#2V9UVCLU 1ST.VIETNAM

Clan Level

21

Description

PAGE CLAN TRÊN FACEBOOK : 1ST.VIETNAM

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
53685
50/50
Vietnam
inviteOnly
1
5000
#2V9UVCLU

Clan Labels

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Donations

Donations

Friendly

Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [200] #29PJ8U099 #29PJ8U099 ELECTRO DRAGON
coLeader
5549 3771 21579 11596
2| [228] #89G8QCUR #89G8QCUR །།ཽ༼Thỏ Phê༽
coLeader
5539 3467 4918 8673
3| [210] #PRP80GQVP #PRP80GQVP Quang ánh
coLeader
5526 4420 8987 12952
4| [232] #9JP08LGC #9JP08LGC KIÊN_DRACULA
Elder
5516 4208 2373 3871
5| [211] #GVC902C #GVC902C --TRƯỜNG GÀ----
coLeader
5494 2787 9360 12481
6| [237] #RRCUQJP0 #RRCUQJP0 Phú Thợ Xây ^_^
coLeader
5476 4162 15277 13722
7| [251] #28L9CGUYU #28L9CGUYU Nam Pc
leader
5472 3425 25906 13304
8| [220] #29220C9P9 #29220C9P9 Hiêp Sa Đéc
Elder
5455 3735 4693 11889
9| [244] #V208Q2R #V208Q2R nncvta
coLeader
5438 4353 15358 12975
10| [209] #RJ0JV2JP #RJ0JV2JP ⭐️⭐️Xị⭐️Rư
Elder
5437 3546 310 8968
11| [219] #9J0RJLUU #9J0RJLUU hoang pham pro
Elder
5431 3011 6190 7420
12| [212] #GLU0CP9P #GLU0CP9P ✨be1✨
Elder
5426 4296 920 8871
13| [216] #2PJ92L82U #2PJ92L82U MiA
coLeader
5409 4032 6331 12682
14| [227] #8G8L92RCR #8G8L92RCR lenh ho xung
member
5401 3005 0 42
15| [224] #Q02UJGCV #Q02UJGCV ⚔Sát Thần⚔
Elder
5398 3909 12596 13926
16| [228] #PJY0VJP2 #PJY0VJP2 ❤️Thiên Thần❤️
coLeader
5363 4078 25458 13924
17| [206] #2UQ90UQVC #2UQ90UQVC ⭐⭐Thảo⭕Nguyên⭐
Elder
5343 3439 1008 840
18| [195] #9RCQV08RY #9RCQV08RY ****Xu Xu***
Elder
5339 3941 112 144
19| [211] #2PVJYU029 #2PVJYU029 ❤Bố•Euro❤
coLeader
5290 3467 26161 5916
20| [235] #VYRP0G80 #VYRP0G80 Trang ☆☆ Trọng
coLeader
5286 4598 17197 7539
21| [182] #2LJV090YP #2LJV090YP hào - mậpp❤️
Elder
5285 3785 1109 6606
22| [178] #2R82GVRQV #2R82GVRQV EL PULGA
member
5267 3252 136 1296
23| [224] #PGCRPR88 #PGCRPR88 lxanh
Elder
5264 4307 837 10554
24| [205] #C8PCGRPL #C8PCGRPL duy khánh
member
5256 3366 907 630
25| [182] #PR89GVQL #PR89GVQL ༄Gấu Nhồi Boom༄
Elder
5252 3166 1851 6217
26| [206] #90GUUP8GJ #90GUUP8GJ Sua VINAMILK
member
5243 3810 382 252
27| [217] #YJJV802V #YJJV802V ™ NhẫN ™
Elder
5240 3343 8174 7274
28| [217] #VL0Y9GGP #VL0Y9GGP Minh-Lý
Elder
5229 4261 6806 5577
29| [221] #J9Y88UPG #J9Y88UPG CÔNG AN TỈNH
Elder
5226 4062 0 84
30| [209] #9UQQ9UU8 #9UQQ9UU8 ♦️VN. Be Yours♦
Elder
5210 2976 9924 11145
31| [219] #Q2GLLGGG #Q2GLLGGG nguyễn mạnh nam
Elder
5191 4465 2923 5752
32| [255] #YVQLJ0JV #YVQLJ0JV S-007
coLeader
5191 3792 25362 5580
33| [216] #8Y2Y2Y0R #8Y2Y2Y0R Trung Laos
Elder
5182 3838 818 10702
34| [182] #9YLP08JVL #9YLP08JVL Chiến_Star
member
5179 4290 617 1515
35| [231] #YP0GVQYQ #YP0GVQYQ Lucky Star
Elder
5160 4107 7053 11598
36| [195] #YR09292Q #YR09292Q NhimHo
Elder
5154 4052 8393 5944
37| [209] #2LQL8P2QP #2LQL8P2QP Quý Đầu To
Elder
5148 3410 4117 3868
38| [187] #P0YYJLV0 #P0YYJLV0 Quân
member
5137 3914 4628 4884
39| [206] #9RUPQ80P #9RUPQ80P Côca
Elder
5114 2987 4300 12526
40| [214] #CCVQVCLP #CCVQVCLP TAO ! 16
member
5098 3971 1024 955
41| [191] #8UJRJL220 #8UJRJL220 SỰ THẬT TN
Elder
5088 2923 2662 7895
42| [183] #9CJ28CJGU #9CJ28CJGU DUNG PL
Elder
5084 2701 4512 3955
43| [218] #2299GJYVV #2299GJYVV Chi Trung
Elder
5074 3782 7249 6033
44| [224] #VQV0J2JJ #VQV0J2JJ luu dan ba duy
Elder
5041 3310 4997 9400
45| [218] #GYUUJ0QQ #GYUUJ0QQ S2 Đắc Trần S2
member
5040 3543 106 726
46| [213] #YR8Q2C82 #YR8Q2C82 tamtne
Elder
5025 3626 2724 8252
47| [227] #P2JUCUP0 #P2JUCUP0 nam456456
Elder
5015 2888 6907 10018
48| [213] #809R2GQPQ #809R2GQPQ TUẤN ĐẠI VƯƠNG
Elder
4988 2866 8759 5902
49| [259] #RYRLQCJ0 #RYRLQCJ0 1ST. CAVE CHÚA
coLeader
3033 3531 47550 1861
50| [167] #L0YC9GV2 #L0YC9GV2 ༄༼ཽThỏ⚔️Phê
member
2655 2778 1131 67

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here