Hello Fellow Clashers, we have added a small summary for troops in Players page, Just click one of the troops there for a quick summary of that troop.
#29PCRPUYV VIỆT NAM LEGEND

Clan Level

11

Description

Ngôi nhà chung của ae bay cúp Việt Nam.VNLG vẫn đua cúp theo thể lệ như cũ💪💪💪

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
52412
41/50
Vietnam
inviteOnly
13
5100
#29PCRPUYV

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Friendly Wars

Friendly Wars

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [212] #80GLU2Q89 #80GLU2Q89 ❤️TRUNGPHẠM❤️
Elder
5563 4729 68 770
2| [242] #9JYPQGL0 #9JYPQGL0 Lucky Star
Elder
5529 3270 742 3912
3| [221] #GCLQ8RL0 #GCLQ8RL0 ❤️HOÀNG❤️ANH❤
Elder
5524 3710 47 654
4| [249] #YRP22R9C #YRP22R9C ❤️TRUNGPHẠM❤️3
coLeader
5516 4995 1816 5356
5| [239] #L8J2U2YL #L8J2U2YL Heo Cô Nương
coLeader
5489 3892 1340 847
6| [258] #LP2JC0C2 #LP2JC0C2 ⚡️Cuồng Phong⚡️
Elder
5486 5189 125 633
7| [218] #28LC2R90U #28LC2R90U Nobi Kym
Elder
5460 4975 77 1309
8| [224] #2LGY0VUYC #2LGY0VUYC ༺༒ΜΙΝΗ༒Τύ༒
Elder
5454 2428 430 4923
9| [235] #R2V2GLGC #R2V2GLGC NHÂN RELAX
coLeader
5410 4393 5549 3282
10| [230] #V09CLUUR #V09CLUUR གོགོ༄TUẤN༄
Elder
5406 5117 0 423
11| [229] #GVYUGY82 #GVYUGY82 Quỳnh Chi
coLeader
5405 3777 1179 3002
12| [222] #9G8P2V82J #9G8P2V82J Lucky Star
Elder
5395 4605 410 3646
13| [221] #8PJJULJC #8PJJULJC All Star❤️Đẵng
Elder
5375 2502 0 94
14| [246] #V8YVRQ0G #V8YVRQ0G TN Bảo Ns2NT
Elder
5371 4304 0 141
15| [214] #8YG8YJVYR #8YG8YJVYR ♦️Loạn♥️Star♦
member
5364 5029 0 0
16| [228] #G8LLC9UP #G8LLC9UP BunNy
Elder
5353 2566 378 5009
17| [210] #2802YVVVC #2802YVVVC Tuyệt Tình Ca
Elder
5331 4432 0 171
18| [244] #28JQLJ8YU #28JQLJ8YU CƯỜNG CÁ ♨️♨️
Elder
5330 3070 0 693
19| [208] #28VLPRJ9L #28VLPRJ9L subau53TA
Elder
5326 2663 909 2859
20| [231] #9JVRV8P8 #9JVRV8P8 ™FeFa❤Pro™
Elder
5325 3267 297 3003
21| [219] #ULY2GV2 #ULY2GV2 ĐỎ SÀI GÒN CLUB
Elder
5324 2933 630 2098
22| [238] #VQ9GRJJV #VQ9GRJJV Đoàn Dự
leader
5313 4705 1014 5125
23| [225] #9L8992QL #9L8992QL huy
Elder
5308 4348 0 141
24| [241] #RGPVYCPL #RGPVYCPL TN HIẾU♡THẢO TN
Elder
5298 4440 0 432
25| [230] #CUU02GQY #CUU02GQY Tuyệt Tình Ca
Elder
5297 4252 0 201
26| [251] #2CQUYUYJ0 #2CQUYUYJ0 VŨ XUÂN HÀO
coLeader
5265 4714 50635 4020
27| [156] #YRGR8VRYP #YRGR8VRYP A3 XÔ
Elder
5256 3725 70 714
28| [250] #20299GPL #20299GPL giang
Elder
5245 2575 1746 4265
29| [238] #GVG82V0J #GVG82V0J quynh tran
Elder
5233 5025 30 0
30| [225] #JLQLC2V #JLQLC2V ✌️LEGEND⭐️⭐️
Elder
5229 3190 231 4307
31| [225] #8YC0L0L #8YC0L0L A3-VN❤huy sky
Elder
5227 4310 711 4380
32| [250] #2CPRLVP8G #2CPRLVP8G Ninja Teo
coLeader
5208 3436 4111 3653
33| [261] #2GV2J29Q0 #2GV2J29Q0 Joker
Elder
5198 4155 4220 526
34| [224] #PG28QQCL #PG28QQCL ⓁⓎ ⓉⓇⓊⓄⓃⒼ
Elder
5180 3185 275 2346
35| [248] #QCJYRRLL #QCJYRRLL sangminh2311
Elder
5176 4378 77 4487
36| [242] #C90PGY92 #C90PGY92 TN Hoàng
Elder
5169 3462 110 141
37| [242] #P8J2UU8U #P8J2UU8U Cang nguyên
Elder
5139 3195 197 2628
38| [235] #R88JGY9Q #R88JGY9Q All Star❤️Tài
Elder
5130 4218 77 359
39| [224] #Y0JRYQPG #Y0JRYQPG Ng. Phong Hưng
Elder
5092 2636 0 77
40| [178] #YCYLG2LY9 #YCYLG2LY9 probat
Elder
5075 4350 745 1617
41| [185] #988VV8R8C #988VV8R8C Joker
coLeader
4258 3105 38522 3066

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here