#2CJLVQ92 ✨ STORM.VN ✨

Clan Level

13

Description

ss t6 clan trân trọng mời tất cả ae tham gia bay. mỗi anh em tham gia đóng góp 500k. ai tham gia add zalo 0985595078 để đăng ký. xung, hợp, tom không tham gia cũng phải đóng góp 1tr. Thay mặt clan trân trọng kính mời ae.tks

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
57482
45/50
Argentina
inviteOnly
0
4200
#2CJLVQ92
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [198] #G9CGR8Q8 #G9CGR8Q8 hero nguyenliem
Elder
6204 3005 82 1029
2| [210] #2CGC0YRL #2CGC0YRL OpTiMus Prime
member
6187 3160 0 0
3| [220] #YQVQQG0 #YQVQQG0 ༄ི✨Anh Quân✨༄
Elder
6172 3302 754 4173
4| [227] #2GC0GJGU8 #2GC0GJGU8 TĐV358
Elder
6158 4147 325 1654
5| [191] #8PJRRL9CQ #8PJRRL9CQ GAME.TV.1982
member
6154 3112 0 0
6| [182] #GQCRG0QU #GQCRG0QU ☆☆SUPER LOẠN☆☆
coLeader
6152 2584 133 5820
7| [204] #UC0JUQUL #UC0JUQUL ^^Mr.Lam^^
Elder
6105 3808 0 273
8| [212] #Y0UCY0VC #Y0UCY0VC ❤️vn❤️ hunter❤
Elder
6104 2849 25 256
9| [225] #VQ9GRJJV #VQ9GRJJV Đoàn Dự
coLeader
6092 4228 356 1981
10| [226] #2G2LQU0CQ #2G2LQU0CQ Nguyễn Ngọc
coLeader
6074 2894 1307 7263
11| [231] #2J8PG9PLQ #2J8PG9PLQ zZLiemZz
leader
6042 3669 12503 11583
12| [208] #8Y2P8RGPL #8Y2P8RGPL . .
Elder
5986 4061 87 513
13| [208] #29UPVJ092 #29UPVJ092 iecieciec
Elder
5975 2989 25 0
14| [196] #CVGVRV8L #CVGVRV8L MY PRO
member
5917 2573 0 0
15| [204] #8C2UU9V8P #8C2UU9V8P long kuti
Elder
5901 4002 68 632
16| [223] #2YC0Q2J8C #2YC0Q2J8C Tươi 1987^^65©©
Elder
5821 3316 801 248
17| [189] #9R0GCPR9U #9R0GCPR9U Lâm NUCE
member
5803 2324 114 224
18| [212] #28CQJRR9U #28CQJRR9U HaHaoHoa
Elder
5778 2984 1777 6202
19| [244] #QPP2VPCP #QPP2VPCP QUANG PHAM
Elder
5767 4016 4620 4218
20| [179] #8JJYUJYV9 #8JJYUJYV9 CườngtiềnSu
Elder
5697 2428 533 1669
21| [213] #V8RGVLUU #V8RGVLUU ⚜️V2NKH⚜️
Elder
5621 3930 80 166
22| [199] #2JVULL89L #2JVULL89L Đoàn 199
member
5603 1934 0 360
23| [201] #Q09822R0 #Q09822R0 DUCPHAN
Elder
5591 4229 96 1613
24| [166] #YL9GLGLC2 #YL9GLGLC2 Triệu Ân
Elder
5575 3643 1609 4064
25| [169] #89JULYCPV #89JULYCPV đoàn công tử
Elder
5568 2343 0 80
26| [201] #80UU0CQG0 #80UU0CQG0 ★MR KHANH★◎◎◎
Elder
5558 4376 915 532
27| [167] #Y9RPL09PQ #Y9RPL09PQ AFK❤_RỒNG CON_™
Elder
5549 3603 1462 6658
28| [213] #2VJYQ9V9G #2VJYQ9V9G ROSE LOVE
coLeader
5457 3524 1334 4319
29| [208] #P0RVRLLQ #P0RVRLLQ Bạch Công Tử
Elder
5432 4060 1292 4325
30| [218] #8G8L92RCR #8G8L92RCR lenh ho xung
coLeader
5419 2745 32 82
31| [225] #2YCPUUR2U #2YCPUUR2U hung dai gia
Elder
5398 2034 701 1643
32| [207] #2GCVQV0PL #2GCVQV0PL Phương Nam 9
member
5380 3360 60 0
33| [171] #VLP0GR08 #VLP0GR08 tô sáng
member
5319 3505 0 522
34| [229] #VCQCVPVR #VCQCVPVR QUYETTUCHIEN
coLeader
5316 3279 2049 8079
35| [224] #U0JJUCCV #U0JJUCCV ༄ྀ✨Anh Quân✨༄
Elder
5298 3978 354 252
36| [210] #GUR2VQJQ #GUR2VQJQ legendary
coLeader
5259 3209 1688 2040
37| [231] #Y2LCPJG #Y2LCPJG kairo
Elder
4962 3410 162 72
38| [225] #GYYQVVU0 #GYYQVVU0 king's lion
coLeader
4873 2444 57241 2790
39| [205] #Y2CPUQCV #Y2CPUQCV LARRY
Elder
4812 2800 0 232
40| [162] #YJUQUPQ #YJUQUPQ BAO(^_^)CHELSEA
member
4297 2085 32 67
41| [205] #Q0R8LU0R #Q0R8LU0R QUANG MANH 1982
coLeader
3820 1903 4209 442
42| [198] #8R098URQR #8R098URQR Hoàng Dược Sư
member
3623 2409 577 0
43| [158] #CJRJGQUY #CJRJGQUY liem nguyễn
member
3196 1772 40 0
44| [200] #882UC9J02 #882UC9J02 legendary
coLeader
1463 1552 146639 894
45| [123] #9UU2RQUG2 #9UU2RQUG2 legend light H
member
1005 2748 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com