#2UVCU9UC 贵阳名人堂

Clan Level

21

Description

冲杯部落 长住微信:whf2004115 冲杯分部:恋风部落 上古神兽

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
53492
48/50
China
open
1
5000
#2UVCU9UC

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [226] #2J9CCCU9L #2J9CCCU9L 阳子
coLeader
5619 4388 4508 9932
2| [229] #8YPYU2VVY #8YPYU2VVY 名人堂✨离骚
member
5585 4963 0 0
3| [254] #88V0VP8CP #88V0VP8CP 名人堂✨king
coLeader
5516 3736 5121 648
4| [235] #8RG2GLYPV #8RG2GLYPV ₍₍ks๑朱哥⁾⁾
member
5496 4907 316 0
5| [240] #9QR0209G #9QR0209G 鲨王❤️✨风笛✨
Elder
5495 4178 146 2026
6| [220] #PC0R9VYQ0 #PC0R9VYQ0 名人堂✨养乐多
coLeader
5458 4427 4655 1705
7| [217] #2CU2YR28V #2CU2YR28V ◥◣慠视苍鉎◢◤
Elder
5457 4223 153 426
8| [222] #L2V8GRL8V #L2V8GRL8V 640GC
coLeader
5456 5054 1077 7273
9| [246] #JLRP29LV #JLRP29LV cclray
Elder
5431 3850 1086 2464
10| [251] #L2VJVGQY #L2VJVGQY DEmON✨✨/ DRAGON
Elder
5414 5622 1009 1358
11| [225] #PL08YY0RL #PL08YY0RL ✨CN.圣光.泽神✨
Elder
5411 5150 1130 2685
12| [243] #2VGJLVV2G #2VGJLVV2G 硕儿庄
Elder
5403 4051 1846 1212
13| [241] #9JL89GG0 #9JL89GG0 BEAUTIFUL YOU
Elder
5387 5179 2051 2307
14| [216] #YQ9UV8JCC #YQ9UV8JCC ✨烟草⚡️味道✨
Elder
5387 4618 266 1096
15| [238] #8LV9RVRLC #8LV9RVRLC 威服诸侯·流云
Elder
5385 5241 1038 2524
16| [244] #8YUUYPY2L #8YUUYPY2L 硕硕庄
member
5366 4926 783 534
17| [245] #9QCP920R0 #9QCP920R0 云宣帝悦说
member
5354 5000 1329 780
18| [218] #J29Y89YR #J29Y89YR 勿盎and忒盎
member
5353 4475 83 675
19| [269] #C8YRVUJ2 #C8YRVUJ2 无敌
Elder
5346 3930 3007 1624
20| [215] #8C8UUQQU8 #8C8UUQQU8 Cupid✨唐轩✨
member
5328 4763 0 1575
21| [223] #YGLPUR229 #YGLPUR229 名人堂✨南京
member
5323 4566 0 10
22| [322] #8YUR99RVY #8YUR99RVY 木惜☄
Elder
5321 5020 2776 4616
23| [246] #8YLU2JJU2 #8YLU2JJU2 飘逸~利
Elder
5315 4339 6611 4727
24| [230] #YCL8998RR #YCL8998RR 名人堂✨围城
coLeader
5312 4781 1828 1713
25| [242] #28C88VQUC #28C88VQUC 伊甸园 新
Elder
5310 5057 571 2020
26| [267] #9G80LGUQC #9G80LGUQC 至尊*23胡庄
member
5298 5000 2317 750
27| [221] #2U0JLYVC #2U0JLYVC ImbaQ_
Elder
5292 3457 760 1439
28| [215] #JC9QP2UC #JC9QP2UC Frankie2006
member
5292 4293 41 48
29| [241] #GPY0LC2J #GPY0LC2J 暧昧
Elder
5289 5178 3071 2800
30| [225] #9G8CL9PQV #9G8CL9PQV 团泽镇蒲台村
member
5283 3783 168 1008
31| [224] #92QJPCLJ #92QJPCLJ 潮'cw.少年
Elder
5268 3562 1985 5788
32| [217] #89LU8QVJ9 #89LU8QVJ9 仇必豹df
member
5268 4790 2 48
33| [221] #Y9CP9Q2L9 #Y9CP9Q2L9 Benny
member
5238 4183 1010 1855
34| [222] #PY2G9V0 #PY2G9V0 x l
member
5226 4973 1048 1234
35| [233] #LPCY9Y92 #LPCY9Y92 大翠花儿
member
5191 2651 18 96
36| [206] #8PYLY9YGC #8PYLY9YGC 风中单位
Elder
5173 4770 302 9238
37| [222] #8YC02ULUR #8YC02ULUR 故人已不在
member
5153 4177 153 1329
38| [225] #RULL0R0L #RULL0R0L 连小明⼂
member
5141 4423 69 377
39| [214] #90LJPGYY8 #90LJPGYY8 么么哒^3^
member
5139 3289 252 304
40| [225] #2J2Y9PRRP #2J2Y9PRRP 迷途小护男
member
5138 4690 30 1103
41| [236] #QYJJQ8QQ #QYJJQ8QQ 很纯很暧昧
member
5132 4759 206 1303
42| [222] #8QV9QR2PP #8QV9QR2PP 青果青橙❤
member
5126 5137 337 315
43| [223] #LPPQ0CQUG #LPPQ0CQUG 缘-灭
member
5120 4791 2836 761
44| [245] #RVYLG8QQ #RVYLG8QQ 名人堂✨荷坳
coLeader
4957 5018 7731 1036
45| [263] #URPJP28J #URPJP28J 步步_san
member
4953 3747 135 312
46| [222] #PCGLQYL0 #PCGLQYL0 怕踢村
Elder
4147 5231 2395 3145
47| [250] #J9JGQY8U #J9JGQY8U 不要跟朕抢第一
Elder
3508 5093 3350 9811
48| [194] #PUU0CQGP9 #PUU0CQGP9 野区温柔、速本捐
leader
2502 2150 9539 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here