#2YU22YY BATTLE RAGE

Clan Level

21

Description

Giải Free hàng tháng, tuyển ace chơi donate nhiệt tình, war trách nhiệm⚜️Liên Lạc LINE ID: Mạc Đức Thành đăng kí. Bay là phụ, giao lưu là chính.

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
55452
50/50
Australia
inviteOnly
1
5500
#2YU22YY

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Competitive

Competitive

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [223] #2809VYPP8 #2809VYPP8 ❤️Vô Tình❤️
coLeader
5901 4394 8593 6203
2| [258] #2JLGYJ0L #2JLGYJ0L thanhjina
Elder
5807 3226 2708 2342
3| [224] #Y0R02CRP #Y0R02CRP TAREK
coLeader
5803 3658 9501 6885
4| [226] #8G80JCU2 #8G80JCU2 T❤️T
leader
5753 2790 1613 2903
5| [229] #8L29VQVRP #8L29VQVRP ⚡️Vô Tình⚡️
coLeader
5649 3748 7812 7340
6| [228] #QYRUGR2U #QYRUGR2U VX-Phi Công Già
coLeader
5623 5108 5972 8997
7| [225] #9QP88QL9 #9QP88QL9 ⭐️Nie⭐️Yang⭐️
Elder
5621 4927 4806 6645
8| [234] #LL9Q9JU8 #LL9Q9JU8 MR.CHIEN.ATM
coLeader
5600 2923 1656 2398
9| [228] #VJ298Q9Q #VJ298Q9Q VX-Phi Công Già
member
5585 5283 2174 2474
10| [246] #R8LJP0PC #R8LJP0PC Tuyên VT
Elder
5558 3378 4841 6441
11| [225] #9U9UG2CGL #9U9UG2CGL A3-VN❤️MAN UNT✨
Elder
5521 5241 4628 8183
12| [215] #C0R9UJ8V #C0R9UJ8V ⚡️TốngGjang⚡️
Elder
5513 2855 1095 3565
13| [214] #RQYRG8C0 #RQYRG8C0 HOANGANDO.81
Elder
5503 2457 783 3940
14| [215] #2GLGJL28L #2GLGJL28L ❤Kẻ Du Mục❤
Elder
5499 4432 415 3302
15| [222] #8PCQ89JQC #8PCQ89JQC Ken
Elder
5496 4695 9952 3791
16| [227] #99UUPQQG #99UUPQQG BDC... Hi
Elder
5494 5113 1540 3586
17| [227] #2JL22JJ8 #2JL22JJ8 BHW❤️FAMILY
Elder
5490 3343 1100 9386
18| [218] #RQ8J2JQ #RQ8J2JQ T❤️T
Elder
5487 3505 2232 2312
19| [232] #8V9UUJ82 #8V9UUJ82 ⚡️VX-Minkute⚡️
Elder
5485 4802 4569 7986
20| [219] #Q0YV2QPL #Q0YV2QPL *CÁ CHÉP VÀNG*
Elder
5476 4071 2781 3700
21| [214] #PQ2VPY20 #PQ2VPY20 ™...tiến yd no1
Elder
5470 2926 249 1207
22| [191] #89QLC9CL #89QLC9CL ♤♡◇Đức Bảo◇
Elder
5464 3616 743 3773
23| [236] #VJC2RJ9V #VJC2RJ9V 《☆♡.kUtUn. ♡☆
Elder
5445 4556 230 7551
24| [262] #8PJUJ0YJ #8PJUJ0YJ !EDO BRO!
coLeader
5436 4785 19370 3469
25| [247] #PQGCGY02 #PQGCGY02 CÔNG CHÍNH
Elder
5427 4655 1082 2167
26| [224] #LJCLUY9U #LJCLUY9U ༒ྉᴿᴵᴺ⚛︎ᴰ
Elder
5403 3069 2099 2295
27| [237] #2PJVU0R9 #2PJVU0R9 Tuan Le
Elder
5386 5026 2486 3135
28| [234] #QGYRUCRJ #QGYRUCRJ ⭐️❤️DucAnh2402༄
Elder
5376 4599 1932 2113
29| [233] #RLPYRCQJ #RLPYRCQJ THIÊN TƯỚNG
Elder
5368 4466 892 3088
30| [247] #GYQ9LRLC #GYQ9LRLC korn
Elder
5366 4744 6093 7354
31| [234] #L800L0QL #L800L0QL MR.Đỏ Sài Gòn
coLeader
5363 3499 4104 6769
32| [183] #92VV8PCC #92VV8PCC ༄Long༴Hoàng༄
Elder
5356 4850 2125 2269
33| [228] #8P8UJGLQ8 #8P8UJGLQ8 lion heart
coLeader
5351 4236 2507 8060
34| [239] #QRYUQ08C #QRYUQ08C ࿐ོ Maybe I♥️T࿐
coLeader
5347 3332 1691 2128
35| [226] #8JV2GCPRP #8JV2GCPRP Maysar al-king
Elder
5346 3976 1434 9647
36| [238] #98PVYQVU #98PVYQVU ✨VX-Lâm_Vinh✨
coLeader
5334 3608 20378 9498
37| [213] #8GP9JJU0 #8GP9JJU0 ace
coLeader
5332 3821 21210 8754
38| [239] #PUUJG8UC #PUUJG8UC danhchet
coLeader
5322 4790 6163 3792
39| [236] #2RJGLYJUQ #2RJGLYJUQ ཉ༄ོROSE 77 ོ༄
Elder
5322 2869 699 940
40| [225] #92RYC9RR0 #92RYC9RR0 phong kaka64
Elder
5319 5305 2166 3619
41| [230] #8P9G98J9U #8P9G98J9U Linh Thanh Tâm
Elder
5299 4845 2426 3469
42| [212] #YRCL22QGQ #YRCL22QGQ ༒ྉᴳᴵᴬ⚛︎ᴷ
Elder
5263 4014 5552 3167
43| [245] #82YUJ90PP #82YUJ90PP HUỲNH NGÂN
coLeader
5261 5107 9273 4684
44| [235] #2UV2QL0Y0 #2UV2QL0Y0 Antoun al-king
coLeader
5252 4306 6752 9947
45| [233] #GPQGC0 #GPQGC0 GiaDinhLaSo1
coLeader
5245 4818 7091 8299
46| [221] #LRUYQLQU #LRUYQLQU Sói Dại Khờ
Elder
5207 2575 770 7606
47| [225] #28GJRVRCL #28GJRVRCL chúa tể thiên
Elder
5204 3916 3901 8088
48| [223] #Y0RPPVJU #Y0RPPVJU ĐỎ SÀI GÒN CLUB
Elder
5165 2285 1341 1512
49| [239] #QRJJYRV0 #QRJJYRV0 HUỲNH THÙY NGÂN
member
3343 2703 1440 274
50| [252] #GVY88LR2 #GVY88LR2 ༻࿇༆TRÂM༒ANH༆
coLeader
2967 3389 19791 45

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here