#2Y9GRLG2R Grand Park

Clan Level

16

Description

Mùa giải SS3/2023 clan GRAND PARK bay cúp. Leader Phạm Hữu Hoàn tài trợ 💚10M💚, ae ai bay thì đóng phí 500k(Sau đó lấy tổng mn đóng cộng 10M ra giải. Add zl 0981458395 để tham gia nhóm ****iao lưu! Welcome.

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
57703
50/50
Vietnam
inviteOnly
0
5500
#2Y9GRLG2R
Clan War League   War Log

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [245] #GQR0PGJL #GQR0PGJL 1608
Elder
6233 2901 589 878
2| [236] #PRJC2PQPP #PRJC2PQPP thaihuynh
Elder
6011 4262 645 843
3| [236] #RJURUU8J #RJURUU8J ❤️Vô Tình❤️
Elder
5985 3704 168 941
4| [227] #PJ8R88V8L #PJ8R88V8L abc
Elder
5969 3990 45 477
5| [281] #G0U9YGVR #G0U9YGVR ღ➳TũnTũn⇠
Elder
5962 5088 45 477
6| [238] #2U8P99PJ #2U8P99PJ thế đào 2
Elder
5879 2806 5 524
7| [240] #LQ9LUCR8 #LQ9LUCR8 £ãø Đại
Elder
5864 3468 120 294
8| [248] #Y0LRCQRQ #Y0LRCQRQ bi
Member
5863 4423 631 1173
9| [262] #20VU0UGRQ #20VU0UGRQ Quốc•Huy
Elder
5860 4994 1644 651
10| [249] #JRGCJ02L #JRGCJ02L Ranger❤️Rajat™
Co-Leader
5857 4941 6786 53
11| [253] #8QJRCR9Q #8QJRCR9Q an den
Elder
5846 3134 265 4445
12| [251] #82Y8V9UU #82Y8V9UU Chiến binh clan
Elder
5843 4860 219 0
13| [277] #29P0G9JLQ #29P0G9JLQ Tài Queo
Elder
5837 4112 2654 8396
14| [260] #2JRQ2LQ9 #2JRQ2LQ9 [NA] Quỷ Vương
Elder
5832 3158 0 308
15| [290] #9J98GP2LV #9J98GP2LV ❤B࿆ố࿆E࿆u࿆r࿆
Co-Leader
5822 4690 3383 0
16| [245] #LCCLCRJL #LCCLCRJL ๖ACE✪Đông☬is༂
Elder
5822 3068 174 83
17| [237] #Y08JYYVU #Y08JYYVU ❤️DHA❤️
Co-Leader
5769 4049 2321 8502
18| [263] #8LUV2L0P #8LUV2L0P Đức Pнạм 84✌ᵛ
Co-Leader
5764 4815 69211 8811
19| [255] #U92RYRR0 #U92RYRR0 Fly
Elder
5759 3318 5 891
20| [262] #YRP22R9C #YRP22R9C ❤️TRUNGPHẠM❤️3
Co-Leader
5749 4437 1442 16893
21| [238] #208LVPUR2 #208LVPUR2 Bố Già
Elder
5731 5333 288 10405
22| [245] #8P0PG2VJJ #8P0PG2VJJ C3☆isumju☆C10
Member
5703 3291 0 250
23| [249] #G8LLC9UP #G8LLC9UP Hoangando.81
Elder
5702 3328 77 14617
24| [231] #YYLU0V0QG #YYLU0V0QG win boy
Member
5695 4328 311 4957
25| [240] #9RRGRY2UY #9RRGRY2UY MC✨BÍCH✨TIỀN
Elder
5645 3088 64 1241
26| [249] #2Y8UQYRVU #2Y8UQYRVU ꧁༺тнu♥ᴀɴн༻
Member
5617 5001 774 1089
27| [228] #PCV2UJ898 #PCV2UJ898 SVAE ❤️LOVE❤️
Member
5612 5009 38 3949
28| [240] #2L9RUG9V9 #2L9RUG9V9 〽️CHONRATH
Elder
5596 4244 20 523
29| [229] #YRRYY998U #YRRYY998U BH❤️Dung_1star
Elder
5581 4859 4 5020
30| [224] #80QQ00LUV #80QQ00LUV anh ba quân
Member
5532 3218 2382 5146
31| [237] #89CCJV0G8 #89CCJV0G8 Brother Cherry
Member
5521 2655 228 677
32| [252] #GGVY2RVQ #GGVY2RVQ MR Trần Tình
Member
5505 5008 2614 802
33| [252] #2G2LRRRUJ #2G2LRRRUJ Ảo❤LiZy
Elder
5504 4439 9641 6687
34| [269] #2PVJYU029 #2PVJYU029 Thái Uyên
Co-Leader
5486 4827 515 498
35| [256] #9RRYY9YG #9RRYY9YG maggie lam
Leader
5470 4236 1911 7588
36| [232] #PG2YRUQ0 #PG2YRUQ0 chua tung so
Member
5468 4181 4117 6193
37| [257] #2CL2QC0L #2CL2QC0L KMH HuyCong87
Elder
5464 5000 373 1126
38| [239] #P0GYYLV90 #P0GYYLV90 sumo2018
Member
5454 4637 2190 3285
39| [230] #PY29LRCV #PY29LRCV AK
Member
5439 5288 689 2718
40| [246] #PVJUPP80L #PVJUPP80L Mr️✨Trường✨18+
Member
5352 4775 1308 7789
41| [233] #PU20980QC #PU20980QC ★Hắt_Long★
Member
5314 5024 1065 4020
42| [243] #LCJ98RPC #LCJ98RPC TUẤN HD
Member
5209 3903 79 735
43| [259] #92UP8U2P #92UP8U2P ♥️Mạnh⚔️Hải
Member
5180 5075 1835 1051
44| [241] #UYJQ8PQR #UYJQ8PQR Zalatan Nghĩa !
Member
5017 3794 30 2208
45| [252] #LQPQPURV #LQPQPURV ♥☆ân♥
Elder
4835 4136 170 2524
46| [247] #2VCG2GRPJ #2VCG2GRPJ Mã Siêu
Elder
4780 3503 151 2799
47| [239] #2JJR9080C #2JJR9080C Grand Park Vip
Member
3010 3542 1890 0
48| [227] #2JCY222C0 #2JCY222C0 Ảo❤Lizy
Member
2832 2875 4404 216
49| [190] #9CJPLUPRQ #9CJPLUPRQ MC☞QŨY☞DỮ
Member
2693 2738 1110 0
50| [184] #99RYR2CQG #99RYR2CQG KMH WooBin⚡
Member
2304 2213 195 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here