#2U8J9R9V Việt Nam

Clan Level

33

Description

Tᵘʸᵉⁿ ᵐᵉᵐ ᵈᵃᵐ ᵐᵉ W͎A͎R͎ + B͎A͎Y͎ C͎U͎P͎ 🏆. Cᵘⁿᵍ ᶜʰᵘⁿᵍ ᵗᵃʸ ˣᵃʸ ᶜᵒⁿᵍ ᵈᵒⁿᵍ ᶜˡᵃⁿ ᵗʰᵃᵗ ᵛᵘⁿᵍ ᵐᵃⁿʰ 🤝 . Nᵒⁱ ᵃⁿʰ ᵉᵐ ᶜᵘⁿᵍ ⁿʰᵃᵘ ˢᵃᵗ ᶜᵃⁿʰ ❤️ Clan war trách nhiệm + đóng góp nhiệt tình 👈 KHÔNG NHẬN MEM BỎ WAR ❌

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
40626
20/50
Vietnam
inviteOnly
1
4000
#2U8J9R9V
Clan War League   War Log

Clan Labels

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Donations

Donations

Competitive

Competitive

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [257] #YCGLUQY #YCGLUQY ®Anh thợ đục.
Co-Leader
5560 4447 849 2558
2| [225] #YLCLRP88G #YLCLRP88G VN ☯️ Củ Cải
Member
5553 4864 0 0
3| [265] #9CLU9GVVG #9CLU9GVVG SGW❤Thịnh Pro❤
Elder
5542 5091 208 807
4| [264] #Q88PQLR2 #Q88PQLR2 Ku Chảnh
Elder
5522 4142 339 218
5| [281] #8C0VVCUR #8C0VVCUR ToanNguyen~
Co-Leader
5497 4934 2420 1346
6| [267] #2PJP0VY0C #2PJP0VY0C CHIM SẺ ĐI MƯA
Member
5469 4913 0 0
7| [266] #R0VGLVQJ #R0VGLVQJ VN ☯️ CAO TRÍ✍️
Member
5450 5166 252 108
8| [234] #L2VP2820 #L2VP2820 cuncon
Co-Leader
5426 5150 2 421
9| [238] #8P0L9URP0 #8P0L9URP0 VN ☯️ LOVE
Co-Leader
5415 5121 112 2157
10| [239] #LVVPCG2J #LVVPCG2J VN ☯️ Cậu Tèo❤�
Member
5388 4544 254 0
11| [249] #UVVJRYUJ #UVVJRYUJ VN☯︎ Tʜᴜ Nɢᴏᴀ
Co-Leader
5385 3563 1190 884
12| [249] #PQYG9P2UY #PQYG9P2UY VN ☯️ Tuấn HD
Leader
5373 4128 2063 1685
13| [242] #8YYLQR8JP #8YYLQR8JP VN☯️ Je t'aimes
Co-Leader
5370 3332 0 582
14| [238] #2LQQVLYQL #2LQQVLYQL VN ☯️ Phương ♊️
Elder
5366 4596 0 347
15| [306] #29VRLR9GL #29VRLR9GL VN ☯ Lê Nguyễn
Member
5337 4933 0 35
16| [251] #LRU9UL2Y #LRU9UL2Y VN ☯️ PMP
Co-Leader
5337 4656 376 765
17| [235] #2YU8GVRY2 #2YU8GVRY2 VN ☯ K°CoDo¡Thu
Member
5284 2423 0 0
18| [254] #JY9QL0Q0 #JY9QL0Q0 Sóc Nâu
Elder
5271 3614 0 895
19| [247] #2920QGJJ8 #2920QGJJ8 VN ☯️ PhỤnGTiêN
Member
5149 4741 48 0
20| [259] #2Y80UV28G #2Y80UV28G LUCKY BOY
Co-Leader
5009 4802 0 106

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here