#2YU22YY BATTLE RAGE

Clan Level

28

Description

Sân chơi miễn phí cho anh chị em đam mê COC Việt Nam✅ Clan nhiều anh em cao tuổi, chơi vui vẻ, trách nhiệm✅Liên lạc Mr Mun Line: nghi03052008 hoặc Mr.Danh :thanhdanh12345 😘🇨🇦🇻🇳🇼🇸🇳🇿🇦🇺🇺🇸🇫🇷 Thanks

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
56661
48/50
Vietnam
inviteOnly
31
5500
#2YU22YY
Clan War League   War Log

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Friendly

Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [238] #2PUQ29UGJ #2PUQ29UGJ Khổng Hùng
Elder
5987 5000 499 792
2| [236] #PYPVRQUCQ #PYPVRQUCQ ✨Vô Tình✨
Co-Leader
5975 2315 221 616
3| [250] #9U9UG2CGL #9U9UG2CGL A3-VN❤️MAN UNT✨
Elder
5962 5177 398 501
4| [224] #9P9CPYQQU #9P9CPYQQU gia cát dự
Elder
5942 3965 82 790
5| [233] #8GYQLCQ08 #8GYQLCQ08 Q8Jack
Co-Leader
5913 3785 718 1060
6| [259] #J98VUVQ0 #J98VUVQ0 Hồng Đỗ
Elder
5897 3624 169 661
7| [272] #8PU998CR #8PU998CR ❤️☠️ⒿⓄⓀⒺ
Elder
5873 4762 656 431
8| [255] #9GPGPR828 #9GPGPR828 Empire COC
Elder
5859 3113 1324 802
9| [245] #29VPVR809 #29VPVR809 ༄༄Thái Tổng༄༄
Elder
5850 5028 622 989
10| [258] #LL0G9JGG #LL0G9JGG BeGabtes TP
Elder
5850 5000 249 689
11| [235] #20U9URVQY #20U9URVQY VNF༺⭐️Mr.Phú⭐️
Elder
5847 3989 8518 15264
12| [261] #GYJ2GLVG #GYJ2GLVG ✨Fly✨
Elder
5799 3620 167 942
13| [263] #2RLLQ2VV8 #2RLLQ2VV8 Mạnh Huy
Elder
5797 4868 347 862
14| [271] #L8YYLPG9 #L8YYLPG9 Zeus
Elder
5778 5000 11218 15864
15| [258] #YR8P2YVC #YR8P2YVC ❤️Gia•Hưng❤️
Elder
5761 4005 344 714
16| [258] #U80PPC9 #U80PPC9 lytamhoan
Elder
5761 4312 1177 1384
17| [245] #RQ8J2JQ #RQ8J2JQ MaMa Tổng Quản
Co-Leader
5757 4594 5107 14703
18| [283] #2YPCUV9RP #2YPCUV9RP ⚜️Shady⚜️
Elder
5735 4884 299 714
19| [315] #8PCQ89JQC #8PCQ89JQC Shady
Co-Leader
5716 5302 6975 583
20| [255] #JG0CYCYG #JG0CYCYG tuuqui
Co-Leader
5678 4204 8285 9114
21| [264] #YC0J02LG #YC0J02LG Rika®༄ིོྀཽུ
Elder
5666 5048 6637 12495
22| [255] #L9RYQ2YP #L9RYQ2YP Mr.Mun
Co-Leader
5647 4842 9773 16382
23| [246] #CJ9QGP9C #CJ9QGP9C Giadinhlaso1
Co-Leader
5630 3853 5676 6822
24| [222] #LG0G2CRQY #LG0G2CRQY Dr Shroom
Co-Leader
5621 4506 154 486
25| [260] #VQ9GRJJV #VQ9GRJJV Cherry
Co-Leader
5600 4640 2925 12047
26| [290] #2JLGYJ0L #2JLGYJ0L Thành Biên Hoà
Co-Leader
5578 4941 29858 12224
27| [243] #8JPJPPYYG #8JPJPPYYG mikeD3
Elder
5562 4511 106 7189
28| [238] #PPCCRPP2 #PPCCRPP2 ❤️Viết Tuân❤️
Elder
5547 4506 2961 6761
29| [251] #2UY8GQPV2 #2UY8GQPV2 Tony Thanh
Elder
5519 4556 9415 7021
30| [306] #R9L8LQVY #R9L8LQVY STAR⚡️AIR
Elder
5511 4525 11530 8314
31| [258] #802PQV89 #802PQV89 VAE❤THẾ lv99
Elder
5491 2139 754 6636
32| [316] #P098U9R #P098U9R STAR⚡️ AIR
Co-Leader
5467 4663 49010 13374
33| [256] #VRLYR0C #VRLYR0C Pandora Mac
Co-Leader
5464 4855 6581 9111
34| [245] #J9RJ09GL #J9RJ09GL ❣️☞KuPi❣️
Elder
5410 4700 1369 4922
35| [236] #GRG2G8QR #GRG2G8QR ❤️ SAN SAN ❤️
Elder
5393 3403 506 4410
36| [258] #8GP9JJU0 #8GP9JJU0 ace
Co-Leader
5314 3452 3283 2915
37| [251] #GUR2VQJQ #GUR2VQJQ dont cry baby><
Elder
5314 3486 699 1532
38| [238] #2GPGUUV0 #2GPGUUV0 Gentle Death
Elder
5275 4671 32 4886
39| [247] #9QQQR0G8J #9QQQR0G8J ༄ BH_VIP88 ༄
Elder
5244 3588 0 295
40| [258] #2PJVU0R9 #2PJVU0R9 Tuan Le
Elder
4834 5038 2327 4096
41| [261] #VLYQR8PJ #VLYQR8PJ Mr..An
Co-Leader
4633 4234 2278 884
42| [240] #CG2J0CUJ #CG2J0CUJ Mr.Boy
Co-Leader
4384 4319 396 0
43| [230] #88LC80P00 #88LC80P00 BM_EverLasting
Member
3233 4646 2635 0
44| [263] #LYPGLC2L #LYPGLC2L powerhoang
Co-Leader
2658 4992 431 717
45| [249] #880V9YV20 #880V9YV20 Alex
Member
2506 2743 121 0
46| [159] #LPYCLUG98 #LPYCLUG98 ngocngoc
Member
2489 2783 1835 0
47| [132] #LCG8J2RCP #LCG8J2RCP ༒༺Mr ༵Phú༻༒
Member
2050 1693 3184 75
48| [71] #QQ08RC0LV #QQ08RC0LV Minh Châu
Leader
1189 513 2 2616

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here