#28RY0V29 回首往事只不过是一场

Clan Level

21

Description

✨VX:154390423 常驻加微信进群 ✨参加联赛必须进群,欢迎踊跃冲杯 有奶 ✨十三本后期起收 欢迎志同道合玩得来的朋友👫

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
51375
46/50
China
closed
3
4500
#28RY0V29
Clan War League

Clan Labels

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Donations

Donations

Competitive

Competitive

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [239] #2R8JLUGLV #2R8JLUGLV AD(BRM)
member
5529 4894 1633 1416
2| [236] #8VG0PUJ0C #8VG0PUJ0C 纪律检查委员会
member
5501 5099 482 821
3| [237] #J0QQ8CVV #J0QQ8CVV ❤️我还是充钱那
coLeader
5490 3292 8 1087
4| [247] #2PP0Q2CJJ #2PP0Q2CJJ 九州⚡️free❤️
member
5404 4989 884 2015
5| [207] #2GPCG208 #2GPCG208 阿基里斯
member
5402 3280 442 611
6| [217] #LPQJLLUP #LPQJLLUP H.
Elder
5344 4488 443 902
7| [220] #PYCGR0LU #PYCGR0LU 爱吃西红柿-天隐
Elder
5271 4820 276 1741
8| [233] #9QQCP8CG #9QQCP8CG ꧁༺早༒安༻꧂
Elder
5257 4584 463 1910
9| [233] #2992UULG #2992UULG 不会飞地鸟
member
5255 4811 187 648
10| [245] #98LJC9080 #98LJC9080 轩辕传奇
Elder
5248 4569 1150 1125
11| [235] #RGJJ80UV #RGJJ80UV 【威爷】威武霸气
member
5235 4966 38 1196
12| [233] #2LY08RRRU #2LY08RRRU 欲骨查
member
5233 5546 582 987
13| [203] #GPJVCGG #GPJVCGG Subs
Elder
5228 3229 53 1155
14| [226] #PJLQUURLV #PJLQUURLV 江山
member
5221 4832 372 1039
15| [226] #98J0QJ9V9 #98J0QJ9V9 林间小舍
member
5200 3550 731 1067
16| [242] #GQ2PGGG2 #GQ2PGGG2 一束光开始
member
5187 3539 507 786
17| [204] #8LGPP0VJJ #8LGPP0VJJ 浪:冷
member
5172 3437 1120 894
18| [196] #LL2LVLL9 #LL2LVLL9 皮卡丘为什么会有
coLeader
5168 3942 1536 4220
19| [227] #PLGRUJUU #PLGRUJUU 白日依山尽
member
5162 5390 196 750
20| [252] #8UGU0PQRP #8UGU0PQRP 轩辕 汉堡
coLeader
5156 4668 1137 1202
21| [213] #280LYG8G9 #280LYG8G9 小镇
Elder
5137 4601 0 1057
22| [208] #88VG2J800 #88VG2J800 龍岭皇城、东
Elder
5121 4807 0 1005
23| [214] #PUL2Q2L9Q #PUL2Q2L9Q 无所谓
member
5118 4163 102 656
24| [212] #PLC9UUYQV #PLC9UUYQV 清纯女校花~楠枫
Elder
5113 5250 327 1060
25| [224] #8GVVP028 #8GVVP028 快乐✨灏浤王
member
5097 3836 88 618
26| [194] #PQYQLPLJC #PQYQLPLJC 火之非常高兴
member
5081 3891 45 686
27| [220] #2YYQ0JYQU #2YYQ0JYQU 天下无双
Elder
5065 3542 77 564
28| [243] #2VCV2Q0J #2VCV2Q0J 卿零丶乐白
member
5059 4913 46 0
29| [223] #QC2GVQVC #QC2GVQVC 伶月
member
5047 3572 120 686
30| [212] #UQ88YCQ0 #UQ88YCQ0 蔑视
Elder
5045 3443 503 1231
31| [222] #8CQR9QLLU #8CQR9QLLU 水银灯
Elder
5041 4523 213 1272
32| [241] #8CPJPYV02 #8CPJPYV02 天神图图
member
5002 4393 0 537
33| [207] #888UG0C9J #888UG0C9J 余氏,狂人
coLeader
4986 4294 0 742
34| [235] #8VP9CV8J2 #8VP9CV8J2 良仔
member
4977 4526 62 77
35| [216] #2Y9VRG8VG #2Y9VRG8VG 粱屯村
member
4892 2562 0 292
36| [230] #Q8J8RGC2 #Q8J8RGC2 歼-3零
coLeader
4853 4080 70 3112
37| [226] #288RJUL28 #288RJUL28 黑猫警长.骑猪撞电
Elder
4833 2776 31 1000
38| [199] #PCJPL02J2 #PCJPL02J2 黑猫警长、骑驴看
coLeader
4791 2966 79 1461
39| [221] #892RVPJPJ #892RVPJPJ 好想……LLX
Elder
4532 4094 66 408
40| [249] #8UUCPJL #8UUCPJL 黑猫警长か给你三
coLeader
4436 3858 36 829
41| [217] #PYVQC0QPV #PYVQC0QPV 雨滴先生正在离我
member
4335 4670 0 231
42| [232] #2UUPL80UG #2UUPL80UG ✨苏苏给你来两刀
leader
4257 3997 90 154
43| [200] #8LYYCUJJU #8LYYCUJJU ✨豆豆给你来一刀
member
3777 3040 125 607
44| [212] #PGP00LGCL #PGP00LGCL Nice
Elder
3162 4269 30 154
45| [256] #9U98PP0J9 #9U98PP0J9 ✨奶妈给你来一刀
Elder
2487 3597 59656 0
46| [208] #9G088G82 #9G088G82 Yuxiao
Elder
2320 3345 74363 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here