#2YU22YY BATTLE RAGE

Clan Level

22

Description

Giải FREE hàng tháng🔥Tuyển Anh Chi Em đam mê bay cúp 🏆, máu War ⚔️, Đăng kí bay liên lạc Line ID: Thanhjina or thanhdanh12345 100% Fairplay No mod, Tấu hài trên Youtube, Fb: Akari Gaming

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
50951
48/50
Vietnam
inviteOnly
3
5000
#2YU22YY

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [229] #8G80JCU2 #8G80JCU2 thanhjina no2
Elder
5632 2790 0 0
2| [223] #Q0YV2QPL #Q0YV2QPL *CÁ CHÉP VÀNG*
Elder
5260 4061 211 603
3| [226] #9QP88QL9 #9QP88QL9 ⭐️Nie⭐️Yang⭐️
Elder
5230 4972 1028 376
4| [240] #29CPC2CJL #29CPC2CJL ⚡️TOÀN PRO⚡️
Elder
5207 3515 0 496
5| [236] #GPQGC0 #GPQGC0 GiaDinhLaSo1
coLeader
5200 4794 158 539
6| [229] #99UUPQQG #99UUPQQG BDC... Hi
Elder
5163 5000 96 509
7| [222] #CG9V2YU9 #CG9V2YU9 Be / Cô / đơn /
Elder
5157 5000 124 539
8| [230] #8P8UJGLQ8 #8P8UJGLQ8 lion heart
Elder
5154 4261 0 407
9| [247] #82YUJ90PP #82YUJ90PP HUỲNH NGÂN
Elder
5142 5000 0 479
10| [230] #QYRUGR2U #QYRUGR2U VX-Phi Công Già
coLeader
5134 5000 0 282
11| [230] #VJ298Q9Q #VJ298Q9Q VX-Phi Công Già
Elder
5133 5000 94 237
12| [228] #8JV2GCPRP #8JV2GCPRP Maysar al-king
Elder
5126 3976 0 329
13| [219] #Y9GLYGUV #Y9GLYGUV phatdat
coLeader
5122 3052 0 235
14| [213] #29LPPVR0Y #29LPPVR0Y DANY AZZAM
Elder
5108 4055 77 329
15| [230] #L99CRC28 #L99CRC28 Uchiha Madara
Elder
5082 3859 0 141
16| [242] #8JLCJQ8J #8JLCJQ8J ⚜️TRUNG HIẾU⚜️
Elder
5066 3591 0 188
17| [194] #92VV8PCC #92VV8PCC ༄Long༴Hoàng༄
Elder
5061 4823 20 235
18| [253] #PQJQYULP #PQJQYULP ༃གLeGeNd FREDI༽
coLeader
5042 3600 0 154
19| [220] #8CGJ89UQ8 #8CGJ89UQ8 Anie♡PanDa
Elder
5032 5000 731 231
20| [219] #8GP9JJU0 #8GP9JJU0 ace
coLeader
5021 3614 0 199
21| [220] #U0GLJ0G9 #U0GLJ0G9 lun
Elder
5018 5015 75 282
22| [239] #2PJVU0R9 #2PJVU0R9 Tuan Le
Elder
5015 5000 0 94
23| [248] #GYQ9LRLC #GYQ9LRLC korn
Elder
5005 4691 18 135
24| [223] #2Q29G9RP0 #2Q29G9RP0 Demi xinh đẹp
Elder
5005 4701 0 77
25| [239] #QQ9YG8JP #QQ9YG8JP HTHsezu♥️Mì Xíu
Elder
5001 3708 0 47
26| [237] #2UV2QL0Y0 #2UV2QL0Y0 Antoun al-king
coLeader
5001 4569 0 77
27| [265] #8PJUJ0YJ #8PJUJ0YJ !EDO BRO!
leader
5000 4754 0 77
28| [259] #2JLGYJ0L #2JLGYJ0L Thành Biên Hoà
coLeader
5000 3226 0 0
29| [209] #8RRCLCGG9 #8RRCLCGG9 ༆༎ོིFREDI༎ོ
Elder
5000 3224 0 0
30| [211] #PLPL00R99 #PLPL00R99 ⚜️Vô Tình⚜️
coLeader
5000 2078 0 0
31| [225] #2809VYPP8 #2809VYPP8 ❤️Vô Tình❤️
coLeader
5000 4394 0 0
32| [230] #GCVR2GGU #GCVR2GGU Anh Hứa
Elder
4998 3712 0 47
33| [218] #GJR2V0R0 #GJR2V0R0 ✌Nhơn Ka Ka✌
Elder
4993 1942 48 154
34| [242] #PUUJG8UC #PUUJG8UC danhchet
coLeader
4992 4726 0 77
35| [255] #9ULUG202 #9ULUG202 TaReK
coLeader
4991 4221 0 77
36| [220] #9GVYJ282 #9GVYJ282 Akari gaming
Elder
4983 3897 0 141
37| [227] #Y0R02CRP #Y0R02CRP TAREK
Elder
4979 3712 0 77
38| [275] #C9Q8L90C #C9Q8L90C ༺ༀ༼FREDI༽ༀ༻
Elder
4974 4899 45 77
39| [232] #2C9PJ22YV #2C9PJ22YV GREAT KING
member
4970 2964 0 77
40| [241] #QRYUQ08C #QRYUQ08C ࿐ོ✯Tường♥️Vy
Elder
4968 3161 117 0
41| [216] #P89V2PY8 #P89V2PY8 song jia xun
Elder
4961 4123 0 0
42| [232] #8PCQ89JQC #8PCQ89JQC Shady
Elder
4961 4593 3323 0
43| [220] #RQ8J2JQ #RQ8J2JQ thanhjina no3
Elder
4949 3505 107 0
44| [228] #9JQC9V2G #9JQC9V2G ivan
Elder
4926 4828 0 77
45| [219] #8UJPCRGY #8UJPCRGY ❤Princess❤
Elder
4917 2564 0 0
46| [244] #UYC2RGGU #UYC2RGGU <piere>
Elder
4908 4703 0 0
47| [246] #QRJJYRV0 #QRJJYRV0 HUỲNH THÙY NGÂN
coLeader
4662 2731 1460 2
48| [254] #GVY88LR2 #GVY88LR2 ༻࿇༆TRÂM༒ANH༆
coLeader
3683 3563 371 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here