077 19675 10398
11| [118] #LURL0QVV2 #LURL0QVV2 mc
Elder
2670 1979 348 319
12| [106] #LRJRPVUG2 #LRJRPVUG2 BRUNOY™️
coLeader
2597 1721 1570 3526
13| [148] #2YCVRRQ9L #2YCVRRQ9L Shadow
coLeader
2554 2398 0 349
14| [80] #LGY882UPV #LGY882UPV Basura
Elder
2463 2055 292 620
15| [113] #PCGQLP2JU #PCGQLP2JU 情❤临
Elder
2430 2555 42 1421
16| [105] #YUP898GJQ #YUP898GJQ jovan_12
Elder
2358 2506 2835 2943
17| [101] #LU9RL22JR #LU9RL22JR ♦️fix♣️
Elder
2318 1186 0 603
18| [76] #Q2PQYJQJY #Q2PQYJQJY kìñg âshlēy
Elder
2281 2056 636 4074
19| [100] #LV29QQ2J8 #LV29QQ2J8 ❤emz03❤
Elder
2269 1295 3 1475
20| [112] #9C8GG90CC #9C8GG90CC WAR LORD CRIS28
Elder
2134 2342 0 269
21| [90] #LLCCRYGLP #LLCCRYGLP ❤oxygen❤
Elder
2084 820 12 2590
22| [90] #LUCLUYJ88 #LUCLUYJ88 nameless
Elder
2065 2327 45 401
23| [116] #2208PCPRV #2208PCPRV SGT-BURAT
Elder
2037 1198 13 681
24| [52] #QLJRVPCUU #QLJRVPCUU Rentzy.
Elder
1893 1372 37 3259
25| [81] #9UGJLR88U #9UGJLR88U *ROMES*
coLeader
1872 1385 2912 3945
26| [69] #LJ8VR9QPP #LJ8VR9QPP mark
Elder
1840 1883 279 1204
27| [52] #QYJU0RYY8 #QYJU0RYY8 RESURGENCE BEN
Elder
1836 1511 418 933
28| [156] #2UPQRU8QL #2UPQRU8QL bossing22
Elder
1814 2428 677 1808
29| [70] #LCCV0GUC8 #LCCV0GUC8 I'mlittle
coLeader
1747 1573 249 1124
30| [93] #LGC9UY0CR #LGC9UY0CR Rhiana Covee
Elder
1700 627 302 1195
31| [68] #LR9JPJPCJ #LR9JPJPCJ mark01
Elder
1633 2110 100 1025
32| [107] #9J822ULQ2 #9J822ULQ2 rowein
Elder
1606 2204 0 219
33| [59] #9J0Q008RP #9J0Q008RP SPARTACOUS
Elder
1600 934 814 2162
34| [75] #YPPYGVQJ2 #YPPYGVQJ2 Tantzy
Elder
1542 1952 0 92
35| [56] #Q98LGJVGQ #Q98LGJVGQ mark
Elder
1527 1705 0 497
36| [60] #Q0JJ9LYCG #Q0JJ9LYCG Kurt
Elder
1443 1757 86 723
37| [55] #LJ82C0YLU #LJ82C0YLU boss
Elder
1402 1708 0 1440
38| [65] #YRPRQ9909 #YRPRQ9909 BULDIT99™
member
1400 1786 30 258
39| [63] #Q0CQV9U88 #Q0CQV9U88 satzu
Elder
1358 1895 120 216
40| [67] #Q0LJC2UY0 #Q0LJC2UY0 ❤emz24❤
Elder
1266 285 0 494
41| [59] #LYV8JLPRU #LYV8JLPRU mark03
Elder
1208 1103 31 615
42| [33] #Q0PV29Q0U #Q0PV29Q0U Thimoty
Elder
1082 221 80 1720
43| [69] #Y9GJY2Y82 #Y9GJY2Y82 WARLORDJED01
Elder
1039 1801 0 26
44| [39] #LRRUGYLQ2 #LRRUGYLQ2 mark02
Elder
948 282 0 245
45| [46] #LCJUYJ8VL #LCJUYJ8VL mark04
Elder
930 144 0 154
46| [41] #Q0LJ08YC9 #Q0LJ08YC9 ♠️♠️fix♠️♠
Elder
920 0 0 60
47| [28] #LQR29299J #LQR29299J {Pobre}
Elder
876 50 0 330
48| [38] #Q8V0R2LP0 #Q8V0R2LP0 harry
Elder
767 711 41 129
49| [17] #QP8GVC9CQ #QP8GVC9CQ BASHOKGAMING
Elder
684 50 0 410
50| [14] #Q0PGULCJY #Q0PGULCJY Kairi.
member
479 109 0 20

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here