#2LYUJQJU elkapo ir

Clan Level

17

Description

👑Persian warrior👑Iran mazandaran👑parseh👑

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
57712
48/50
Iran
inviteOnly
0
4200
#2LYUJQJU
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [234] #29QU0QYRR #29QU0QYRR AZADEH
coLeader
6188 4274 0 42
2| [238] #29RVG82YG #29RVG82YG hani
coLeader
6121 4509 184 0
3| [235] #20YCQR2J8 #20YCQR2J8 Nima
coLeader
6096 4437 5901 18596
4| [217] #2890JUYPP #2890JUYPP ム乙ムのεɦ™
coLeader
6077 2564 154 65
5| [212] #2J8RYUV #2J8RYUV Дlї тцяЬо
coLeader
6047 3048 0 0
6| [242] #28GVLLJL0 #28GVLLJL0 Pouya27
coLeader
6006 3343 5033 16989
7| [226] #9VURG998 #9VURG998 <Tabish Tahiry>
coLeader
5922 4316 31 0
8| [204] #2CYGYG0GG #2CYGYG0GG ࿐REZA♨️ЅᏁᎥᏢ
coLeader
5915 4001 0 149
9| [151] #9RG0J98Y0 #9RG0J98Y0 ♨MØHIT [email protected]♨™
Elder
5898 2853 0 201
10| [222] #2PUVJL8YC #2PUVJL8YC THE☠PUNISHER
Elder
5892 3701 0 25
11| [240] #9UVGQCPQ #9UVGQCPQ ༆࿐༒ВагDіа༄
coLeader
5887 3885 3630 5241
12| [216] #YCYGGPYQ #YCYGGPYQ ࿐REZA☠️ЅᏁᎥᏢ
coLeader
5854 3052 0 256
13| [232] #2Y2CVU2GU #2Y2CVU2GU MOHSEN 13
coLeader
5839 4436 135 489
14| [217] #2QGGJJJ2J #2QGGJJJ2J ßĪĴΛИ ѠΛŔŔĪ♡
coLeader
5834 4178 30 42
15| [267] #2PC08QV92 #2PC08QV92 ࿐࿅ǫƒƒ༒ɓǫƴ࿅
coLeader
5816 4141 0 42
16| [223] #JP2UUGU9 #JP2UUGU9 tata
coLeader
5766 4658 1953 2191
17| [213] #202RJ0PL8 #202RJ0PL8 ⚡ɑӀí⭐ƒɑíցհԵ
coLeader
5735 4128 720 1269
18| [203] #92PJ0CP22 #92PJ0CP22 محمد
Elder
5692 3855 1039 3215
19| [218] #ULJPQPUL #ULJPQPUL single haneded
coLeader
5654 4223 715 317
20| [251] #2GQY22P9J #2GQY22P9J ơʄʄ⚡️b͜͡o͜͡y͜
leader
5626 3388 8360 1073
21| [192] #8Y89VC9G #8Y89VC9G I am HOSSEIN
coLeader
5618 2097 1513 937
22| [210] #880J82999 #880J82999 alireza
Elder
5611 4038 316 2087
23| [214] #Q2PJJJRJ #Q2PJJJRJ Morteza
coLeader
5600 3284 3062 5773
24| [209] #YGPY8VR9 #YGPY8VR9 mohammad
coLeader
5594 3963 624 2040
25| [195] #2JCLRLVGQ #2JCLRLVGQ مهیار
Elder
5582 3426 592 4929
26| [205] #UC9CC2GR #UC9CC2GR KIYAN
Elder
5571 3242 420 2565
27| [210] #2L29C9GPR #2L29C9GPR SCORPIO
Elder
5515 3072 1894 5051
28| [214] #2UJUPU2P #2UJUPU2P Harandi
coLeader
5508 3224 306 3793
29| [269] #VVC9JRJL #VVC9JRJL ༺࿐Ծƒƒ☠️βԾƴ
coLeader
5506 3096 1475 2482
30| [208] #2QVCLQC2V #2QVCLQC2V fardin.s
Elder
5506 3322 72 114
31| [219] #82UGLQY9 #82UGLQY9 ✨ pouyan ™✨
coLeader
5505 3221 253 743
32| [206] #YPL9YVCJ #YPL9YVCJ Ali (((Z)))
Elder
5481 3097 0 2110
33| [230] #UUQJPCPY #UUQJPCPY soooosmar
coLeader
5411 4123 5869 9280
34| [211] #89VVJR2J #89VVJR2J Reza
Elder
5404 4181 270 2336
35| [217] #JG8R8PY9 #JG8R8PY9 MORTEZA
Elder
5399 3627 463 1250
36| [188] #28LYJC0UY #28LYJC0UY mohsen king
Elder
5363 2765 164 290
37| [225] #2P2RY2CUL #2P2RY2CUL سینا
member
5307 4340 0 72
38| [231] #9JUPLJ2 #9JUPLJ2 HASSAN~EMAMI
coLeader
5304 2207 4623 6686
39| [206] #Q2G2JQVP #Q2G2JQVP ⚡️Am!rhosse!N⚡️
Elder
5273 3826 1152 4386
40| [229] #20J099RJ2 #20J099RJ2 نابودگر کلش
Elder
5273 3671 862 2595
41| [246] #2LR0PQ9Q8 #2LR0PQ9Q8 ༄࿐ơʄʄ☠️ßơy
coLeader
5195 2366 21630 3204
42| [201] #98PL0VYY #98PL0VYY mohammad bleed
coLeader
5175 4259 1555 7120
43| [191] #PRJPRPQJ #PRJPRPQJ .::Amir.::
coLeader
5169 2324 2004 4859
44| [215] #8PVUQUVGJ #8PVUQUVGJ FARZAD60
coLeader
5164 3559 603 1176
45| [179] #80929C9PU #80929C9PU se7sn
Elder
5078 3516 205 400
46| [218] #2CLJ02Y0Y #2CLJ02Y0Y Diaco
Elder
5050 3672 109 144
47| [180] #88YP9PP9G #88YP9PP9G WildWarior
Elder
5040 2958 2155 1820
48| [222] #V8RGLQ2V #V8RGLQ2V ༆࿐Sаsап.ВагDі
member
3460 1885 306 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com