#2YLY9J08 U保护伞『克瑞斯』

Clan Level

15

Description

保护伞欢迎各位冲杯爱好者。部落现金奖励每赛季冲杯前十,19年3月赛季奖励翻倍,庆祝首领升级做父亲。审核微信:gyy1227680211🇨🇳

Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
55841
50/50
China
inviteOnly
4200
#2YLY9J08
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [212] #P0QCCPPQ #P0QCCPPQ 雨❤️林
Elder
6200 3886 1987 4149
2| [228] #2YPJ8PGCG #2YPJ8PGCG 龙哥
Elder
6036 4254 8052 12589
3| [234] #2URJ88Q2U #2URJ88Q2U 明♥月
Elder
5981 3252 6943 12215
4| [200] #8UUQC08V0 #8UUQC08V0 牛图神
Elder
5980 4581 4248 23999
5| [235] #2G00QCY8G #2G00QCY8G 红发香克斯
member
5978 4014 3351 2039
6| [210] #GYV0L8CQ #GYV0L8CQ 涅槃
member
5962 3732 575 449
7| [201] #8JCGGCR0Q #8JCGGCR0Q 好不好
Elder
5905 3811 12537 17680
8| [215] #QGJPU9C9 #QGJPU9C9 世外桃源
Elder
5882 3865 12769 7775
9| [225] #28CULGRVU #28CULGRVU Led
Elder
5870 4868 5879 9350
10| [203] #9P8UY9L8V #9P8UY9L8V 饼芋记·甜品
coLeader
5850 4178 11241 19332
11| [207] #UGV22R0G #UGV22R0G 席卷的风
Elder
5801 1213 822 3762
12| [221] #22U28U8LL #22U28U8LL 无敌jimmy一号
member
5753 3868 3342 3319
13| [192] #28QQC9YVV #28QQC9YVV 夜慕、大舅
Elder
5740 4595 3892 16588
14| [213] #2L9PCCRPU #2L9PCCRPU ༄睥睨狂瀾༺○༻
member
5647 4100 296 548
15| [162] #89YYGYLLY #89YYGYLLY 神秘瀑布镇
member
5625 2225 1937 13652
16| [231] #J92QCJLU #J92QCJLU Duncan^_^^_^g
Elder
5588 4412 10351 8341
17| [218] #V2P2Y8U #V2P2Y8U Karen Lee
member
5582 3076 1706 8975
18| [174] #9VQUVRR2R #9VQUVRR2R 壹帆风顺
member
5565 2927 1076 2474
19| [236] #8V8J9CLVG #8V8J9CLVG 林海村
member
5515 4397 288 40
20| [214] #2YUGJRC82 #2YUGJRC82 南柯一梦
member
5507 3835 5604 8124
21| [159] #PQY0CQ80L #PQY0CQ80L 蜘蛛侠hd
member
5476 3831 464 1196
22| [207] #20RV0RJQJ #20RV0RJQJ China MMA fight
member
5380 4473 1570 3900
23| [222] #PJC9VQ8P #PJC9VQ8P kimi
leader
5346 4020 19904 7705
24| [241] #2LJL02Y00 #2LJL02Y00 小豹宝宝
member
5345 2279 1993 3480
25| [217] #QJQUG92V #QJQUG92V EMPIRE✨满天星
member
5329 3568 1585 7830
26| [258] #RVLQJ0QR #RVLQJ0QR KK
Elder
5304 3310 2360 4612
27| [182] #P2GCL8RV #P2GCL8RV 莎莎
member
5240 2079 2859 7290
28| [204] #GVLVGV2G #GVLVGV2G 齐天大胜--Lsasd
member
5189 2547 4004 4012
29| [182] #80Q9V0J99 #80Q9V0J99 老斑鸠
coLeader
5170 4586 1391 6394
30| [169] #9229C0Q2 #9229C0Q2 北凉徐龙象
member
5151 2352 132 421
31| [170] #2LU2Q09UR #2LU2Q09UR 1.8米长腿冲出亚洲
member
5092 3603 1158 4100
32| [190] #28GCJJ8PJ #28GCJJ8PJ 韩皮皮
Elder
5064 3223 1644 6944
33| [179] #92QLR9JYV #92QLR9JYV Rannish
member
5034 4055 2235 8160
34| [164] #2G2J09GVP #2G2J09GVP 丶小俊
Elder
4792 2568 2736 16867
35| [185] #28L2LPGQL #28L2LPGQL kiss ★☆■□志
member
4705 1862 4536 2992
36| [191] #2U9J9J998 #2U9J9J998 jounson
Elder
4600 2923 5712 15517
37| [221] #VJCYJP82 #VJCYJP82 U保护伞.GYY
coLeader
4583 1753 987 502
38| [185] #2PGQ8PY #2PGQ8PY 关李春氏
member
4459 3070 1452 0
39| [178] #9RVP8QPU2 #9RVP8QPU2 权哥
member
4377 4001 772 2712
40| [156] #8GVUUQPG9 #8GVUUQPG9 Sprit
member
4366 3012 528 4576
41| [215] #V8L22QU9 #V8L22QU9 腐神
member
4121 3901 1815 2546
42| [156] #RQC8Y0GC #RQC8Y0GC ❤️KK的支持妹
member
3604 985 80 1932
43| [149] #89JPUPG0L #89JPUPG0L 海2
member
3296 2090 97 6231
44| [160] #2CUJU0R #2CUJU0R 老斑鸠
Elder
3131 2796 1507 9308
45| [204] #8L2JL8P9U #8L2JL8P9U ◆純訷◆ Mr 瞿
member
3098 3517 720 2186
46| [225] #8JG89Q2C #8JG89Q2C 我以退隐归深山
member
3026 3015 51914 72
47| [195] #9Q8QP9QY0 #9Q8QP9QY0 路奇
member
2611 2452 127534 0
48| [164] #UCC80PG2 #UCC80PG2 ylqqq
Elder
2496 3512 3573 71257
49| [140] #Y0GVQVLPJ #Y0GVQVLPJ Whosyourdaddy
coLeader
2330 2858 1516 2815
50| [218] #R9VPYULR #R9VPYULR 风花雪夜倾城绝
member
2290 1840 49661 5004

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com