#298L0UYCC BH HAC LONG ACE

Clan Level

11

Description

Thay đổi để hoàn thiện mình🇻🇳🇻🇳Thay đổi để biết mình ở đâu 🇻🇳🇻🇳Và thay đổi để vương tới tầm cao mới.KÊNH YOUTUBE... BH HAC LONG.......🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
51209
48/50
Vietnam
inviteOnly
4
1200
#298L0UYCC

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Friendly Wars

Friendly Wars

Friendly

Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [226] #2V2YQYV28 #2V2YQYV28 BHHL❤Sad Boy❤
coLeader
5486 3936 4010 8916
2| [231] #GR20G8UQ #GR20G8UQ BHHL ♥ThànhCông
member
5466 5020 256 817
3| [230] #9LJV0PYJ9 #9LJV0PYJ9 BHHL♥️An Nguyễn
Elder
5417 5144 21310 5864
4| [230] #V2PUU0V9 #V2PUU0V9 BHHL❤️ơ..AㅡRich
coLeader
5396 4469 2119 8315
5| [215] #VG0LVR20 #VG0LVR20 BHHL♥️Thánh Nhọ
coLeader
5359 2747 4633 4824
6| [234] #J9Y88UPG #J9Y88UPG BHHL❤️POLICE❤️
Elder
5350 5194 2766 1598
7| [228] #82YC8VQR #82YC8VQR BHHL❤️N.Thành❤️
Elder
5335 5277 5184 9353
8| [218] #9PYJY9VP #9PYJY9VP BHHL♥️Anh Tâm♥️
Elder
5302 4847 1366 5326
9| [223] #9GC2GGC0R #9GC2GGC0R BHHL❤CR7
coLeader
5302 4054 9067 8353
10| [232] #P9L00Q8UV #P9L00Q8UV BHHL❤️TAN BN
member
5290 4605 843 1242
11| [230] #9UGLJVLP9 #9UGLJVLP9 BHHL❤DÂN JOKER❤
Elder
5283 4289 7902 7208
12| [208] #PL0LV9YYY #PL0LV9YYY ❤BHHL❤ChúBộĐội
Elder
5259 4144 11234 4193
13| [212] #90RVPLQRP #90RVPLQRP BHHL❤Phipro❤❤
Elder
5256 3352 7920 6964
14| [241] #RLLCYVRR #RLLCYVRR BHHL❤️Hoà Chảy
member
5255 4889 652 1566
15| [228] #CR8GGVQ0 #CR8GGVQ0 BHHL♥️AnH Tâm♥️
Elder
5232 4558 870 6521
16| [250] #80YV2QRGJ #80YV2QRGJ BHHL♥️Giaitriti
Elder
5197 4840 8073 8284
17| [234] #YCUYY0LG #YCUYY0LG BHHL❤Rô Đồng❤
member
5184 4118 2491 1232
18| [236] #P9P0RY0JY #P9P0RY0JY BHHL❤Gà TB ❤
Elder
5184 4633 4081 5082
19| [203] #99CG2PLGQ #99CG2PLGQ BHHL❤️Bất Cần❤
coLeader
5181 2858 2116 5403
20| [236] #20UQ020PU #20UQ020PU BHHL❤️HuyếtGà❤
Elder
5165 4827 4486 5389
21| [245] #9Q2RV0VVP #9Q2RV0VVP BHHL❤Thành_17❤
Elder
5157 4943 3603 5514
22| [215] #R88LYUQV #R88LYUQV BHHL❤Mỹ Trang❤
Elder
5112 3606 5325 5565
23| [223] #2GYG9R0QG #2GYG9R0QG BHHL❤️RedBull❤️
Elder
5078 4322 2301 5108
24| [232] #VLYC2VLG #VLYC2VLG BHHL❤️Minh Thư
Elder
5044 1985 2040 2930
25| [221] #8880JUUY9 #8880JUUY9 BHHL♥️I.LOVE.VN
coLeader
5009 2399 1978 4380
26| [250] #2RLRLJUQ9 #2RLRLJUQ9 BHHL♥️MARIO♥️LY
leader
4955 2362 1571 4184
27| [223] #2Y8RCCVC2 #2Y8RCCVC2 BHHL❤VIETTRUM❤
Elder
4841 2631 2964 5181
28| [216] #RCCV02UU #RCCV02UU BHHL❤Tân_TH❤
Elder
4836 3689 968 2157
29| [240] #2VCYR2LV2 #2VCYR2LV2 BHHL❤GA SON❤
coLeader
4814 3410 7604 2847
30| [224] #P9Y2G09VL #P9Y2G09VL BHHL❤HC❤
Elder
4725 4211 4852 2233
31| [258] #UC822CGU #UC822CGU BHHL❤HC
Elder
4711 4175 4425 2100
32| [241] #8JQJG2GR8 #8JQJG2GR8 BHHL❤PHONG TRẦN
member
4702 3581 2085 2614
33| [224] #PUVQCU89 #PUVQCU89 BHHL❤️Khắc Tính
member
4497 3183 3166 755
34| [219] #8RCQ9RV8C #8RCQ9RV8C BHHL♥️HAO PHAM♥
coLeader
4484 2774 986 4403
35| [193] #8P8VGPLPP #8P8VGPLPP BHHL❤️DATPO
member
4423 2232 0 77
36| [236] #P9LCCRPLG #P9LCCRPLG BHHL❤Phong❤
coLeader
4400 5000 3356 2539
37| [245] #8VGV0020 #8VGV0020 BHHL❤️Mr•Tom❤️
Elder
4389 3540 10980 1682
38| [231] #8G2J0LUJP #8G2J0LUJP BHHL❤tuệ_tony❤
coLeader
4375 3762 682 2156
39| [235] #J9GR2R9R #J9GR2R9R BHHL♥️THAI GA♥️
coLeader
4323 4738 4030 2706
40| [248] #9Q000QJ0 #9Q000QJ0 BHL❤️Clumsy❤️69
member
4299 3331 231 539
41| [232] #9YVR8Q0L2 #9YVR8Q0L2 BHHL❤️Nắng Vàng
member
4237 4998 321 432
42| [226] #9P89L0J2J #9P89L0J2J BHHL ❤nguyên ka
member
4189 4465 1353 1363
43| [266] #2JYR02902 #2JYR02902 BHHL♥️MARIO LY
member
4178 2155 441 370
44| [220] #98UVY2JR #98UVY2JR BHHL♥️DATPO♥️
coLeader
4114 3993 2104 1845
45| [226] #PV2J98Y2R #PV2J98Y2R BHHL❤️KAO KHẢI❤
coLeader
4017 4761 209 1572
46| [221] #QLC80C0L #QLC80C0L BHHL❤đức sếu!!
Elder
3758 4197 2696 1232
47| [243] #JLUV98R9 #JLUV98R9 BHHL❤️Tom Tít❤️
Elder
3189 2540 556 7664
48| [216] #LRQ9JPQL #LRQ9JPQL BHHL❤Phipro❤
Elder
2886 3498 1752 4231

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here