#2QLR20LRQ VIETNAM COC

Clan Level

13

Description

well com anh em đến với clan vietnam coc để thỏa sức đam mê bay cup. clan tổ chức bay giải và đi war 50. tất cả các anh em đều có thể đăng ký bay qua số điện thoại 0929603456 nhận đóng góp và tài trợ qua stk 19036616064016 Tecombank Thanks

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
35864
17/50
Vietnam
open
2
5000
#2QLR20LRQ

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Base Designing

Base Designing

Newbie Friendly

Newbie Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [281] #8QJC2GRVJ #8QJC2GRVJ ❄️⚡Mưa⚡❄️
Member
5597 4622 100 581
2| [248] #JUL0Q9R2 #JUL0Q9R2 ❤️SGB❤️Tuấn Vũ
Elder
5554 3060 52 3253
3| [249] #YQCYQGU2 #YQCYQGU2 Jayden DH♥️
Member
5535 4406 5 270
4| [226] #L9VVQ2R2Y #L9VVQ2R2Y ★EmChua[18]★
Co-Leader
5431 3392 1321 6147
5| [228] #L2G80UJQ #L2G80UJQ LeAnhPro
Elder
5406 3748 0 2953
6| [275] #9VPUPY2CV #9VPUPY2CV ☀️⚡Nắng⚡☀️
Co-Leader
5361 4537 53937 4134
7| [292] #Y0CCCPY0 #Y0CCCPY0 Lâm Nguyễn
Co-Leader
5351 4023 6681 3682
8| [234] #U02LJ0U8 #U02LJ0U8 ♥️ nguyễn vũ ♥�
Elder
5259 2753 421 4487
9| [262] #2RQ0GLP #2RQ0GLP VN_DRGTÙNG
Co-Leader
5221 4988 1941 4967
10| [267] #J0V29GLP #J0V29GLP meocontina
Co-Leader
5193 4679 2103 2521
11| [252] #9LV20LPV8 #9LV20LPV8 Tyngo2015
Elder
5188 4680 1839 2265
12| [252] #VU2RRUC0 #VU2RRUC0 to rung
Elder
5185 4662 1625 2149
13| [247] #8LUUG8L0R #8LUUG8L0R VN DRAGON SỸ
Elder
5175 4052 0 53
14| [237] #L0U0CC9J #L0U0CC9J Luân⚡️Fx
Elder
5054 3694 0 499
15| [282] #820VPRVRY #820VPRVRY vượng chủ tịch
Co-Leader
5037 3958 220 477
16| [241] #9PYVPR9CU #9PYVPR9CU gia cát dự 1
Elder
5023 4605 580 628
17| [292] #9PCUGG9RL #9PCUGG9RL VN_DRGNGỌC♥️
Leader
5007 4197 544 1149

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here