#2898PLRQ2 VIET NAM LEGEND

Clan Level

22

Description

WECOML TO VIET NAM LEGEND 👋.@ QUÁN QUÂN LEO CUP THÁNG 11-2023 : Lê Anh Tuấn (CĐTT) 5967🏆.Mọi thông tin nội bộ lhzl 0979469957. Trận trọng và cảm ơn ae😍

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
54243
48/50
Vietnam
inviteOnly
0
5000
#2898PLRQ2

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [252] #98JGUQCCV #98JGUQCCV VNL - Tuan Kiet
Elder
5725 4155 0 2217
2| [240] #808GJCR2Q #808GJCR2Q IIIIIIIIII
Elder
5707 3333 0 66
3| [258] #LQ0RGYP0 #LQ0RGYP0 Gia Bảo ❤️
Member
5675 3533 103 1531
4| [246] #G8JYUY8P #G8JYUY8P G7_2 ☯️PU-TIN☯️
Elder
5667 2674 0 371
5| [212] #Q9PGJLGUQ #Q9PGJLGUQ Anh Hứa
Elder
5597 3480 77 588
6| [257] #9JP09QQCR #9JP09QQCR AHV _ HIỆP PRO
Elder
5552 4011 47 2713
7| [259] #9VUQU82J2 #9VUQU82J2 VNL - Tuấn Tình
Leader
5532 4203 403 2492
8| [236] #8C0U99UCG #8C0U99UCG Anh_Ba_Chà_Cú
Elder
5532 2969 0 404
9| [252] #JG9JRU88 #JG9JRU88 ANGELLA LUA
Elder
5527 4086 38 372
10| [242] #PGQCGUGY #PGQCGUGY Bình Minh
Elder
5513 3626 145 1893
11| [252] #LLP9U022P #LLP9U022P JuSTin
Elder
5510 3381 0 224
12| [231] #YRY0Y0P0G #YRY0Y0P0G VNL.QueenWalker
Elder
5501 4567 35 1421
13| [250] #LPRC8P0 #LPRC8P0 VNL_đồng pro
Elder
5494 3198 463 698
14| [248] #Q0UY029V #Q0UY029V [COCA]Baby❤️
Elder
5492 3072 0 670
15| [238] #JLPCL8CJ #JLPCL8CJ QDNDVN
Elder
5473 4554 60 1782
16| [247] #8GQ8LR9RY #8GQ8LR9RY đồng pro
Elder
5464 3241 6345 8454
17| [234] #8LRPYVGRQ #8LRPYVGRQ a nghia
Elder
5435 4563 150 53
18| [207] #QQ02PVYJ9 #QQ02PVYJ9 VNL - Bùi Cường
Elder
5417 3560 1376 3765
19| [247] #28Y8L8RJ2 #28Y8L8RJ2 Ánh BaBy
Member
5410 4159 105 1163
20| [234] #PCV2UJ898 #PCV2UJ898 SVAE ❤️LOVE❤️
Member
5398 5000 0 0
21| [257] #82P9RC9U #82P9RC9U xuân xí xớn
Elder
5397 3863 0 5504
22| [262] #8YLLGLL #8YLLGLL Mr Hồ Bình
Elder
5376 3938 0 5172
23| [258] #8LGQQLUY2 #8LGQQLUY2 ⭐️❇️GầY_VN❇�
Elder
5374 4565 2998 873
24| [219] #20L98C2P2 #20L98C2P2 VNL❤️ ABI ❤️
Co-Leader
5373 3467 225 2188
25| [238] #92UP290 #92UP290 cuong
Elder
5305 3751 10117 7334
26| [221] #2UUJRQ22P #2UUJRQ22P L͢ão͢•T͢r͢ọc͢�
Elder
5281 3949 0 1614
27| [252] #R0Q9PULP #R0Q9PULP ★★Vjp★Fither★★
Elder
5276 4889 234 356
28| [253] #P9LQQUGJ #P9LQQUGJ VNFD❤️SHINICHI❤
Co-Leader
5268 4096 0 687
29| [249] #YQU999UCU #YQU999UCU Duy An
Elder
5256 4874 0 140
30| [235] #YQG8P9GR8 #YQG8P9GR8 VNL - Tùng Xèng
Elder
5254 3386 338 760
31| [226] #90CRP2UQJ #90CRP2UQJ ࿐ᴹᴿ.ᴹᴵᴺᴴ࿐
Elder
5225 3044 646 782
32| [239] #2PPCC2020 #2PPCC2020 C.Đ.T.T❤TUẤN❤1+
Elder
5203 4312 0 159
33| [242] #2C0LCLYG9 #2C0LCLYG9 C.Đ.T.T❤Tuấn❤
Elder
5191 4428 0 110
34| [224] #LJCG820RG #LJCG820RG Văn thể
Member
5188 4258 2424 3480
35| [216] #LL0L02JY #LL0L02JY zen da
Member
5063 3215 313 801
36| [277] #RPVC0RJ8 #RPVC0RJ8 Linh 124
Elder
5058 4876 10598 5390
37| [258] #RLP9RJYC #RLP9RJYC Biên Bướng Bỉnh
Co-Leader
5031 4418 0 4125
38| [249] #UVURC00U #UVURC00U གཀ༄ོCHÚ།MÈO�
Elder
4947 4179 953 3288
39| [238] #20CV92JRR #20CV92JRR VIET NAM LEGEND
Elder
4938 3711 0 83
40| [247] #8UY8892YC #8UY8892YC To Su
Member
4918 3699 174 0
41| [243] #PCQGQ0RGR #PCQGQ0RGR VNL > TUẤN KIỆT
Elder
4913 3990 0 113
42| [217] #2GCJ9U9CU #2GCJ9U9CU VNL - Văn Dũng
Elder
4909 4253 0 83
43| [258] #8PCYUCG8Y #8PCYUCG8Y k59
Elder
4872 4656 189 1278
44| [238] #VRUPCGRV #VRUPCGRV ╰☆☆ Hong Ha ☆☆�
Elder
4864 3684 0 1037
45| [247] #29GY0YUR #29GY0YUR thachvudaica
Member
4753 3875 0 53
46| [267] #CRRUYYYV #CRRUYYYV ❤️Bé Gem❤️
Elder
4707 4042 64360 0
47| [238] #92RGYCG00 #92RGYCG00 VNL - Lunu
Elder
4687 2938 347 0
48| [301] #2CJ9J2U9Y #2CJ9J2U9Y N.V.Chính❤️
Member
4527 3737 1092 83

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here