#2LRQV0CRG BIGBOSS TEAM

Clan Level

5

Description

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
17034
21/50
closed
0
1000
#2LRQV0CRG
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [153] #8Y9QY2CPY #8Y9QY2CPY Ly Sing KH
member
3282 2572 969 2
2| [119] #LPRJ0PPPQ #LPRJ0PPPQ Mrry007
Elder
3149 2745 2077 750
3| [116] #YQR9UJ28Q #YQR9UJ28Q Serfiee love o
member
2644 2027 129 399
4| [86] #Q9VVL9VJ8 #Q9VVL9VJ8 BIGBOSS
leader
2589 2303 63 367
5| [96] #LUCY809CL #LUCY809CL Ly Sing KH
member
2430 2194 0 653
6| [154] #PU0VRUVV #PU0VRUVV Ang Kor Khmer
member
2332 2266 136 0
7| [131] #9PYRLV0G9 #9PYRLV0G9 RV0223
member
2330 2117 138 0
8| [90] #QP0G8VCP0 #QP0G8VCP0 BE
coLeader
2303 2315 206 312
9| [93] #LVUQRJJ2G #LVUQRJJ2G Õñë
member
2227 2110 22 161
10| [89] #Q88CRVLGQ #Q88CRVLGQ ĀH VITH
Elder
2215 2224 102 522
11| [141] #2VVYVVLLR #2VVYVVLLR អ.រិន កាស
member
2210 1682 0 30
12| [86] #Q0JYV2J00 #Q0JYV2J00 ROMLY
Elder
2079 2052 928 527
13| [79] #QPV9JRVP9 #QPV9JRVP9 kaka HG
Elder
2053 2116 273 1037
14| [120] #8J0Q9CV0Y #8J0Q9CV0Y Rokifin
member
1973 2236 0 0
15| [75] #QL8889J0Q #QL8889J0Q Nachong16
member
1726 1840 0 270
16| [80] #Q8YQ2U2QJ #Q8YQ2U2QJ YÊr
member
1647 1992 0 0
17| [56] #LGJQV9PLQ #LGJQV9PLQ Bro Ray ll
member
1583 1573 0 0
18| [50] #Q20C8CQU8 #Q20C8CQU8 Big êgg√
member
1279 1301 0 60
19| [55] #Q9RYJJLU9 #Q9RYJJLU9 HG
member
1166 1839 0 0
20| [70] #QPLG0PQRV #QPLG0PQRV Sxa Hak
member
1125 1871 0 25
21| [23] #QQ8CRCG0J #QQ8CRCG0J Ah Râ
member
679 1058 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here