#29PCRPUYV VIỆT NAM LEGEND

Clan Level

12

Description

Push and púh(giải đua cup nội bộ hàng tháng,giải nhỏ nhưng tình cảm là chính🏆🏆🏆🏆🏆)

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
54453
46/50
Vietnam
inviteOnly
0
5200
#29PCRPUYV

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Friendly Wars

Friendly Wars

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [244] #R2V2GLGC #R2V2GLGC NHÂN RELAX
coLeader
5805 4586 51037 7533
2| [245] #R9LULULV #R9LULULV B-1 Lancer
coLeader
5797 3452 1913 6534
3| [236] #R88JGY9Q #R88JGY9Q All Star❤️Tài
Elder
5773 4256 309 8158
4| [258] #LP2JC0C2 #LP2JC0C2 ⚡️Cuồng Phong⚡️
Elder
5749 5121 1176 6247
5| [243] #9JYPQGL0 #9JYPQGL0 Lucky Star
Elder
5723 3619 1464 9529
6| [247] #PVYPGRR8 #PVYPGRR8 yakun
Elder
5678 4839 5326 12837
7| [212] #2802YVVVC #2802YVVVC Tuyệt Tình Ca
Elder
5663 4340 797 10256
8| [212] #80Q2L88YV #80Q2L88YV Đức Bài
Elder
5658 4943 536 8119
9| [250] #YRP22R9C #YRP22R9C ❤️TRUNGPHẠM❤️3
coLeader
5654 4881 2659 12765
10| [247] #QVRG8808 #QVRG8808 B-2 Spirit
coLeader
5611 4811 2916 6631
11| [224] #9G8P2V82J #9G8P2V82J Lucky Star
Elder
5585 4527 1181 8310
12| [230] #G8LLC9UP #G8LLC9UP BunNy
Elder
5584 2506 302 12192
13| [245] #28JQLJ8YU #28JQLJ8YU CƯỜNG CÁ ♨️♨️
Elder
5580 3100 447 6578
14| [219] #Y9GLYGUV #Y9GLYGUV phatdat
Elder
5577 2984 2194 10673
15| [221] #ULY2GV2 #ULY2GV2 ĐỎ SÀI GÒN CLUB
Elder
5561 3308 45 5901
16| [219] #28LC2R90U #28LC2R90U Nobi Kym
Elder
5553 4974 404 4975
17| [236] #LQL8YLV2 #LQL8YLV2 Ngọc Tuấn
Elder
5551 3547 1478 2574
18| [223] #LRUYQLQU #LRUYQLQU Sói Dại Khờ
Elder
5549 2685 2111 8551
19| [248] #QCJYRRLL #QCJYRRLL sangminh2311
Elder
5544 4987 47 11231
20| [235] #GVYUGY82 #GVYUGY82 Quỳnh Chi
coLeader
5541 3851 49775 7285
21| [226] #QP00JRGY #QP00JRGY GIA CAT LUONG
Elder
5521 3561 240 7818
22| [224] #980UU8VC8 #980UU8VC8 ✨ Hân⚫️BarBie ✨
Elder
5517 4568 1113 4813
23| [218] #UQJ2LQ2Q #UQJ2LQ2Q Quoc Hoang
Elder
5513 2854 9728 12203
24| [213] #80GLU2Q89 #80GLU2Q89 ❤️TRUNGPHẠM❤️
coLeader
5491 5019 2445 12382
25| [239] #VQ9GRJJV #VQ9GRJJV Empire
leader
5476 4575 6184 13075
26| [225] #2LGY0VUYC #2LGY0VUYC ༺༒ΜΙΝΗ༒Τύ༒
Elder
5472 2425 395 10890
27| [236] #208Y889Y2 #208Y889Y2 ༄ Thiên Ân ࿐ིོ
member
5441 3848 393 658
28| [233] #9JVRV8P8 #9JVRV8P8 ™FeFa❤Pro™
Elder
5436 3297 226 1694
29| [279] #YCGL2J28 #YCGL2J28 duong
Elder
5426 3323 9879 9663
30| [243] #P8J2UU8U #P8J2UU8U Cang nguyên
Elder
5415 3436 64 3388
31| [255] #2QGLCYLC8 #2QGLCYLC8 Huypro
Elder
5397 5453 866 1645
32| [226] #9L8992QL #9L8992QL huy
Elder
5396 4348 478 7473
33| [247] #92CGCYG8 #92CGCYG8 david vinh
Elder
5372 3543 697 4524
34| [232] #898JJV2JR #898JJV2JR VN HÊRO
Elder
5332 3931 506 1985
35| [221] #2Y8JVPGJ #2Y8JVPGJ THUỲ LINH KUTE
Elder
5283 3278 306 3602
36| [210] #8PV9UL2LL #8PV9UL2LL ❤️Trịnh❤️Nguy
member
5264 3362 314 808
37| [228] #RYV2Q2YU #RYV2Q2YU HT HOANGUYEN123
Elder
5231 3865 898 2000
38| [241] #9LLGLCRR #9LLGLCRR ©thangsd
Elder
4673 5000 190 3802
39| [272] #2PL098G29 #2PL098G29 VIÊT NAM HERO
Elder
4100 3154 1242 0
40| [218] #20QVV9LJL #20QVV9LJL BLUE ❤ SKY 2
Elder
3857 4517 32 45
41| [175] #Q2PP9GLG #Q2PP9GLG ymon
member
3252 1906 324 0
42| [198] #CL0VL8LL #CL0VL8LL ✊Đồ Long Đao ✊
member
3192 2521 884 9091
43| [248] #2RJGLYJUQ #2RJGLYJUQ ཉ༄ོROSE 77 ོ༄
Elder
2479 3310 103542 1358
44| [241] #2YGUGJPGG #2YGUGJPGG Oxama luxubu
Elder
2457 3421 63871 75
45| [106] #L292P80YV #L292P80YV Ngọc Tuấn
member
2262 2689 17167 5196
46| [125] #YR2G908RU #YR2G908RU Ngọc Tuấn
member
1482 2919 9317 6334

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here