#2LGPP9U0Q 碧蓝如梦

Clan Level

6

Description

碧✨常驻加微信blrm320进群; 蓝✨常开40人或50人部落战,可躺王; 如✨有奶号,仍需互助,不欢迎伸手党; 梦✨欢迎路过的大神过来聊天、打友谊。

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
42397
49/50
China
open
1
3000
#2LGPP9U0Q
Clan War League

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Relaxed

Relaxed

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [238] #22CUVYY8R #22CUVYY8R 雷疯的菠萝宝贝
Elder
5746 3631 6 4591
2| [227] #YRQ9QY8P #YRQ9QY8P InTheDaRk
Elder
5383 5065 332 1645
3| [249] #8R2RLL208 #8R2RLL208 春暖花开⁰²³✨玥
member
5256 5027 123 78
4| [219] #9CL8Y0LGJ #9CL8Y0LGJ 春暖花开⁰²³✨花
coLeader
5166 3645 228 2181
5| [255] #J99P0VJC #J99P0VJC 罗式庄园
member
5158 4677 2 141
6| [225] #22PVUQUGG #22PVUQUGG 春暖花开⁰²³✨梦
Elder
5000 4965 213 2935
7| [214] #C09Y2JQJ #C09Y2JQJ 金屋藏姣
Elder
4886 4334 324 2934
8| [175] #822CRJ8UR #822CRJ8UR 杠精
member
4629 2977 0 151
9| [220] #8Y0GLPU82 #8Y0GLPU82 power
member
4431 4421 107 435
10| [225] #R09LUR82 #R09LUR82 春暖花开⁰²³✨Eva
Elder
4306 3343 376 1406
11| [240] #9GUQ9G2L8 #9GUQ9G2L8 辰❤️✨清华✨
Elder
4066 4777 511 3368
12| [228] #PCLVLLU2P #PCLVLLU2P 夕阳下的杀戮
member
4061 4370 11 175
13| [163] #LYPYQRP9L #LYPYQRP9L 河豚
member
4027 4321 162 521
14| [192] #2YQ0R2YUV #2YQ0R2YUV Ernesto
member
4001 1930 46 0
15| [215] #8V09ULCCP #8V09ULCCP 、执笔绘倾城✨清
Elder
3951 3035 0 77
16| [218] #2VCCP9LLJ #2VCCP9LLJ 风吹雨落夕
Elder
3942 4228 30 1155
17| [192] #L9LV9CPUR #L9LV9CPUR 角斗士的进击之路
Elder
3900 3424 107 1058
18| [159] #LQGG0LVRJ #LQGG0LVRJ 疯狂的df
Elder
3896 4347 2067 5784
19| [159] #Y00GR8QVQ #Y00GR8QVQ 春暖花开⁰²³✨薄
Elder
3832 2619 0 276
20| [228] #8LJ8R0LL #8LJ8R0LL 春暖花开⁰²³✨夕
Elder
3788 3724 23 4156
21| [160] #PYGGCUQ8J #PYGGCUQ8J 春暖花开⁰²³✨绿
Elder
3756 2591 0 231
22| [223] #29CYGYPJQ #29CYGYPJQ Σ灬兮小沫]
coLeader
3744 4046 4670 1107
23| [215] #8UP22GVCU #8UP22GVCU 火星先森
Elder
3653 4513 0 77
24| [149] #PRY82CJ88 #PRY82CJ88 春暖花开⁰²³✨六
Elder
3446 2431 0 226
25| [223] #JYCL2RJ #JYCL2RJ 春暖花开⁰²³✨咸
Elder
3420 3364 4056 4363
26| [238] #8YVGRC22C #8YVGRC22C 六月里的一缕阳光
Elder
3385 3310 0 237
27| [237] #809PCUVRY #809PCUVRY 当初
Elder
3365 3921 819 1061
28| [207] #8C2GPGJVJ #8C2GPGJVJ ❤星落
coLeader
3258 3171 372 876
29| [145] #PG8VG2LRY #PG8VG2LRY MC.皇族
member
3239 2766 0 144
30| [157] #YYRG28CLC #YYRG28CLC 天边月
Elder
2986 3061 78 94
31| [228] #9Q0GJPVLC #9Q0GJPVLC 空白-Star picking
coLeader
2982 3674 19 737
32| [156] #80JR2P00Q #80JR2P00Q 叶落.无痕
member
2971 2601 37 326
33| [100] #LCQJP9VUR #LCQJP9VUR Bobo❤
member
2939 2312 0 102
34| [233] #RYR8GGUG #RYR8GGUG 独步~悠然~丽娟
leader
2929 4704 514 758
35| [95] #P998GVQ2J #P998GVQ2J 单调的白纸
member
2842 2291 20 1731
36| [223] #8LY0URCL9 #8LY0URCL9 ⚜神幻文明✨月♪
coLeader
2824 3466 667 511
37| [239] #8VGLLRUYQ #8VGLLRUYQ 忘鱼七秒
coLeader
2818 4137 16575 287
38| [235] #28QLJL8UP #28QLJL8UP 往事如烟
member
2778 3159 100 0
39| [212] #PUUQ8RRR2 #PUUQ8RRR2 春暖花开⁰²³✨红
coLeader
2730 2829 125 886
40| [107] #YVUP9Y2U2 #YVUP9Y2U2 春暖花开⁰²³✨恋
member
2702 2316 12 2379
41| [237] #2Q9PQ2YJ9 #2Q9PQ2YJ9 心魔✨我们的爱会
Elder
2653 2963 14561 0
42| [232] #2CC8JRCRV #2CC8JRCRV ⚜神幻文明✨阳♪
coLeader
2613 3093 2963 1649
43| [159] #89PJQ00J0 #89PJQ00J0 枫林
member
2582 2128 0 0
44| [223] #888Y9Q28J #888Y9Q28J 普天之下谁做主,
member
2581 2163 842 0
45| [186] #899C9GRG0 #899C9GRG0 桃花山
member
2487 1948 0 230
46| [166] #L802GQ0VY #L802GQ0VY 有机会,露两手
Elder
2269 4475 375 1026
47| [213] #2GPVLJYLQ #2GPVLJYLQ ⚜神幻文明✨星光
coLeader
2194 3871 3302 2714
48| [63] #QY2LRGY29 #QY2LRGY29 妈妈说名字起的长
Elder
1747 1814 0 1015
49| [53] #QY9QGQU8L #QY9QGQU8L 塞䋛
Elder
1131 1819 0 520

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here