#2QL000LUP KAZAKHSTAN TEAM

Clan Level

6

Description

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
56177
49/50
Kazakhstan
inviteOnly
3
5200
#2QL000LUP

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Friendly Wars

Friendly Wars

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [251] #Q2L98URJ #Q2L98URJ KAZAKHSTAN 101
Elder
5898 4747 0 266
2| [248] #9PPC092V #9PPC092V Cube
Co-Leader
5726 4871 0 332
3| [265] #2R9V0CRC9 #2R9V0CRC9 KZ_ABISH_
Co-Leader
5721 5000 0 319
4| [228] #2VPC2LUL2 #2VPC2LUL2 KZ_Kazgol
Elder
5720 4997 948 1757
5| [275] #80UGR0C9L #80UGR0C9L KZ_NURIK 101
Co-Leader
5714 5000 0 726
6| [248] #PJVYQ2LC #PJVYQ2LC 3D Cube
Co-Leader
5706 4553 71 5977
7| [247] #829GYGUVU #829GYGUVU KZ_Meirbe
Elder
5691 4428 0 352
8| [246] #28J0CVPJV #28J0CVPJV DaniyaR
Elder
5690 4517 17 604
9| [242] #RJ09YJCV #RJ09YJCV KZ_NURIK 101
Elder
5660 3706 0 468
10| [259] #QVJY2VU0 #QVJY2VU0 KZ_DiDaR_
Co-Leader
5656 5013 111663 11782
11| [256] #89Q9YP2P8 #89Q9YP2P8 ⭐⭐Leͥgeͣnͫd ⭐⭐
Co-Leader
5647 4491 127 845
12| [240] #2CQ0JU9J9 #2CQ0JU9J9 Lv.99 NURs
Elder
5646 4883 8 1118
13| [243] #YQ9G82LRP #YQ9G82LRP Californ
Elder
5645 4998 130 1110
14| [254] #29YGJRRG9 #29YGJRRG9 Magic Cube
Leader
5641 4826 3643 1464
15| [277] #2YPLLGYJP #2YPLLGYJP KAZAKHSTAN TEAM
Co-Leader
5627 4802 202 1175
16| [248] #209YYL8V8 #209YYL8V8 K̷̷A̷̷D̷̷Y̷̷R̷'
Member
5619 5000 0 0
17| [235] #2RQVPCPPC #2RQVPCPPC KZ_ Bugs b
Co-Leader
5608 4491 58 687
18| [251] #P8U0C989 #P8U0C989 KZ_BuMm
Co-Leader
5608 5064 67756 8196
19| [262] #2JP2LUP8 #2JP2LUP8 ᴋᴢ_ᴋᴀᴅʏʀ
Elder
5597 4710 33 2479
20| [243] #8Q8G8GU02 #8Q8G8GU02 Kz. DOS. 777
Co-Leader
5590 4744 2175 10572
21| [236] #GPYJ2GJ #GPYJ2GJ KZ G A L A
Co-Leader
5574 4925 1568 5775
22| [247] #RP29Q99V #RP29Q99V MANYAK & KILLER
Co-Leader
5571 5150 8 53
23| [231] #LY8PLCU2U #LY8PLCU2U Даник
Elder
5561 5000 172 3854
24| [255] #J29P9QUU #J29P9QUU ★★★ZAKON
Elder
5561 4717 0 838
25| [242] #2RQVP8J9Y #2RQVP8J9Y Ice Cube
Co-Leader
5559 4700 17 738
26| [239] #2GRJLQ9QQ #2GRJLQ9QQ Dos★★★✔
Co-Leader
5551 3903 68682 8901
27| [237] #YR0LQUU29 #YR0LQUU29 Mr.MusTafa
Elder
5549 4267 323 1143
28| [315] #2P2VCRJCV #2P2VCRJCV KZ Bekjan
Elder
5532 4674 17215 4738
29| [254] #29Y00PGJ9 #29Y00PGJ9 KZ_MAKE
Elder
5526 4197 0 1721
30| [242] #P29QRJC2 #P29QRJC2 KZ_Ayan_A
Co-Leader
5523 3153 38 2500
31| [233] #8V8QLGGY #8V8QLGGY KZ_MAKE_I
Co-Leader
5516 3344 30 945
32| [252] #J28LP029 #J28LP029 KZ_AZA_
Co-Leader
5515 5011 4564 2120
33| [252] #2R9099VCU #2R9099VCU KZ_Leader
Elder
5510 5000 1 413
34| [237] #2GJ8YY2P2 #2GJ8YY2P2 T Y S O N
Elder
5498 4989 2511 4681
35| [229] #P8VVC9LU #P8VVC9LU Kz_Daniya
Elder
5485 4259 0 626
36| [264] #V82VVJYU #V82VVJYU ZLODEY
Elder
5479 4388 4144 5829
37| [248] #8LPPYYG8 #8LPPYYG8 KZ 093 ABO 13
Co-Leader
5469 5293 38 1461
38| [238] #2R8PYP2UG #2R8PYP2UG KZ_Zhakee
Elder
5464 4822 969 6039
39| [249] #2UP0YUYRJ #2UP0YUYRJ KZ_Fara_A
Elder
5461 4770 3442 13050
40| [237] #UVVYC908 #UVVYC908 MILLIONER
Co-Leader
5442 4884 312 777
41| [267] #YVU0UJCC #YVU0UJCC ЧеМпИоН Kz_08
Elder
5430 5029 5263 3354
42| [216] #P98L899YC #P98L899YC KZ_AZA_II_
Co-Leader
5415 3947 90 3354
43| [243] #2CQV0GLYJ #2CQV0GLYJ Ереке
Elder
5406 3678 180 5471
44| [252] #29L992Q9J #29L992Q9J ** НУРИК **
Elder
5266 4854 1 850
45| [240] #29GUPULUC #29GUPULUC KZ _ ABDO _
Member
5256 4029 4 52
46| [247] #2VYCJ088 #2VYCJ088 Storm Spirit
Elder
5164 3748 74 966
47| [253] #2RCUVGLQV #2RCUVGLQV Lv.99 Eroha
Elder
5014 4813 0 405
48| [242] #GYQ8UYPY #GYQ8UYPY Ember Spirit
Member
4963 4805 0 76
49| [246] #LVPL8L0U #LVPL8L0U Steppe Spirit
Co-Leader
4932 4935 0 916

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here